MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis - MO SR


Minister Gajdoš vyzdvihol hodnotu demokracie počas pietnej spomienky pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu


Dátum:17.11.2017
Správa:
Minister obrany Peter Gajdoš si dnes spolu s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu uctil na cintoríne vo Vrakuni pri Pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu všetkých, ktorí v boji za demokratický režim a slobodu položili svoje životy.

„Nie je to tak dávno, keď sloboda a demokracia boli potláčané a ľudia boli za svoje kritické názory prenasledovaní a trestaní. Naše poďakovanie v tento deň by malo patriť všetkým, ktorí sa nebáli vzoprieť sa režimu a odhodlane bojovali za demokraciu,“ povedal šéf rezortu obrany.

Ako ďalej uviedol, demokracia je hodnotou, ktorú si treba vážiť a chrániť. „V poslednej dobe sme svedkami toho, že čoraz viac ľudí inklinuje k extrémistickým a radikálnym skupinám, a to je veľmi nebezpečné. Demokraciu a slobodu nemôžeme nikdy považovať za samozrejmosť,“ zdôraznil minister.

Popoludní si minister obrany pripomenul Deň boja za slobodu a demokraciu aj v rámci pietneho aktu pri pamätníku na Devíne.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:1
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Ministerstvo obrany SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:16.11.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v termíne od 20. do 26. novembra 2017. Celkovo by malo ísť o 29 cestných presunov zahraničných vojsk a 2 železničné transporty. Pôjde predovšetkým o presun amerických a maďarských vojakov s technikou.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu


Dátum:16.11.2017
Správa:
Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si dnes slávnostným nástupom pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu a odkaz 17. novembra.
 
„Aj s odstupom času si náš obdiv zaslúži skutočnosť, že ako národ sme sa dokázali opäť raz zomknúť, vydržať a nepoľaviť zo svojich požiadaviek, až kým sme neprešli cieľovú rovinu. A teraz je našou úlohou už iba jediné – chrániť a vážiť si to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a nepovažovať to nikdy za samozrejmosť,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Šéf rezortu obrany tiež poďakoval zamestnancom a osobitne všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR za to, že zodpovedným plnením svojich úloh v prospech krajiny sa aj oni podieľajú na utvrdení občanov v tom, že Slovensko je demokratickým štátom. „Občania Slovenska sa môžu vždy na našich vojakov spoľahnúť, že sú tu pre nich a nie proti nim, pretože aj o tom je demokracia,“ povedal minister.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:2
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Vláda schválila postup ministerstva obrany pre obstaranie vozidiel 8x8 a 4x4


Dátum:15.11.2017
Správa:
Bezpečnostná rada a vláda dnes schválili postup ministerstva obrany pre obstaranie vozidiel 8x8 a 4x4 pre ozbrojené sily v zmysle pokračovať vo výskume a vývoji. Nešlo o schválenie nákupu. V prípade bojových obrnených vozidiel 8x8 by teda malo ísť o slovensko-fínske vozidlo na podvozku Patria, pričom zapojenie slovenského obranného priemyslu by malo dosiahnuť až 70 percent z celkového objemu projektu. V prípade obrnených vozidiel a taktických obrnených vozidiel 4x4 rezort obrany navrhol vývoj vlastného vozidla s možnosťou spolupráce so strategickým partnerom. Pričom podiel domáceho obranného priemyslu presiahne v tomto prípade až 80 percent. Obe riešenia tak napĺňajú tézu programového vyhlásenia vlády o podpore domáceho obranného priemyslu. Výhodou tiež bude, že vozidlá budú v 100-percentnom vlastníctve štátu.
 
„Chcem zdôrazniť, že konečné riešenie nie je „politické“, ale to najlepšie pre ozbrojené sily, ktoré vybrali odborníci na základe požiadaviek a technickej špecifikácie vojakov,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že vďaka výraznému zapojeniu domáceho obranného priemyslu by malo vzniknúť až do 150 nových pracovných miest. „Obe navrhované riešenia sú tie najefektívnejšie z hľadiska spôsobilosti zabezpečiť sebestačnosť Slovenskej republiky v oblasti obrany v čase krízy, či vojny,“ doplnil minister.
 
Ako uviedol predseda komisie a koordinátor pre tvorbu a posudzovanie strategických dokumentov rezortu obrany a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko v rámci hľadania riešenia odborníci porovnávali prakticky všetky relevantné vozidlá na trhu. „Záver je taký, že podvozok obrneného vozidla Patria spĺňa vojensko-technické požiadavky najlepšie, pričom projekt bude riešený v rámci spoločného výskumu a vývoja s vládnou účasťou. Umožňuje tak konštrukčné prispôsobenie vozidiel podľa našich požiadaviek a zároveň vývoj úplne nového vozidla slovenskej výroby,“ povedal. Dodal, že v prípade vozidiel 4x4 sa ako najlepšie riešenie ukazuje vývoj vlastného vozidla.
 
Náklady na obstaranie vozidiel 8x8  by nemali presiahnuť sumu 417 miliónov eur, pričom predpokladaná cena za jedno vozidlo je do 4 miliónov eur s DPH. Obstaranie by sa malo realizovať v rokoch 2018 - 2024. V prípade vozidiel 4x4 je stanovená maximálna suma na 782,7 milióna eur, pričom náklady na 1 vozidlo by mali byť od 1,2 mil. do 3,5 mil. eur s DPH v závislosti od modifikácie vozidla. Vývoj by mal byť ukončený v roku 2018 a s jeho zavedením sa počíta v rokoch 2019 až 2029. V oboch prípadoch sa počíta so zdrojmi z rozpočtu rezortu obrany.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:3
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Government approves the procedure for SVK MOD to procure 8x8 and 4x4 vehicles
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Formáty mnohonárodnej spolupráce ako hlavné témy diskusie štátneho tajomníka R. Ondrejcsáka v Berlíne


Dátum:14.11.2017
Správa:
Štátny tajomník MO SR R. Ondrejcsák rokoval 14. novembra 2017 v Berlíne s predstaviteľmi spolkového ministerstva obrany a vedúcimi nemeckými zahranično-politickými expertmi.
 
