MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis - MO SR


Minister Gajdoš rokoval s veľvyslankyňou Indonézie A. Adiwosovou


Dátum:22.01.2018
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s veľvyslankyňou Indonézskej republiky v SR Adiyatwidi Adiwosovou. Išlo o jej prvú návštevu po vymenovaní do funkcie, pričom témou diskusie boli predovšetkým vzájomné vzťahy a možnosti bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany, ako aj obranného priemyslu.
 
Predovšetkým spolupráca v oblasti obranného priemyslu s Indonéziou je založená na dlhodobej tradícii. K ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov v oblasti by určite prispela aj dohoda o spolupráci,“ uviedol šéf rezortu obrany. V tejto súvislosti tiež informoval veľvyslankyňu o možnostiach využívania výcvikových priestorov na Lešti a v Zemianskych Kostoľanoch, ako aj o vzdelávaní na kurzoch Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
 
Minister Gajdoš veľvyslankyňu Indonézie A. Adiwosovú na stretnutí stručne oboznámil aj s prijatými strategickými dokumentmi rezortu obrany a tiež prioritami na rok 2018. Zároveň vyzdvihol aj úspešný slovenský projekt „EuroArtillery“ v rámci iniciatívy PESCO a informoval ju aj o aktuálnom predsedníctve Slovenska vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:1
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Ak chceme akcieschopné ozbrojené sily, je nevyhnutný súlad modernizácie a výcviku vojakov


Dátum:21.01.2018
Správa:
Nevyhnutná modernizácia Ozbrojených síl SR, lepšie podmienky pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a príslušníkov aktívnych záloh, ale aj plnenie programového vyhlásenia vlády a programu Slovenskej národnej strany. To boli hlavné témy, o ktorých dnes v relácii V politike na TA3 diskutoval minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň tiež priblížil priority rezortu pre rok 2018, medzi ktoré patrí predovšetkým pokračovanie v zmysluplnej modernizácii a nastavenie systémového riešenia personálnej politiky a s ňou súvisiace zmeny príslušnej legislatívy.

Podľa šéfa rezortu obrany je dôležité, aby popri prebiehajúcej modernizácii bol na adekvátnej úrovni aj samotný výcvik vojakov. “Rovnako dôležité sú pre nás projekty dobrovoľnej vojenskej prípravy a budovania aktívnych záloh, pretože s nimi počítame ako s dôležitou súčasťou systému obrany našej krajiny. K ich zeefektívneniu sme sa zaviazali tak v Programovom vyhlásení vlády ako aj v programe Slovenskej národnej strany,” zdôraznil.

Ako ďalej minister Gajdoš uviedol, do modernizačných procesov chce rezort obrany v maximálnej možnej miere zapojiť podniky domáceho obranného a zbrojárskeho priemyslu. “Znamená to vyššiu zamestnanosť, prácu pre našich občanov a lepšie ekonomické výsledky,” zdôraznil.  Zároveň potvrdil, že súčasné vedenie rezortu obrany presadzuje systémovú a systematickú modernizáciu v zmysle strategického dokumentu - Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030.

V súvislosti s medzinárodnými záväzkami zaradil šéf rezortu obrany medzi priority predovšetkým participáciu na PESCO, kde chce uspieť so slovenským projektom EuroArtillery. “A naďalej platí, že nechceme byť iba pasívnym konzumentom bezpečnosti, ale chceme sa na nej aktívne podieľať, čo potvrdzujeme účasťou našich vojakov v zahraničných operáciách a misiách,” povedal. 
 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:2
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Vojenská polícia bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vojakmi a zamestnancami rezortu obrany


Dátum:20.01.2018
Správa:Vojenská polícia bude v dňoch 22. - 31. januára 2018 vykonávať v súčinnosti s políciou SR v čase od 6.00 h do 11.00 h celoslovenskú dopravno-bezpečnostnú akciu. Zameraná bude na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky vojakmi a zamestnancami Ministerstva obrany SR.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Rezort obrany upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:19.01.2018
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v období od 22. do 28. januára 2018. Celkovo by malo ísť o 8 cestných presunov zahraničných vojsk. Pôjde predovšetkým o presun poľských a českých vojakov v súvislosti s prepravou materiálu a prepravou vojakov z cvičenia. V nasledujúcom týždni dávame do pozornosti tiež presuny na trase Prešov - Centrum výcviku Lešť a späť, ako aj presuny nadrozmerného nákladu techniky  na trasách Prešov – Centrum výcviku Lešť a späť, Prešov – Michalovce a späť, Prešov – Martin a späť a na trase Martin – Centrum výcviku Lešť a späť.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: 19. január zostane navždy čiernym dňom v histórii našich ozbrojených síl


Dátum:19.01.2018
Správa:
Pietnou spomienkou na vrchu Borsó a v maďarskej obci Hejce si dnes minister obrany SR Peter Gajdoš a šéf maďarského rezortu obrany István Simicskó uctili pamiatku 42 obetí, ktoré pred dvanástimi rokmi zahynuli pri havárii vojenského lietadla AN-24. Slovenskí vojaci zomreli pri návrate z mierovej misie KFOR v Kosove.

 

19. január 2006 zostane navždy čiernym dňom v histórii našich ozbrojených síl a celej Slovenskej republiky. A ani čas, ktorý od tejto tragédie uplynul, nijako nezmierni bolesť, ktorú v nás všetkých zanechala. Aj pri tejto príležitosti chcem preto vyjadriť podporu všetkým pozostalým a ubezpečiť ich, že na ich blízkych nikdy nezabudneme,” povedal minister Gajdoš.