S rezortným kolegom, parlamentným štátnym tajomníkom R. Brauksiepem prediskutovali možnosti mnohonárodnej spolupráce zameranej na odstránenie nedostatkových spôsobilostí  v rôznych formátoch – Framework Nations Concept (Koncepcia rámcových krajín) a Stála štruktúrovaná spolupráca EÚ (známa pod skratkou PESCO). Bilaterálnu obrannú spoluprácu zhodnotili z pohľadu posilneného, štruktúrovaného medzivládneho dialógu, schváleného v apríli tohto roku.
 
Návšteva nemeckého ministerstva obrany sa uskutočnila deň po prihlásení sa oboch krajín do Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (na rokovaní Rady pre zahraničné záležitosti 13. novembra 2017). Práve pod nemecko-francúzskou taktovkou bol vedený proces vytvárania PESCO, vrátane zadefinovania záväzkov a kritérií, riadiacej štruktúry a konkrétnych projektov, ktoré budú realizované pod touto značkou. „Ide o európsky proces, ktorý v úplnosti vedú členské štáty a nastavujú procesy tak, aby neboli delegované inštitúciami, ale aby vyhovovali národným prioritám a reagovali na spoločné nedostatky našich ozbrojených síl“, uviedol štátny tajomník po rokovaní. „Pristúpením k PESCO sa obe krajiny stretli v klube, ktorý chce v oblasti bezpečnosti a obrany spoločne robiť viac. Práve táto oblasť je prvou, kde európska integrácia ukazuje rýchlejšie a intenzívnejšie tempo už rok po bratislavskom samite“, dodal. Nemecko je jedným z lídrov procesov mnohonárodnej spolupráce zameraných na odstránenie nedostatkových spôsobilostí európskych krajín NATO a EÚ. Z tohto pohľadu boli prediskutované možnosti spolupráce v rámci Framework Nations Concept v oblasti zdravotníckej, logistickej, RCHBO a i.. Operačná spolupráca je od augusta 2017 deklarovaná spoločným pôsobením v Stredozemnom mori v operácii EUNAVFOR MED Sophia, kde na nemeckom plavidle pôsobí zásahový tím OS SR. „Vzhľadom na to, že ide o námornú operáciu, je výcvik a pôsobenie pre našich príslušníkov unikátnou skúsenosťou,“ uviedol R. Ondrejcsák.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KaSTAT
Autor foto:MO SR - KaSTAT
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

STANOVISKO MINISTERSTVA OBRANY SR


Dátum:14.11.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR nemá vo zvyku reagovať na vyjadrenia človeka, ktorý porušil jeden zo základných princípov demokracie, keď odpočúval novinárov a svojich vlastných ľudí. Urobíme však výnimku, pretože odmietame, aby bola obrana a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov, predmetom politického súboja a vytĺkania politického kapitálu zo strany opozície. A predovšetkým pána Galka, ktorý si napriek tomu, že bol ministrom obrany takmer 16 mesiacov nevšimol, že pre činnosť ministerstva obrany platí základný právny rámec, ktorý on nielen ignoroval, ale aj porušoval. Pán Galko, ktorý odpočúval nielen novinárov, ale aj svojich vlastných ľudí, má dnes plné ústa transparentnosti a dodržiavania zákonov, no doteraz vojakom nevysvetlil, prečo predal funkčné samopaly v priemere po 9 eur za kus, pričom nové zbrane tohto typu stoja v prieme 3000 eur a viac za jeden kus. A navyše ozbrojené sily musia dnes na úkor inej modernizácie nakupovať náhradné dielce, ktoré sú niekoľkonásobne drahšie, ako cena jedného kusu, ktorú zobchodoval pán Galko. Vedenie ministerstva obrany sa ohradzuje voči takým spôsobom, ktoré dnes prezentuje, pretože na to nemá morálne právo a ani odborné vedomosti. Ním kritizovaní nominanti Slovenskej národnej strany na rozdiel od neho odpracovali v oblasti obrany a bezpečnosti desiatky rokov. Za necelých 16 mesiacov urobil pán Galko v rezorte obrany viac škody ako osohu a vojakom po ňom nezostalo nič len medzinárodná hanba po škandále odpočúvania. Žiadna nová technika, ani výstroj. To sú nespochybniteľné fakty. Ministerstvo obrany všetky ďalšie informácie k procesu obstarania bojových vozidiel 8x8 a 4x4 poskytne v stredu po rokovaní vlády, pretože považuje za dôležité, aby bola verejnosť o transparentnosti celého procesu informovaná. V zmysle uznesenia vlády bude tiež minister obrany o projekte informovať poslancov Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť SR. Nepotrebuje na to výzvu pána Galka.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Prezident SR Andrej Kiska ocenil zámer zapojiť do projektu obstarania obrnených vozidiel čo najviac slovenských firiem


Dátum:14.11.2017
Správa:
Prezident SR Andrej Kiska, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR ocenil, že vláda a ministerstvo obrany uvažujú, ako zapojiť čo najväčšie množstvo slovenských firiem do projektu obstarania bojových vozidiel pre Ozbrojené sily SR. Zároveň zdôraznil potrebu nevyhnutnej modernizácie, ako aj transparentnosti celého procesu. Uviedol to po dnešnom stretnutí s ministrom obrany SR Petrom Gajdošom a ďalšími predstaviteľmi rezortu.
 