 

Maďarský minister obrany István Simicskó vo svojom príhovore zdôraznil, že v roku 2006 išlo o spoločnú stratu. “Slzy v očiach, tu na tomto mieste, nie sú 12 rokov iba v očiach Slovákov. Nesmútia iba ich srdcia, ale to isté cítime aj my,” zdôraznil.

 

Pamiatku vojakov si prišiel uctiť aj náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim. Zdôraznil, že príslušníci ozbrojených síl nikdy nezabúdajú na žiadneho zo svojich kolegov, ktorí tragicky zahynuli pri plnení služobných úloh. “Celá táto tragédia je pre nás mementom a zároveň veľkým ponaučením,” povedal.

 

Príslušníkov ozbrojených síl, ktorí zahynuli pri páde lietadla si dnes prišli uctiť aj generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko, Klub generálov SR a v neposlednom rade aj major Martin Farkaš, ktorý ako jediný leteckú tragédiu prežil.

Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Jozef Žiak
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:3
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: 19 January will forever remain a black day in the history of our Armed Forces
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Otváracie zasadnutie Fóra OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu


Dátum:17.01.2018
Správa:
Pod vedením Slovenskej republiky sa dnes v Hofburgu uskutočnilo prvé otváracie zasadnutie Fóra OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu (FBS). Prevzatím insígnií predsedníctva od Srbskej republiky v decembri minulého roka, sa tak Slovenská republika prakticky ujala historicky prvého predsedníctva v tomto formáte.

Zasadnutie pod vedením Slovenskej republiky otvoril štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek. V otváracom vystúpení predstavil účastníckym štátom OBSE program slovenského predsedníctva, ktorý sa Slovensko bude snažiť v rámci fóra v nadchádzajúcom štvrťroku v plnej miere presadiť. Slovensko by tak malo pokračovať v rozbehnutých aktivitách súvisiacich s modernizáciou Viedenského dokumentu, ktorý predstavuje kľúčový súbor opatrení v gescii OBSE na podporu budovania dôvery a bezpečnosti. Dôraz bude zároveň kladený na posilnenie vzájomného dialógu, zvyšovanie vzájomnej dôvery, či posilnenie politickej vôle vyrovnať sa s aktuálnymi bezpečnostnými výzvami, najmä s dôrazom na súčasnú nestabilnú bezpečnostnú situáciu vo východných častiach Ukrajiny. Predstavený program, na tvorbe ktorého sa aktívne podieľal aj rezort obrany SR, získal zo strany účastníckych štátov OBSE vysoko pozitívnu odozvu. Najmä pokiaľ ide o jeho aktuálnosť, koncepčnosť, ambicióznosť, no zároveň reálnosť jeho uplatnenia v praxi.

Rezort obrany SR vo vzťahu k OBSE zabezpečuje najmä plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných politicky a právne záväzných dokumentov v oblasti  kontroly zbrojenia, odzbrojenia a opatrení na budovanie dôvery a bezpečnosti.

Celkovo sa počas slovenského predsedníctva v FBS uskutoční šesť zasadnutí, ktoré sa budú dotýkať tém boja proti hrozbám vyplývajúcich z použitia ručných a ľahkých zbraní a skladovania konvenčnej munície, transparentnosti a spoľahlivosti vojenských informácií so zámerom budovania vzájomnej dôvery, či téme medzinárodného úsilia v rámci boja proti nedovolenému šíreniu zbraní hromadného ničenia. Téma, ktorej gestorom je rezort obrany SR bude predmetom diskusie 7. marca 2018, pričom zameraná bude na rozvoj regionálnej vojenskej spolupráce.

Záverečné zasadnutie pod predsedníctvom Slovenskej republiky sa uskutoční 14. marca 2018, pričom samotné predsedníctvo v FBS bude trvať až do ukončenia jarnej prestávky OBSE v apríli 2018.
Obrázok:top
Autor:MO SR - OMV
Autor foto:OSCE
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Opening session of OSCE Forum for Security Co-operation (FSC)
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: V roku 2018 chceme pokračovať v budovaní funkčných a akcieschopných ozbrojených síl


Dátum:15.01.2018
Správa:
Cieľom vedenia rezortu obrany je aj v roku 2018 pokračovať v budovaní moderných, funkčných a akcieschopných profesionálnych ozbrojených síl a naďalej tak napĺňať programové vyhlásenie vlády a program Slovenskej národnej strany. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
“V minulom roku sme vypracovali nosné strategické dokumenty, ktorých základom je Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030. Na základe neho budeme v tomto roku realizovať systémovú a systematickú modernizáciu,” povedal šéf rezortu obrany. Zároveň zdôraznil, že rezort chce tiež pokračovať v napĺňaní hesla “všetko pre vojaka” tak, aby vojaci mali zabezpečené všetko potrebné z hľadiska výcviku, výstroje a výzbroje.
      
Ako uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a podpredseda Slovenskej národnej strany Anton Hrnko, rezort obrany v uplynulom roku aktívne spolupracoval s branno-bezpečnostným výborom. Minister Gajdoš poslancov informoval tak o modernizačných projektoch, ako aj o kontrole muničných skladov. „Rád by som vyzdvihol transparentnosť ministra obrany a komplexnosť informácií, ktoré výboru predkladal,“ povedal.
 
Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Tibor Bernaťák zdôraznil, že rezort obrany v uplynulom roku plnil v oblasti legislatívy program Slovenskej národnej strany. “Výsledkom je atraktívnejšia dobrovoľná vojenská príprava, ale aj navýšenie príspevku pre účastníkov národného boja za oslobodenie a vdovcom a vdovám po nich,” uviedol. A rovnako tak lepšie podmienky pre vojakov aktívnych záloh, ktoré boli už schválené vládou a čaká ich ešte legislatívny proces v rámci Národnej rady SR.
 
Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko, ktorý je zároveň koordinátorom pre tvorbu a realizáciu strategických dokumentov zdôraznil, že Dlhodobý plán, je historickým plánom investícií, ktorý 25 rokov absentoval. “Ide o nosný dokument pre systémovú a systematickú prácu, ktorý obsahuje základné ciele v oblasti modernizácie, personálu a budúcej podoby ozbrojených síl,” vysvetlil.
 
Aj v roku 2018 chce rezort obrany plniť svoje medzinárodné záväzky orientované na proeurópske a proatlantické smerovanie, implementovať strategické dokumenty v praxi a pokračovať v zmysluplnej modernizácii. “A predovšetkým chceme nastaviť systémové riešenie personálnej politiky a s ňou súvisiace zmeny príslušnej legislatívy,” zdôraznil minister Gajdoš. Prioritou naďalej zostáva aj to, aby občania ozbrojeným silám dôverovali a vedeli, že sa na ne môžu vždy spoľahnúť.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: In 2018 we want to continue building a functional and mission capable Armed Forces
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Slovensko predsedá Fóru OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu


Dátum:13.01.2018
Správa:
Slovenská republika predsedá od začiatku roka Fóru OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu. Otváracie zasadnutie v rámci slovenského predsedníctva vo fóre sa uskutoční v Hofburgu vo Viedni už túto stredu, 17. januára 2018.

Cieľom fóra je podporovať aktívnu spoluprácu účastníckych štátov na vojenskej úrovni vo fundamentálnych vojensko-politických otázkach bezpečnosti a stability Európy. Úlohou Ministerstva obrany SR bude preto v zmysle svojej pôsobnosti zabezpečiť a v plnej miere podporovať, aby záväzky Slovenska, ktoré vyplývajú z medzinárodných politicky a právne záväzných dokumentov v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a opatrení zameraných na budovanie dôvery a bezpečnosti v uvedených oblastiach, boli plne implementované.

„Hlavným zámerom Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu je budovanie bezpečnostného prostredia v Európe pomocou nástrojov akými sú Viedenský dokument 2011 a z neho vyplývajúce regionálne zmluvy,“ vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš. Ako dodal, v tejto súvislosti je dôležité aj budovanie vojenských kontaktov v zmysle uvedených dokumentov. Implementáciu Viedenského dokumentu 2011 a regionálnej bilaterálnej zmluvy s Ukrajinou plnohodnotne v informačnej, verifikačnej oblasti a v oblasti budovania vojenských kontraktov totiž zabezpečuje Ministerstvo obrany SR.

Predsedníctvo vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu je zároveň dôležitou súčasťou príprav na predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE v roku 2019. Fórum totiž patrí medzi tri rozhodovacie orgány organizácie. Slovenská republika sa tým spoločne s Rakúskom a Talianskom stáva súčasťou tzv. predsedníckej Trojky OBSE, na základe čoho sa bude spolupodieľať na predsedaní OBSE s poradným hlasom pri prijímaní najvýznamnejších rozhodnutí organizácie. Z politicko-bezpečnostného hľadiska je významné najmä preto, že do oblasti výmeny informácií, ako aj verifikačných režimov sú zahrnuté všetky vojenské veľmoci, ktorých ozbrojené sily sú na území Európy alokované. Slovensko bude predsedníckou krajinou na základe rotačného princípu, v ktorom sa striedajú členské štáty OBSE, pričom takúto možnosť má každý štát jedenkrát za 19 rokov.

Záverečné zasadnutie fóra je naplánované na 14. marca 2018.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:2
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Slovakia chairs OSCE Forum for Security Co-operation (FSC)
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Rezort obrany upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:12.01.2018
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v období od 15. do 21. januára 2018. Celkovo by malo ísť o 10 cestných presunov zahraničných vojsk. Pôjde predovšetkým o presun poľských a českých vojakov, a to v súvislosti s prepravou materiálu a s prepravou vojakov na cvičenie.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:MOD update on movements of military convoys across Slovakia
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Každá generálska hviezda je ocenením práce vojaka v prospech ozbrojených síl a Slovenska


Dátum:09.01.2018
Správa:
Prezident SR Andrej Kiska, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, dnes vymenoval do prvej generálskej hodnosti doterajšieho plukovníka gšt. Slavomíra Staviarskeho a do hodnosti generálmajor povýšil brigádneho generála Ľubomíra Svobodu. Zároveň do prvej generálskej hodnosti vymenoval aj plk.v.v. Ivana Čierneho za celoživotnú prácu v prospech vojenského športu.