Minister na stretnutí informoval prezidenta o procese obstarania bojových vozidiel, pričom materiál bude už v stredu predmetom rokovania Bezpečnostnej rady SR a vlády a následne ho rezort bližšie predstaví aj verejnosti. „Chcem zdôrazniť, že na produkcii 8x8 by sme sa mali podieľať až v rozsahu 70%, na produkcii bojových obrnených vozidiel 4x4 v prípade priaznivého vývoja až 80%,“ povedal šéf rezortu obrany. Zároveň zdôraznil, že Slovenská republika bude 100% vlastníkom práv na tieto produkty, čo znamená, že ich bude môcť predávať aj do zahraničia. 
 
Pána prezidenta som tiež informoval o tom, akým spôsobom budeme realizovať Dlhodobý plán rozvoja obrany Slovenskej republiky s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030, ktorý bol schválený vládou,“ doplnil minister s tým, že rezort pri tvorbe týchto dokumentov vychádzal z predpokladov dosiahnutia rozpočtu 1,6% HDP do roku 2020 a 2% do roku 2024.
 
Prezident vo svojom vyhlásení vyzdvihol, že v prospech predloženého riešenia svedčí aj analýza Útvaru hodnoty za peniaze. „Modernizácia je záväzkom k našim občanom, k obranyschopnosti našej krajiny aj spojencom,“ zdôraznil prezident SR A. Kiska.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Áno
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:SVK President Andrej Kiska appreciates the intention to get as many Slovak companies as possible involved in the procurement of armoured vehicles
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš rokoval s holandským veľvyslancom H. Cor van der Kwastom


Dátum:14.11.2017
Správa:
Minister obrany Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal nového veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Henka Cor van der Kwasta. Počas stretnutia sa venovali aktuálnym témam obranno-bezpečnostnej spolupráce v rámci NATO a Európskej únie, ako aj bilaterálnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom.
 
„Agenda, v ktorej môžeme vzájomne spolupracovať, je široká. Obe krajiny si uvedomujú zmeny v bezpečnostnom prostredí. Intenzívna spolupráca v oblasti obrany je preto  nevyhnutná,“ zdôraznil šéf rezortu obrany. V tejto súvislosti bolo témou diskusie aj PESCO, ku ktorému v pondelok v Bruseli zatiaľ pristúpilo 23 členských štátov EÚ.
 
Minister Gajdoš na dnešnom stretnutí navrhol veľvyslancovi, aby Holandsko zvážilo participáciu príslušníkov Holandských ozbrojených síl v Centre výnimočnosti EOD v Trenčíne, či ich zapojenie do NFIU na Slovensku.
 
Šéf rezortu obrany na stretnutí zároveň ocenil dlhodobú podporu Holandska v súvislosti s medzinárodným kurzom pre štábnych dôstojníkov – ISOC, ktorý je organizovaný zo strany Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a poďakoval za podporu vo forme pravidelnej účasti holandských ozbrojených síl na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF. Vyzdvihol aj spoluprácu oboch krajín v Afganistane, kde v minulosti príslušníci OS SR pôsobili aj pod vedením Holandska.
 
Holandský veľvyslanec  H. Cor van der Kwast sa počas bilaterálneho stretnutia zaujímal aj o možnosť využitia Centra výcviku Lešť, či Výcvikového a testovacieho centra radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) v Zemianskych Kostoľanoch, čím sa opätovne potvrdila vysoká kvalita a pozitívne renomé výcvikových priestorov, ktoré SR ponúka.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Účasť v PESCO pre nás znamená príležitosť posilniť naše obranné spôsobilosti


Dátum:13.11.2017
Správa:
Účasť v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie (PESCO) pre nás znamená príležitosť posilniť naše obranné spôsobilosti využiteľné či už pre národné účely, alebo pri plnení našich medzinárodných záväzkov. Zároveň znamená intenzívnejšiu spoluprácu s ozbrojenými silami ostatných členských štátov EÚ. Zhodnotil to minister obrany SR Peter Gajdoš po tom, ako spolu so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Ivanom Korčokom vyjadrili podpisom spoločnej notifikácie zámer Slovenskej republiky vstúpiť do PESCO. Mandát k tomuto aktu získali od vlády SR minulú stredu. Celkovo pristúpilo k PESCO 23 krajín.
 
„Ozbrojené sily SR sa v súčasnosti nachádzajú pred viacerými významnými modernizačnými projektmi, čo si bude vyžadovať veľa síl. Práve PESCO vytvára priestor na to, ako tieto sily využiť efektívnejšie. Napríklad pri výskume, vývoji a spoločnom obstarávaní vojenskej techniky,“ vysvetlil minister Gajdoš. Zároveň doplnil, že PESCO tiež ponúka možnosti pre väčšie zapojenie obranného priemyslu SR do medzinárodných projektov.
 
Ako prvý, by SR chcela cez PESCO rozvíjať projekt tzv. nepriamej palebnej podpory, ktorý bude ostatným partnerom odprezentovaný ešte tento týždeň na expertnom seminári v Bruseli. „Má jasné kontúry, preto pevne veríme, že si u nich nájde značnú podporu,“ uviedol šéf rezortu obrany. Podľa jeho slov by mohol čerpať aj prostriedky z novovytvoreného Európskeho obranného fondu, čím by sa do veľkej miery znížila jeho finančná náročnosť.
 