„Každá generálska hviezda je ocenením doterajšej práce vojaka v prospech ozbrojených síl a celého nášho Slovenska, a to častokrát aj na úkor svojej rodiny a blízkych. No zároveň verím, že pánov generálov bude povýšenie motivovať ešte ku kvalitnejším výkonom. A zároveň budú príkladom aj pre ďalších profesionálnych vojakov,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

„Vaše dnešné povýšenie na základe návrhu vlády z decembra minulého roka je prirodzeným uznaním Vašej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. A preto nielen ja, vláda, ale predovšetkým naši občania oprávnene očakávajú, že vážnosť Vašej hodnosti potvrdíte v činnostiach, ktoré vykonávate,” povedal prezident SR Andrej Kiska.

V mene generálov sa poďakoval novovymenovaný brigádny generál Slavomír Staviarsky: „Chceme poďakovať za dôveru, ktorú týmto do nás vkladáte. Dovolím si za nás všetkých vyjadriť presvedčenie a uistiť vás, že v našej službe v prospech Slovenskej republiky budeme konať podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby sme túto dôveru nesklamali a boli prínosom pre bezpečnosť a obranyschopnosť našej vlasti,” uviedol.

Brigádny generál Staviarsky v súčasnosti pôsobí ako náčelník Štábu strategického plánovania, generálmajor Svoboda je veliteľom Vzdušných síl Ozbrojených síl SR a brigádny generál v.v. Čierny je bývalý dlhoročný šéf vojenského športového centra, ktorý sa počas svojho pôsobenia výrazne zaslúžil o rozvoj vojenského športu.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: Every single generalʼs star is a recognition of the soldierʼs work in favour of SVK Armed Forces and Slovakia
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš rokoval so švédskou veľvyslankyňou H. Eduardsovou


Dátum:09.01.2018
Správa:
Minister obrany Peter Gajdoš prijal dnes na pôde rezortu obrany švédsku veľvyslankyňu Helen Eduardsovú. Diskutovali o aktuálnych témach spolupráce v oblasti obrany, možnostiach jej prehĺbenia, modernizačných projektoch, ale strategických dokumentoch, ktoré slovenské ministerstvo obrany pripravilo v minulom roku. 
                                    
„Zhodli sme sa, že spolupráca našich krajín v oblasti obrany je na vysokej úrovni a máme aj do budúcnosti na čom stavať,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Na stretnutí sa diskutovalo aj o spolupráci v oblasti EOD, ako aj o slovenskom projekte nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“, ktorý bol zaradený do prvej vlny realizácie projektov PESCO. „Samozrejme vítame možnú účasť švédskych vojakov v pozícii pozorovateľov na cvičení RCHBO Toxic Valley 2018,“ uviedol šéf rezortu obrany. Ako ďalej uviedol naďalej tiež platí ponuka na účasť v kurze ISOC v Akadémii v Liptovskom Mikuláši.

V súvislosti s prijatými strategickými dokumentami, minister Gajdoš informoval švédsku veľvyslankyňu H. Eduardsovou aj o prijatom Dlhodobom pláne rozvoja obrany, ktorý predstavuje investičný plán do roku 2030 a jeho realizácii v praxi. V rámci regionálnej spolupráce je priestor na prehĺbenie vzťahov medzi V4 (ktorej bude Slovensko od júla predsedať) a zoskupením NORDEFCO.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš meets with Swedish Ambassador H. Eduards
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Rezort obrany upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:05.01.2018
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v období od 8. do 14. januára 2018. Celkovo by malo ísť o 7 cestných presunov zahraničných vojsk. Pôjde predovšetkým o presun britských a amerických vojakov v súvislosti s prepravou materiálu. V nasledujúcom týždni dávame do pozornosti aj prepravu nadrozmerného nákladu techniky Ozbrojených síl SR na trase Martin – Sučany a späť.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:MOD update on movements of military convoys across Slovakia
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš a ministerka Šlechtová podpísali vykonávaciu dohodu k zmluve o vzájomnej ochrane vzdušného priestoru


Dátum:05.01.2018
Správa:
Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš a česká ministerka obrany Karla Šlechtová dnes na pôde slovenského rezortu obrany podpísali vykonávaciu dohodu k zmluve o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Urobili tak pri príležitosti prvej oficiálnej návštevy novovymenovanej šéfky českého rezortu obrany na Slovensku. Témou spoločného rokovania bola aj spolupráca v oblasti obranného a zbrojárskeho priemyslu.
 
Teší ma, že je obojstranný záujem urobiť maximum pre oživenie spolupráce v oblasti obranného priemyslu a zbrojných podnikov. Pretože ako som už niekoľkokrát deklaroval a zopakujem to, Slovenskej národnej strane záleží na tom, aby v maximálnej možnej miere podporila rozvoj domáceho obranného priemyslu a tomu výrazne pomôže aj spolupráca s Českou republikou,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
K podpisu vykonávacej dohody uviedol, že ide o historický moment. „V praxi znamená, že Slovenská a Česká republika si v prípade potreby vedia navzájom poskytnúť ochranu vzdušného priestoru. Napríklad pri dočasnej strate tejto spôsobilosti,“ vysvetlil.
 
Počas bilaterálneho stretnutia sa predstavitelia rezortov venovali aj aktuálnym témam bezpečnosti, operáciám medzinárodného krízového manažmentu a možnostiam ako pokračovať v doterajšej spolupráci. „Okrem bilaterálnej spolupráce, najmä pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, nás spája rad ďalších projektov v rámci NATO, Európskej únie, alebo V4“, zhodnotila ministerka obrany ČR Karla Šlechtová, pričom Slovensko označila za kľúčového partnera.
 
Témou rokovaní bol aj slovenský projekt EuroArtillery, ktorý bol zaradený do prvej vlny realizácie projektov PESCO. Šéf slovenského rezortu obrany pri tejto príležitosti poďakoval za doterajšiu participáciu Českej republiky na projekte v pozícii pozorovateľa a vyjadril sa, že víta, ak do budúcnosti bude zo strany ČR záujem zapojiť sa aj ako člen.
 
Delegácie dnes diskutovali aj o tohtoročnom spoločnom 100. výročí vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. A pripomenuli si aj 25. výročie rozdelenia Česko-Slovenska. Popoludní sa minister Gajdoš a ministerka Šlechtová zúčastnia aj na pietnom akte tichého kladenia vencov pri pamätníkoch M. R. Štefánika a T. G. Masaryka.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš and Minister Šlechtová sign Implementation Agreement to Treaty for Cooperation on Mutual Protection of Airspace
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Zomrel generálmajor v. v. Ivan Otto Schwarz


Dátum:05.01.2018
Správa:
Vo štvrtok 4. januára zomrel v Londýne vo veku 94 rokov generálmajor v. v. Ivan Otto Schwarz. Rodák z Bratislavy, ktorý vyrastal v Bytči, bol posledným vo Veľkej Británii žijúcim Slovákom, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil v čs. jednotkách britského kráľovského letectva (RAF). V rámci 311. čs. bombardovacej perute RAF odlietal 1 200 bojových operačných hodín. Dňa 27. decembra 1943 sa ako horný strelec v osádke bombardéra Liberator pod velením P/O Oldřicha Doležala podieľal na najväčšom úspechu uvedenej perute − potopení nemeckej lode Alsterufer, ktorá dovážala z Japonska pre nacistické Nemecko strategický náklad wolfrámu.

Generálmajor v. v. Ivan Schwarz bol tiež prezident Zväzu letcov slobodného Československa so sídlom v Londýne. Ešte pred niekoľkými rokmi pravidelne cestoval na Slovensko, viackrát bol hosťom aj na Ministerstve obrany SR. Okrem ďalších domácich a zahraničných vyznamenaní bol nositeľom štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy.

Česť jeho pamiatke!

Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd - Pavol Vitko
Autor foto:MO SR - Pavol Vitko
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Major General (Rtd) Ivan Otto Schwarz passes away
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si pripomenuli 25. výročie vzniku Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR


Dátum:04.01.2018
Správa:
Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si dnes slávnostným nástupom pripomenuli 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR. Pri tejto príležitosti minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim ocenili vojakov a zamestnancov, ktorí v uplynulých rokoch prispeli k rozvoju ministerstva a ozbrojených síl. Takmer 1100 zamestnancov a profesionálnych vojakov bolo ocenených Pamätnou medailou k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
„Keď v roku 1993, 1. januára vznikla samostatná Slovenská republika a paralelne s ňou aj naše ozbrojené sily, vstúpili sme do úplne neprebádaného prostredia. No napriek všetkému však túžba mať vlastný štát a dokázať nielen sebe, ale celému svetu, že ako národ si ho zaslúžime, boli silnejšie a zvíťazili,“ uviedol minister Gajdoš.
 
Zároveň ocenil úsilie všetkých, ktorí sa od vzniku samostatnej SR zapojili do budovania jej ozbrojených síl. „Aj vďaka ich obetavej práci sú dnes naše ozbrojené sily schopné plne garantovať bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. A bez akéhokoľvek zaváhania sú tu pre nich 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku,“ zdôraznil.
 
Náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Milan Maxim zvýraznil vysokú mieru dôvery, ktorú majú naše ozbrojené sily dlhodobo v spoločnosti. „Predchádzajúcich 25 rokov našej existencie bolo naplnených usilovnou činnosťou, ktorej výsledkom je dlhodobo trvajúca vysoká dôveryhodnosť v spoločnosti, za čo patrí vďaka a uznanie všetkým minulým aj súčasným príslušníkom ozbrojených síl a rezortu obrany,“ povedal.
 
Udelenie pamätných medailí pri významných výročiach, ktoré súvisia s Ozbrojenými silami SR, je v rezorte obrany dlhoročnou tradíciou. Oficiálne pamätné medaily boli vyrobené aj pri 15. a 20. výročí vzniku samostatnej Slovenskej republiky a ozbrojených síl a rovnako tak pri 10. výročí vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie. Dnes boli na ministerstve obrany ocenení predstavitelia rezortu od úrovne štátnych tajomníkov (obidvaja boli ocenení) a nižšie, cez generálnych riaditeľov sekcií, náčelníka Generálneho štábu OS SR, jeho zástupcov, veliteľov až po radových zamestnancov a profesionálnych vojakov na základe návrhu ich nadriadených. V priebehu roka 2018 plánuje rezort obrany pri jednotlivých výročiach morálne oceniť touto medailou aj ďalších ľudí. Návrh podoby pamätnej vojenskej medaily bol riadne prerokovaný a schválený Radou pre vojenskú symboliku.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:25th anniversary of the establishment of the Slovak Republic and Armed Forces remembered by MOD employees and soldiers
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Výsledkom našich rokovaní s výrobcom lietadla Spartan je zľava takmer 900.000 eur


Dátum:02.01.2018
Správa:
Cena za prvé z dvoch lietadiel C-27 J Spartan bude nižšia o takmer 900.000 eur. Ide o výsledok rokovania Ministerstva obrany SR s výrobcom za omeškanie jeho dodávky. Táto suma sa môže v konečnom dôsledku ešte navýšiť, pretože rezort naďalej rokuje aj o sankcii v súvislosti so zmluvou, ktorá sa týkala logistickej podpory.
 