Súčasťou dnešného zasadnutia ministrov obrany členských štátov EÚ bude aj zhodnotenie doterajšieho pokroku v rámci implementácie Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, kde bol dosiahnutý výrazný pokrok najmä pokiaľ ide o obranno-bezpečnostné opatrenia, ktoré stratégia upravuje. Samotnému zasadnutiu predchádzalo stretnutie ministra Gajdoša s rezortnými partnermi z krajín V4 s cieľom skoordinovať svoje pozície pred samotným zasadnutím. „Spoločne sme silnejší, a teda aj naše spoločne koordinované postoje majú silnejšiu váhu, či už na pôde EÚ, alebo NATO,“ zdôraznil minister. V závere rokovacieho dňa sa šéf rezortu obrany ešte zúčastní na rokovaní riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: Our participation in PESCO is an opportunity for us to strengthen our defence capabilities
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Deň vojnových veteránov je jedinečnou príležitosťou, aby sme vzdali úctu všetkým statočným ľuďom, ktorí bojovali aj za našu lepšiu budúcnosť


Dátum:11.11.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš si dnes na vojnovom cintoríne v Petržalke - Kopčanoch pripomenul 99. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Spoločne s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a podpredsedom Slovenskej národnej strany Antonom Hrnkom vzdali zároveň úctu vojnovým veteránom, ktorých deň si dnes svet pripomína.

„Deň vojnových veteránov je jedinečnou príležitosťou, aby sme spoločne vzdali hold všetkým statočným ľuďom, ktorí bojovali aj za našu lepšiu budúcnosť. A to, že dnes žijeme v slobodnej krajine nemôžeme nikdy považovať za samozrejmosť,“ zdôraznil minister.  Ako ďalej uviedol vo viacerých mestách na Slovensku môžu dnes občania stretnúť profesionálnych vojakov, ktorí im ponúknu kvet červeného maku, aby v tento deň zdobil aj ich kabát na počesť hrdinov nielen 1. svetovej vojny, ale každého jedného ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva.

„Je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti, pretože 1. svetová vojna výrazným spôsobom ovplyvnila dejiny Európy i sveta,“ uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosti Anton Hrnko. Zároveň zdôraznil, že je dôležité urobiť všetko pre to, aby sa takéto vojnové besnenia už nikdy nezopakovali.

Ako doplnil generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko, k tomuto miestu je potrebné pristupovať s pokorou a úctou. „Po 1. svetovej vojne zostali veľké obete, ktorých pamiatku si pripomíname každoročne na tomto pietnom akte,“ uviedol.

Minister obrany SR dnes pri príležitosti Dňa vojnový veteránov zároveň udelil pamätné medaily ministra obrany SR III. stupňa plk. v. v. Jurajovi Kayserovi, mjr. v. v. Štefanovi Chňapekovi a plk. v. v. Štefanovi Dorociakovi.

Po pietnej spomienke šéf rezortu obrany podporil aj 4. ročník „behu na počesť vojnových veteránov“. Spoločne s profesionálnymi vojakmi, študentmi Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, športovcami Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici na čele s Matejom Tóthom absolvoval približne 5-kilometrovú trať. Behu sa zúčastnilo celkom 133 účastníkov. Pietnou spomienkou si ukončenie 1. svetovej vojny pripomenul aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň na Šafárikovom námestí v Bratislave za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrewa Gartha.

Profesionálni vojaci dnes červené maky na znak úcty vojnovým hrdinom rozdávali v Bratislave, vo Zvolene, v Rožňave, v Prešove a v Žiline.
 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: War Veterans Day is a unique opportunity to pay our respect to all brave people who have fought for our better future
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu zavádza, ak tvrdí, že ministerstvo obrany s ním nerokovalo


Dátum:11.11.2017
Správa:
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) zavádza, ak tvrdí, že nebolo prizvané na rokovanie v súvislosti s aktuálnymi modernizačnými projektmi pre Ozbrojené sily SR. Osobne sa na ňom zúčastnil aj samotný predseda ZBOP Tibor Straka, ktorý je jedným z predstaviteľov súkromnej spoločnosti MSM GROUP s r. o. Rokovanie sa uskutočnilo ešte v septembri tohto roku a je z neho vyhotovený riadny zápis. Následne sa v októbri uskutočnila na ministerstve obrany aj technická rada ZBOP.

V rámci prezentácie boli prítomným zástupcom domáceho obranného priemyslu predstavené všetky požiadavky rezortu obrany, hlavné kritériá obstarávania a možné spôsoby obstarania. Cieľom stretnutia bolo, aby si spoločnosti domáceho obranného priemyslu mohli  lepšie plánovať svoje ponuky pre ministerstvo obrany, resp. pre využitie ich produktov v rámci Ozbrojených síl SR.

Zástupcovia spoločností boli tiež informovaní o snahe ministerstva mať svojho zástupcu v agentúre NATO NSPA, ktorá by mohla byť vhodným nástrojom pre širšie zapojenie obranného priemyslu do dodávok produktov nielen pre Slovensko, ale aj iné krajiny Aliancie. V rámci pracovného rokovania sa tiež uskutočnili prezentácie spoločností slovenského obranného priemyslu, vrátane tých, ktoré združuje ZBOP.