„Som hrdý na to, že naše ministerstvo pod vedením Slovenskej národnej strany ušetrilo daňovým poplatníkom sumu 879.000 eur, ktorú nám už talianska strana aj uhradila. Ide o výsledok náročných rokovaní. No som rád, že sa nám podarilo naplniť náš sľub, čiže vyrokovať za omeškanie výraznú zľavu z ceny,“ povedal dnes na tlačovej konferencii minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Ako ďalej vysvetlil, časť z uhradených peňazí, viac ako 400.000 eur už rezort rozpočtovým opatrením vrátil do štátnej pokladnice. Zvyšnú sumu si rezort v zmysle platných rozpočtových pravidiel presunul do roku 2018 a peniaze využije efektívne v zmysle modernizačných zámerov, ktoré si stanovil v Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.
 
Druhé z lietadiel Spartan by malo byť na Slovensko dovezené v prvej polovici tohto roka. Zatiaľ nie je avizované jeho meškanie.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: The result of our negotiations with the Spartan airlifter manufacturer is a discount of nearly 900,000 euros
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Vojaci privítali rok 2018 vypálením sálv, prvýkrát v histórii im velila žena - profesionálna vojačka z Michaloviec


Dátum:01.01.2018
Správa:
Nový rok 2018, ktorý je zároveň 25. výročím vzniku Slovenskej republiky ako aj Ozbrojených síl SR, dnes vojaci na Tyršovom nábreží v Bratislave privítali aj vypálením tradičných novoročných delostreleckých sálv. Prvýkrát v histórii im velila žena - profesionálna vojačka z Michaloviec.

„Novoročné delostrelecké salvy už k začiatku roka jednoducho patria. Je to istým spôsobom aj prepojenie histórie s novodobými dejinami ozbrojených síl, pretože táto tradícia siaha ešte do obdobia pred rozdelením Česko-Slovenska,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš, ktorý sa spolu s ďalšími predstaviteľmi rezortu zúčastnil na slávnostnom akte na Tyršovom nábreží. Zároveň zaželal Ozbrojeným silám SR pri ich významnom výročí úspešné plnenie úloh aj v nasledujúcich rokoch. “Verím, že tak ako doteraz, ich budú občania vnímať ako inštitúciu, ktorej môžu dôverovať, s vedomím, že ozbrojené sily sú tu vždy pre nich,” zdôraznil šéf rezortu obrany.

Delostrelecké salvy boli tradične vypálené na rozkaz prezidenta Slovenskej republiky, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Profesionálni vojaci zo Samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec vypálili novoročné salvy zo 122 milimetrových delostreleckých húfnic HD-30.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Soldiers welcome New Year 2018 by firing a gun salvo, for the first time they are under the command of a servicewoman from Michalovce
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Slovenskí vojaci plnili úlohy v zahraničí aj na prelome rokov, minister Gajdoš im poďakoval za prácu


Dátum:01.01.2018
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko sa dnes prostredníctvom videohovorov spojili s profesionálnymi vojakmi, ktorí aj na prelome rokov plnili úlohy v zahraničných operáciách a misiách. Zaželali im úspešný nový rok 2018 a poďakovali za prácu, ktorú urobili v predošlom, v prospech Ozbrojených síl SR a celej Slovenskej republiky.

“Ďakujem za vaše nasadenie a prácu aj počas sviatkov. Viem, že by ste určite boli radšej so svojimi blízkymi, no ubezpečujem vás, že si váš príspevok k bezpečnosti vážime. V novom roku vám želám všetko dobré, aby ste všetky profesionálne úlohy úspešne zvládli a po ich splnení sa vrátili bezpečne domov,” povedal šéf rezortu obrany.

Generálny tajomník Ján Hoľko pozdravil vojakov aj v mene predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andreja Danka. “Chcem vám poďakovať za to, že už 25 rokov slúžite pod vlajkou Slovenskej republiky a plníte úlohy v prospech našej krajiny,” povedal.

V zahraničných operáciách a misiách pôsobí v súčasnosti 257 slovenských profesionálnych vojakov. Celkovo sa v nich vystriedalo už viac ako 18.000 vojakov zo Slovenska.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Slovak soldiers perform tasks abroad at the turn of the year, Minister Gajdoš thanks them for their work
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Rezort obrany upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:29.12.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v období od 2. do 7. januára 2018. Celkovo by malo ísť o 4 cestné presuny zahraničných vojsk. Konkrétne o presun amerických vojakov v súvislosti so zásobovaním operácie KFOR. 