Ministerstvo obrany SR preto opätovne zdôrazňuje, že proces obstarania vozidiel 8x8 a 4x4 je maximálne transparentný a cieľom vedenia rezortu obrany je vybrať najlepšie riešenie pre Ozbrojené sily SR na základe ich operačných požiadaviek. Rezort chce zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel, aby tak naplnilo ďalšiu z téz programového vyhlásenia vlády SR. To bude možné po úspešnom ukončení výskumu a vývoja a po technických a vojskových skúškach, ktorú sú základnou podmienkou zavedenia techniky do Ozbrojených síl SR. Následne vláda rozhodne o spôsobe obstarania týchto bojových vozidiel. To znamená, že ak bude projekt úspešný, tak jednotlivé podniky budú do procesu zapojené v rámci svojich možností a kapacít. Samotná realizácia projektu je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Pamiatka na padlých hrdinov 1. svetovej vojny na cintoríne v Trenčíne - Kubrej


Dátum:10.11.2017
Správa:
Pri príležitosti zajtrajšieho 99. výročia ukončenia prvej svetovej vojny dnes navštívil štátny tajomník Marián Saloň spolu so zástupcom náčelníka Generáneho štábu OS SR genpor. Pavlom Mackom a ďalšími predstaviteľmi rezortu vojnový cintorín v Trenčíne – Kubrej, aby si uctil spomienku padlých vojakov. Pietnu spomienku pripravil rezort obrany v spolupráci s Klubom generálov a už tradične sa na nej zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy Kubranskej.

Ministerstvo obrany v tejto súvislosti vysoko oceňuje iniciatívu Klubu generálov SR, vďaka ktorej pod vedením genpor. v. v. Pavla Honzeka prebieha rekonštrukcia zabudnutého cintorína vojakov padlých v prvej svetovej vojne. V takmer úplne zrekonštruovanom vojenskom cintoríne je pochovaných 771 vojakov desiatich národností a traja neznámi vojaci. Konkrétne 338 Čechov a Slovákov, 24 Talianov, 112 Maďarov, 11 Rakúšanov, 54 Poliakov, 122 Rumunov, 4 Nemci, 86 Rusov, 17 Turkov a traja neznámi vojaci.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Jozef Žiak
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Ministerstvo obrany SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:10.11.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v termíne od 13. do 19. novembra 2017. Celkovo by malo ísť o 22 cestných presunov zahraničných vojsk. Predovšetkým pôjde o presun amerických vojakov v súvislosti s prepravou materiálu a cvičením v Maďarsku. Naplánovaný je aj presun techniky Ozbrojených síl SR vo väčšom množstve, a to z Michaloviec do Kamenice nad Cirochou a späť.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:MOD update on movements of military convoys across Slovakia
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Proces obstarania vozidiel 8x8 a 4x4 je transparentný, chceme najlepšie riešenie pre vojakov


Dátum:10.11.2017
Správa:
Proces obstarania vozidiel 8x8 a 4x4 je maximálne transparentný, cieľom vedenia rezortu obrany je vybrať najlepšie riešenie pre Ozbrojené sily SR na základe ich operačných požiadaviek. Ministerstvo zároveň chce zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel, aby tak naplnilo ďalšiu z téz programového vyhlásenia vlády SR. Realizácia projektu je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Na tlačovej konferencii to dnes uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
„Materiál, o ktorom začala v stredu rokovať Bezpečnostná rada SR je vysoko odborný a analytický. Nešlo o to, že by bol nekvalitne spracovaný, alebo že by s ním členovia nesúhlasili. Požiadali však o to, aby mali na preštudovanie viac času,“ vysvetlil minister s tým, že materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. „Materiál nie je vyhradený pre to, že by sme chceli niečo účelovo tajiť. Obsahuje však presne stanovené operačné požiadavky ozbrojených síl, ktoré nie je možné zverejniť,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.
                              
Ako ďalej zdôraznil predseda komisie a koordinátor pre tvorbu, posudzovanie a realizáciu strategických dokumentov rezortu obrany a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko navrhované riešenie je zamerané predovšetkým na výskum a vývoj vlastných vozidiel 8x8 a 4x4. „A výsledkom budú vozidlá, ktoré budú v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej republiky a okrem zavedenia do našich ozbrojených síl ich bude možné predávať aj ďalej. Znamená to viac práce pre slovenských občanov a to, že peniaze z predaja zostanú na Slovensku,“ povedal. Ako ďalej vysvetlil, doteraz nebola podpísaná žiadna zmluva. S fínskou stranou bolo podpísané iba memorandum o spolupráci a naň nadväzujúca technická dohoda. „Už sme požiadali o jej odtajnenie, pretože cieľom nie je nič tajiť,“ zdôraznil.
 
Podpora vývoja a výskumu patrí do portfólia ministerstva obrany a na tento účel má vo svojom rozpočte vyčlenené peniaze. Je to zároveň jedna z aktivít, v ktorej bude musieť byť rezort obrany aktívny aj v rámci Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (PESCO).
 
Podľa vládou schváleného materiálu z mája tohto roka, by náklady na obstaranie vozidiel 8x8  nemali presiahnuť sumu 417 miliónov eur.  Obstaranie by sa malo realizovať v rokoch 2018 -2024. V prípade vozidiel 4x4 je stanovená maximálna suma na 782,7 milióna eur, pričom zavedením sa počíta v rokoch 2019 až 2029. V oboch prípadoch sa počíta so zdrojmi z rozpočtu rezortu obrany.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: The process of procuring 8×8 and 4×4 vehicles is transparent
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Navyšovanie počtov vojakov v Afganistane aktuálne neplánujeme, nie je však vylúčené naplnenie súčasného mandátu


Dátum:09.11.2017
Správa:
Slovenská republika v súčasnosti neplánuje navyšovať počty svojich vojakov v Afganistane, avšak, nie je vylúčené, že do budúcnosti naplní aktuálne mandát schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Po dnešnom rokovaní ministrov obrany NATO v Bruseli to uviedol šéf slovenského rezortu obrany Peter Gajdoš.
         
„Malo by sa to týkať predovšetkým zdravotníkov, ktorí mali ukončiť svoje pôsobenie po odchode českého zdravotníckeho tímu, pod ktorým pôsobili. Zatiaľ sme ich v Afganistane ponechali a zvažujeme, že tam zostanú aj naďalej,“ vysvetlil minister Gajdoš.
         
V rámci rokovania dnes ministri obrany členských krajín NATO ocenili novú stratégiu USA pre Afganistan, kde sa zhodli, že výsledok rýchleho opustenia tejto stále nestabilnej krajiny by bol deštruktívny.  
 
V rámci včerajšieho multilaterálneho rokovania krajín pôsobiacich pod kanadskou bojovou skupinou v Lotyšsku potvrdilo Slovensko vyslanie dvoch styčných dôstojníkov do veliteľstva bojovej skupiny ešte do 15. novembra 2017. Rovnako tiež potvrdilo zámer prispieť do posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí, a to od druhého polroka 2018 v počte do 152 vojakov.
         
Minister Gajdoš sa dnes v Bruseli stretol aj s ministerkou obrany Francúzskej republiky Florence Parly, s ktorou prediskutoval predovšetkým participáciu oboch krajín na tzv. Stálej štruktúrovanej spolupráci EÚ (PESCO) a možné využitie tohto formátu aj pri rozvoji bilaterálnej spolupráce oboch krajín.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd, NATO
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: We are currently not planning to increase our troop numbers in Afghanistan, but we do not rule out fulfilling the existing mandate
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš ocenil vojnových veteránov pamätnými medailami


Dátum:08.11.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa vojnových veteránov ocenil pamätnými medailami ministra obrany II. stupňa štyroch vojnových veteránov. Ocenenia im v mene šéfa rezortu obrany dnes počas slávnostného koncertu Vojenskej hudby Banská Bystrica v Trenčianskych Tepliciach odovzdal štátny tajomník Marián Saloň. Ďalších vojnových veteránov dnes pri rovnakej príležitosti ocenil aj prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej Kiska.
 
Koncertu pri príležitosti blížiaceho sa Dňa vojnových veteránov predchádzala pietna spomienka na vojenskom cintoríne v Trenčíne – Kubrej, kde si prezident a štátny tajomník uctili aj pamiatku padlých vojakov 1. svetovej vojny, ktorej 99. výročie ukončenia si svet pripomenie v sobotu 11. novembra.
 
Minister Gajdoš dnes ocenil Dr. Otta Šimka, ktorý od 29. augusta 1944 pôsobil v I. československej armáde, následne sa prihlásil k 9. liptovskému partizánskemu oddielu v Bobročeku a od 1. januára do 30. marca 1945 sa zúčastnil domáceho hnutia. Ďalej bol ocenený Julius Rattaj, ktorý bol od 29. augusta 1944 do 16. apríla 1945 členom partizánskej jednotky M. R. Štefánika a mimo bojových akcií pomáhal partizánom zaobstarávaním liekov, materiálu a ďalších potrieb. Ocenený bol ďalej Hugo Wald, ktorý ako partizán so zbraňou v ruke a príslušník spojených partizánskych brigád M. R. Štefánika a aj Stalin-Jegorov bojoval od 29. augusta 1944 do 29. apríla 1945. Štvrtý ocenený František Predajňa bol účastníkom SNP a pôsobil ako partizán v odboji proti fašizmu.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:10
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš sa dnes zúčastnil na rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO


Dátum:08.11.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš sa dnes zúčastnil na stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli. Témou rokovaní bolo predovšetkým efektívne zabezpečenie kolektívnej obrany a stability bezpečnostného prostredia.

Šéf slovenského rezortu obrany v tejto súvislosti informoval o príspevku Slovenskej republiky do Iraku, kde budú naši vojaci v zmysle schváleného mandátu poskytovať výcvik miestnym bezpečnostným silám v oblasti odmínovania, ako aj v oblasti údržby a opráv techniky sovietskej výroby. „Naša angažovanosť v Iraku je jedným z dôležitých príspevkov SR v rámci zaisťovania bezpečnosti v širšom susedstve euroatlantického priestoru,“ zdôraznil minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej uviedol, Slovenská republika je zároveň pripravená vyslať v budúcom roku príslušníkov Ozbrojených síl SR aj do Lotyška, a to v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO. Malo by ísť o príspevok v počte do 152 príslušníkov.

Ministri dnes na stretnutí hovorili aj o revízii veliteľskej štruktúry NATO, ktorá by mala ešte efektívnejšie reagovať na zmenené bezpečnostné prostredie, vrátane kybernetických útokov, či hrozieb hybridného charakteru.

Šéfovia rezortov obrany budú dnes večer za účasti vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federici Mogherini diskutovať aj o ďalšom prehlbovaní strategickej spolupráce NATO s EÚ. Rokovaniu bude dominovať najmä diskusia o nových oblastiach spolupráce NATO a EÚ, pričom jednou z najsľubnejších oblastí je rozvoj spolupráce v oblasti cezhraničnej vojenskej mobility. 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš today participated in a meeting of Defence Ministers of NATO Allied countries
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Slovenská republika sa zapojí do PESCO, zámer dnes schválila vláda


Dátum:08.11.2017
Správa:
Slovenská republika má záujem participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci EÚ v oblasti budovania obranných a vojenských kapacít a vykonávania vojenských aktivít (PESCO). Tento zámer bol potvrdený a na návrh rezortu obrany a diplomacie schválený na dnešnom zasadnutí vlády SR.