 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:MOD update on movements of military convoys across Slovakia
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Generál Maxim: Ak premrháme politickú vôľu na modernizáciu ozbrojených síl, na ďalšiu šancu môžeme čakať desaťročia


Dátum:29.12.2017
Správa:
Ozbrojené sily Slovenskej republiky oslávia v pondelok 25 rokov svojej samostatnej existencie. Ideálny čas na bilancovanie štvrťstoročných úspechov, no zároveň aj kritického pohľadu na to, čo dnes už mohlo byť úplne inak. Tento blog píšem ako štvorhviezdičkový generál, ktorý za viac ako štyridsať rokov v uniforme prešiel všetkými stupňami velenia až po ten najvyšší. Poznám problémy, s ktorými sa my vojaci denne stretávame a tiež viem, aké to je, ak sa pred vašimi, z profesionálneho pohľadu oprávnenými požiadavkami, zatvárajú nielen oči, ale aj dvere. No tentokrát máme historickú šancu posunúť naše ozbrojené sily vpred tak, aby ich technika zodpovedala bojaschopnej a modernej armáde, ktorej občania dôverujú a spojenci ju považujú za rovnocenného partnera. Svedčí o tom aj Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, ktorý je historickým dokumentom z pohľadu investícií a od neho sa budú odvíjať všetky ďalšie modernizačné projekty. Systémovo, teda tak, ako to vojaci potrebujú. Deň, kedy vláda dala súhlas na obstaranie vozidiel 8x8 a 4x4 osobne považujem z pohľadu ozbrojených síl za správu roka 2017. Samozrejme je úžasné, že v tomto roku nám pribudla nová letecká technika, no pozemné sily, bez ohľadu štipky sentimentu, že som bol roky ich súčasťou, potrebujú akútne prezbrojiť. Nie, donekonečna sa jednoducho nedá spoliehať na spojencov, ako chrabrých rytierov. V armáde, tak, ako všade inde, platí zákon, ak chceš brať, musíš vedieť aj dávať. No mechanizovaná brigáda, ktorá má byť súčasťou mozaiky kolektívnej obrany NATO svojich členských štátov, tá mechanizovaná brigáda, ku ktorej sme sa zaviazali ešte v roku 2003 je stále len sľubom. A z tých sa večne žiť nedá…Budem priamy a otvorene napíšem, že by som možno rád mal toľko skúseností z civilu, ako majú niektorí civilisti skúsenosti s ozbrojenými silami. A to napriek tomu, že nikdy neslúžili v uniforme, alebo o tom ako funguje armáda možno len čítali u Hellera v Hlave XXII. Keď som si minulý týždeň prečítal v jednom “nezávislom” denníku, ako sú vojaci nespokojní s vežou Turra 30. Priznám sa, zaskočilo ma to. Novinár sa odvolával na anglický časopis a ako sme u neho už aj my v ozbrojených silách zvyknutí, opäť raz pracoval so zaručenými anonymnými zdrojmi. Ostro sa však voči tomu ohradzujem a ako náčelník generálneho štábu, ktorému onedlho uplynie funkčné obdobie nemám ani ten najmenší dôvod brániť akékoľvek zlé rozhodnutie. Nemal som k tomu dôvod nikdy v minulosti, ani teraz, keď mi končí mandát, pretože ako profesionálny vojak telom a dušou nemám dôvod brániť zlé rozhodnutia. Lenže ono v tomto prípade rozhodne zlým nie je. Veža Turra 30 bola zavedená do Ozbrojených síl SR ešte v roku 2015 na základe úspešných vojskových skúšok. Počas vojskových skúšok a ani v poslednej dobe sme k nej nezaznamenali nedostatok, o ktorom sa článok zmieňuje. Veď napokon kritické hlasy zo strany vojakov, či odbornej verejnosti neboli počuť v čase jej zavádzania a ani vtedy, keď sa rozhodnutím vlády uvažovalo o zakúpení vozidiel Scipio. Dnes sa však niekto rozhodol, že veža je zlá a túto tému bude živiť až kým vojakov neoberie o najväčšiu a najreálnejšiu šancu na modernizáciu ich techniky v histórii. A v konečnom dôsledku tak každého jedného občana Slovenskej republiky, čiže aj seba o to, aby  bezpečnosť bola garantovaná nielen vycvičeným personálom, ale aj technikou na úrovni 21. storočia. Za viac ako 40 rokov, ktoré som venoval práci v ozbrojených silách si z vlastných skúseností dovolím zhodnotiť, že ak premrhráme politickú vôľu na modernizáciu, na ďalšiu šancu môžeme čakať desaťročia…a to už môžeme počítať s nepredstaviteľnými a nenapraviteľnými škodami…
Obrázok:top
Autor:
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Vojaci cvične vypálili 20 delostreleckých sálv, prípravu skontroloval aj minister obrany P. Gajdoš


Dátum:29.12.2017
Správa:
Vojaci z Michaloviec dnes v priestoroch taktického cvičiska Kolíňanský vrch cvične vypálili 20 delostreleckých sálv. Išlo o tradičný nácvik pred novoročnými salvami, ktoré príslušníci Ozbrojených síl SR vypália na Tyršovom nábreží v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia Slovenskej republiky a samostatných ozbrojených síl (vtedy Armáda SR). Vojakov Samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec dnes na cvičisku navštívil aj minister obrany SR Peter Gajdoš.

„Som veľmi rád, že nácvik prebehol úspešne a bez akýchkoľvek komplikácii. Naši delostrelci sú na 1. január pripravení. Verím, že tak ako po minulé roky, aj tentokrát takto symbolicky privítame nový rok,“ povedal šéf rezortu obrany. Ako ďalej uviedol novoročným salvám v pondelok bude tak, ako dnes na nácviku, po prvýkrát veliť profesionálna vojačka – delostrelkyňa. 