„Pre Slovenskú republiku predstavuje účasť v PESCO príležitosť posilniť svoje obranné spôsobilosti, a zároveň tak prispieť k schopnosti  Európskej únie efektívne reagovať na súčasné bezpečnostné hrozby,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, účasť v PESCO nás zaväzuje k postupnému zvyšovaniu miery budovania obranných spôsobilostí, zvyšovaniu komplementarity a kompatibility Ozbrojených síl SR s ostatnými partnermi v rámci Európskej únie, ako aj k vyššej operačnej angažovanosti Ozbrojených síl SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu. „Znamená tiež intenzívnejšiu spoluprácu s ozbrojenými silami ostatných účastníckych štátov a ponúka aj možnosti pre väčšie zapojenie sa subjektov obranného priemyslu SR do medzinárodných projektov rozvoja obranných spôsobilostí,“ dodal šéf rezortu obrany.  

Z dnes schváleného materiálu vyplýva, že rezort obrany do 30. novembra 2017 predloží vláde SR tzv. Stratégiu národného plánu implementácie záväzkov, ktoré z účasti na PESCO vyplývajú. Tie sú pritom plne v súlade s národnými záujmami, ako aj doposiaľ existujúcimi medzinárodnými záväzkami SR. Rozhodnutie o formálnom vytvorení PESCO by mala schváliť Rada EÚ pre zahraničné záležitosti na svojom rokovaní 11. decembra 2017.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:europa.eu
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Slovak Republic to join PESCO, the intention receives go-ahead from Government today
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Ministerstvo obrany opäť pripravilo beh na počesť vojnových veteránov, podporí ho aj Matej Tóth


Dátum:04.11.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR aj tento rok pozýva občanov, aby pri príležitosti Dňa vojnových veteránov vzdali spolu s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami rezortu úctu padlým vojakom a vojnovým veteránom, a to behom na ich počesť. Podujatie sa už po štvrtýkrát uskutoční 11. novembra 2017 v Bratislave - v mestskej časti Petržalka – Kopčany so štartom od vojnového cintorína. Cieľom iniciatívy rezortu obrany je pripomenúť si Deň vojnových veteránov a tiež vzdať úctu padlým vojakom.

Slávnostný štart „behu na počesť vojnových veteránov“ je naplánovaný na symbolický čas o 11. 11 h, čiže na čas, kedy si svet pripomenie 99. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Za rezort obrany sa na ňom zúčastnia profesionálni vojaci, študenti Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, ale aj športovci Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici na čele s olympijským víťazom Matejom Tóthom.

Ešte pred samotným behom bude na vojnovom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch pietna spomienka, ktorú rezort pripravuje v spolupráci s občianskym združením Vojenský veterán Bratislava.

Počas Dňa vojnových veteránov budú profesionálni vojaci v mestách Bratislava, Zvolen, Rožňava, Prešov a Žilina rozdávať červené maky – symbol Dňa vojnových veteránov spolu s informáciou o histórii vzniku tohto dňa a jeho symbolu.

V prípade záujmu zúčastniť sa „behu na počesť vojnových veteránov“ prosíme, aby sa záujemcovia zaregistrovali na http://www.kril.sk/registracia/vv.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:SVK MOD has once again prepared a run in honour of war veterans, the event will be supported by Olympian Matej Tóth
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Ministerstvo obrany SR upozorňuje na ďalšie presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:03.11.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v termíne od 6. novembra do 12. novembra 2017. Celkovo by malo ísť o 33 cestných presunov zahraničných vojsk. Pôjde predovšetkým o poľských vojakov a návrat príslušníkov Armády Českej republiky z cvičenia CETEX 2017.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Profesionálni vojaci a zamestnanci rezortu obrany vzdali úctu zosnulým vojakom a kolegom


Dátum:31.10.2017
Správa:
Profesionálni vojaci a zamestnanci rezortu obrany si dnes pietnou spomienkou pri Pamätníku zmierenia v areáli rezortu uctili pri príležitosti zajtrajšieho Sviatku všetkých svätých pamiatku zosnulých bývalých vojakov a zamestnancov.
 
Pri tejto príležitosti si vedenie rezortu uctilo symbolickým zapálením sviečok osobitne v Sieni slávy aj 57 zosnulých profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli počas plnenia úloh v zahraničných operáciách, alebo misiách.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:MOD service personnel and employees pay their respects to fallen soldiers and colleagues
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš slávnostne odovzdal vojakom do užívania prvé lietadlo Spartan


Dátum:31.10.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes slávnostne odovzdal do užívania vojakom prvé z dvoch lietadiel Spartan. Nové dopravné lietadlo im odovzdal v priestoroch Dopravného krídla gen. M. R. Štefánika v Kuchyni. Z pohľadu modernizácie ozbrojených síl ide o ďalší historický okamih.
 
„Chcem zaželať našim pilotom veľa šťastných letových hodín. Verím, že nová moderná technika bude pre nich zároveň aj motiváciou pre ešte kvalitnejšie plnenie úloh,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že lietadlo bude slúžiť nielen pre potreby vojakov, ale v rámci domáceho krízového manažmentu aj všetkým občanom Slovenskej republiky.
 