V rámci nácviku zosúladili príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec všetky činnosti v súvislosti s pripravovaným novoročným vypálením delostreleckých sálv s pomocou 122 mm delostreleckých húfnic HD-30.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:3
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Rezort obrany opäť ponúka vysokoškolské štúdium aj s platom a absolventom garantuje prácu


Dátum:27.12.2017
Správa:
Ministerstvo obrany opäť ponúka študentom plne hradené štúdium na troch vysokých školách s cieľom pripraviť budúcich dôstojníkov ozbrojených síl. Aj v akademickom roku 2018/2019 majú študenti stredných škôl možnosť prihlásiť sa na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach a Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno so sídlom v Hradci Králové (ČR). Atraktívnym benefitom je aj mesačný plat vo výške minimálnej mzdy po celú dobu štúdia, bezplatné stravovanie, ubytovanie a  poskytnutie výstrojových súčiastok.
 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je v akademickom roku 2018/2019 pripravená prijať na štúdium celkovo 124 profesionálnych vojakov. Na výber na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú štyri programy manažérskeho, alebo technického zamerania. Po tretíkrát plánuje ministerstvo obrany vyslať 6 profesionálnych vojakov na prvý a 12 profesionálnych vojakov na druhý stupeň štúdia na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno so sídlom v Hradci Králové v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Karlovej ponúka štúdium vojensko-medicínskych odborností 10 profesionálnym vojakom.
 
Záujemca o štúdium absolvuje vysokoškolské štúdium ako profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe. Podmienkou do jej prijatia je zároveň aj prijatie na príslušný študijný program. Záujemcovia by mali byť bezúhonní, v dobrom zdravotnom stave, fyzicky zdatní a psychicky odolní. Výhodou je plne hradené štúdium vrátane odbornej prípravy, napríklad leteckého výcviku a stáží vo vojenských útvaroch alebo zdravotníckych zariadeniach. Na druhej strane je tu ale záväzok - zotrvať v služobnom pomere profesionálneho vojaka najmenej 9 rokov po ukončení štúdia.
 
Viac informácií o možnostiach vysokoškolského štúdia môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke www.aos.sk a o vyhlásených výberových konaniach a podmienkach na prijatie do štátnej služby na stránke www.vojak.mil.sk.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:SVK MOD offers university-level study programmes along with a salary and guarantees a job for graduates
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Členovia VŠC Dukla Banská Bystrica bodovali v ankete Športovec roka


Dátum:22.12.2017
Správa:
V najprestížnejšej slovenskej športovej ankete „Športovec roka 2017“ aj v tomto roku bodovali členovia Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Lyžiarka Petra Vlhová sa umiestnila na 2. mieste a Veronika Velez-Zuzulová na 3. mieste. V prvej desiatke sa umiestnili ešte vodný slalomár Alexander Slafkovský (7. miesto) a reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle (9. miesto). Ocenenie v kategórii športová legenda si prevzal bývalý dlhoročný reprezentant Dukly a olympijský víťaz Jozef Pribilinec.

Športovci z VŠC Dukla bodovali aj v oceneniach kolektívov. 1. miesto získalo miešané družstvo v zjazdovom lyžovaní v zložení Veronika Velez - Zuzulová, Petra Vlhová, Matej Falát a Andreas Žampa. Hliadka mužov 3xC1 vo vodnom slalome v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský /obaja VŠC Dukla/ a Matej Beňuš sa umiestnila na 3. mieste.
 
„Všetkým oceneným športovcom úprimne blahoželám. Verím, že svoje kvality potvrdia aj na blížiacej sa zimnej olympiáde a budú hrdo reprezentovať naše Slovensko.  Určite môžu aj naďalej počítať s našou podporou,“
povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Minulý rok sa stal víťazom ankety Športovec roka  člen Vojenského športového centra Dukla nadporučík Matej Tóth, zlatý olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov. Pred ním bola z Dukly najúspešnejším športovcom Slovenska Anastasia Kuzminová (biatlon: 2014 a 2010), pred ňou Michal Martikán (vodný slalom: 2008, 2007, 1997, 1996). Zvíťazili aj Elena Kaliská (vodný slalom: 2004) a Jozef Gönci (športová streľba: 1999). Od roku 1993 sa v prvej desiatke spomedzi všetkých športovcov najčastejšie umiestnil reprezentant Dukly Michal Martikán, a to až 17-krát.
 
 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd/Pavol Vitko
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Members of the Military Sports Centre Dukla place well in the Sportsperson of the Year Award
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Matej Tóth je definitívne nevinný, môže opäť súťažiť a reprezentovať Slovensko


Dátum:21.12.2017
Správa:
Olympijský víťaz z letnej olympiády v Riu de Janeiro Matej Tóth môže opäť súťažiť. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) sa stotožnila so záverom Disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu a tým potvrdila, že športovec Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica nedopoval a nijakým spôsobom neporušil prísne antidopingové pravidlá.

„Za Matejom sme od samého začiatku stáli a o jeho nevinne v rezorte obrany nikto nepochyboval. Myslím, že tohtoročné Vianoce budú vzhľadom na túto novinku o niečo krajšie nielen pre Mateja, ale aj pre našu Duklu a celé Slovensko. Maťo je náš olympijský víťaz, svojim spôsobom vlastne až „dvojnásobný“, pretože má za sebou možno ešte náročnejší boj ako ten na olympiáde v Riu,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Matej Tóth is finally acquitted for good, he can now compete and represent Slovakia again
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>