Podľa predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a podpredsedu Slovenskej národnej strany Antona Hrnka ide o jeden z významných krokov pre naplnenie cieľa v súvislosti s reformou ozbrojených síl v zmysle, že Slovensko bude mať malé, dobre vyzbrojené a vycvičené a nasaditeľné ozbrojené sily. „Z hľadiska nasaditeľnosti je toto lietadlo významným krokom. Treba však pokračovať aj vo vyzbrojovaní základnej časti našich ozbrojených síl, ktorou sú pozemné sily,“ povedal.
 
„Spôsobilosť prepravovať vojakov a materiál vzdušnou cestou je jednou z hlavných charakteristických rýs moderných armád. Ja som veľmi rád, že sa k nim opätovne pridávame, keďže túto spôsobilosť sme po vyradení lietadiel typu AN na čas stratili. Verím, že toto lietadlo bude vždy dobre pripravené flexibilne plniť aktuálne požiadavky,“ doplnil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim.
 
Nákup dvoch dopravných lietadiel C-27J Spartan bol zrealizovaný v súlade s Koncepciou rozvoja Vzdušných síl OS SR. Zmluva o dodávke bola podpísaná ešte v roku 2014. Nový stroj nahradí už vyradené lietadlá AN-24 a AN-26. Vzdušné sily OS SR tak neprídu o spôsobilosť dopravného letectva s prepravnou kapacitou, akou od vyradenia lietadiel typu Antonov dočasne nedisponovali.
 
Nový C-27J Spartan  prepraví okrem 3-člennej posádky 46 profesionálnych vojakov. Výhodou je tiež jeho využitie v rámci domáceho krízového manažmentu. V rámci neho bude možné dopravné lietadlo využiť napríklad na prepravu ranených, ako aj na prepravu materiálu pre potreby zásobovania, či na hasenie požiaru.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš hands over the first Spartan airlifter to airmen in a formal ceremony
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Rezort obrany upozorňuje na ďalšie presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska


Dátum:27.10.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované v termíne od 30. októbra do 5. novembra 2017. Celkovo by malo ísť o  13 cestných presunov zahraničných vojsk. Predovšetkým pôjde o poľských vojakov a naplánovaný je aj presun amerických vojakov, ktorí budú prepravovať materiál v rámci operácie „Atlantic Resolve“. V budúcom týždni musia obyvatelia Slovenska počítať aj s viacerými presunmi techniky Ozbrojených síl SR.
                                                                 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Áno
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:MOD update on movements of military convoys across Slovakia
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

STANOVISKO: Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči poškodzovaniu svojho dobrého mena


Dátum:27.10.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR sa ohradzuje voči cieleným útokom údajne nezávislého analytika Jaroslava Naďa. Tie tento týždeň už prekročili hodnotenie odbornej práce a prerástli do osobných útokov a urážok voči nielen najvyšším predstaviteľom ministerstva a Ozbrojených síl SR, ale aj radovým štátnym zamestnancom.

Svojím konaním poškodzuje dobré meno ministerstva obrany a ozbrojených síl, ktoré sú z pohľadu verejnosti dlhodobo vnímané ako jedna z najdôveryhodnejších inštitúcií štátu. Jaroslav Naď však svojimi vyjadreniami dehonestuje prácu zamestnancov a profesionálnych vojakov, ktorí sa napríklad podieľali na príprave strategických dokumentov. Bez akejkoľvek zodpovednosti cielene uráža a dehonestuje prácu ľudí. 

Napríklad nevieme, z akých zdrojov pochádza jeho tvrdenie, že predstavitelia rezortu obrany majú na rokovania pripravené nekvalitné podklady. Nie je to pravda. Jaroslav Naď to však očividne opäť tvrdí iba s úmyslom, aby spochybňoval rezort obrany aj pred zahraničnými partnermi. Veď napokon tak, ako to ešte ako politický riaditeľ poradil aj svojmu ministrovi Galkovi, v prípade návrhu stiahnutia vojakov z Cypru, bez akéhokoľvek politického konsenzu.

Jaroslav Naď sa rád prezentuje ako odborník, ktorý pochádza z rezortu obrany. Určite si preto pamätá, že na viaceré informácie sa v rámci neho vzťahuje povinnosť mlčanlivosti a podliehajú ochrane utajovaných skutočností. A páve povinnosť mlčanlivosti platí aj po ukončení služobného pomeru, čo Jaroslav Naď dlhodobo nerešpektuje a tieto informácie zneužíva. A to hraničí až s porušovaním zákona. Zároveň pripomíname, že tak, ako aj v každom inom rezorte, aj v tom našom, platí zákon o ochrane osobných údajov. Vedenie ministerstva obrany a velenie ozbrojených síl si ctí zákony, a preto nepodľahne nervozite Jaroslava Naďa, ktorý by sa rád zapojil ako civilná osoba do rozhodovacích procesov na ministerstve obrany.

„Rešpektujeme slobodu prejavu aj právo na iný odborný názor, ako je ten náš.  Avšak vyjadrenia niekoho, kto nenesie za tento rezort žiadnu zodpovednosť, sú vyskladané z klebiet a prerastajú do osobných urážok bežných zamestnancov, dehonestujú prácu každého jedného zamestnanca a profesionálneho vojaka,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

„Vyjadrenia Jaroslava Naďa o absencii zanietenia bojovať za ozbrojené sily ma urážajú a považujem ich za účelové, s cieľom poškodiť naše dobré meno,“ vyjadril sa náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, v prípade, že to bude nevyhnutné, Ministerstvo obrany SR zvažuje do budúcnosti ochranu svojho dobrého mena aj právnou cestou.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:OFFICIAL POSITION: Ministry of Defence objects to its good reputation being damaged
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>