Tlačové správy


Obrázok k článku: Ordinár OS a OZ SR Mons. Rábek na Kriváni.

Ordinár OS a OZ SR Mons. Rábek na Kriváni.

V rámci XXII. Medzinárodného  vojenského  výstupu na Kriváň, sa dňa 2.9.2017 vybralo aj niekoľko pracovníkov a sympatizantov  Ordinariátu OS a O...
Obrázok k článku: ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RYTIERA NEPOŠKVRNENEJ V ÚVTOS HRNČIAROVCE NAD PARNOU.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RYTIERA NEPOŠKVRNENEJ V ÚVTOS HRNČIAROVCE NAD PARNOU.

Dňa 12. 8. 2017 oslávila Personálna farnosť sv. Maximiliána Máriu Kolbeho ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, titul kaplnky tohto vzácneho mučeníka. ...
Obrázok k článku: 26. medzinárodná vojenská  pešia púť z Varšavy do Čenstochovej

26. medzinárodná vojenská pešia púť z Varšavy do Čenstochovej

 V dňoch 4. – 14. augusta 2017 skupina dvanástich slovenských vojakov pod vedením vojenského duchovného 21. zmiešaného mechanizovaného práporu T...
Obrázok k článku: Vysluhovanie akolytátu v kaplnke MO a poďakovanie za viacročnú službu na Vikariáte OS SR

Vysluhovanie akolytátu v kaplnke MO a poďakovanie za viacročnú službu na Vikariáte OS SR

Čas sa dotýka aj života v Ordinariáte OS a OZ SR. Týmito slovami uviedol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek bohoslužbu dňa 31.7.2017 v kap...
Obrázok k článku: 25. výročie posviacky kaplnky

25. výročie posviacky kaplnky

Dňa 30.07.2017 navštívil Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR obec Setechov, kde si spolu s prítomnými veriacimi po 25 rokoch pripomenul po...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici

Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici

„Ježiš Kristus, Syn Boží, sa obetoval za nás. Tento jeho veľký dar sa sprítomňuje vo svätej liturgii, preto sv. Cyril, sv. Metod a s nimi i sv. ...
Obrázok k článku: Ďakovná sv. omša a sviatosť birmovania na AOS v Liptovskom Mikuláši

Ďakovná sv. omša a sviatosť birmovania na AOS v Liptovskom Mikuláši

            V piatok 7. júla 2017 sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika slávila ďakovná sv. omša, ktorú celebroval ordinár OS a OZ...
Obrázok k článku: Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

 Aj v tomto roku v čase od 2.júla do 11.júla sa uskutočnil Letný detský tábor pre deti profesionálnych vojakov vo veku od 6 do 16 rokov. Už sa s...
Obrázok k článku: Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

 Tradičné stretnutie seniorov s Ordinárom OS a OZ SR sa v tomto roku uskutočnilo 28.06.2017, v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. ...
Obrázok k článku: Slávnostná promócia absolventov na Akadémii PZ

Slávnostná promócia absolventov na Akadémii PZ

Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR sa dňa 28.06.2017 zúčastnil slávnostnej promócie absolventov bakalárskeho štúdia na Akadémii Policajné...
Obrázok k článku: Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

            V dňoch 5. – 9. júna sa konala konferencia NAFCCC (Nato Air Force Chaplains Consultative Committee) v priestoroch hotela Vígľaš na s...
Obrázok k článku: Slávnosť výročia posviacky Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

Slávnosť výročia posviacky Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

          Vojenský Ordinariát dňa 11. 6. 2017 slávil VIII. výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Ponti...
Obrázok k článku: VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

Dňa 11.06.2017 sa v Katedrálnom chráme sv. Šebastiána konalo slávnostné stretnutie kňazov Ordinariátu OS a OZ SR so svojim biskupom – ordinárom,...
Obrázok k článku: Sviatosť birmovania v katedrále sv. Šebastiána

Sviatosť birmovania v katedrále sv. Šebastiána

Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek počas nedeľnej svätodušnej liturgie v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch, udelil sviato...
Obrázok k článku: Misia evanjelia Cyrila a Metoda nás učí zjednocovať - Zalavár 2017

Misia evanjelia Cyrila a Metoda nás učí zjednocovať - Zalavár 2017

 Spoločná púť Ordinariátu OS a OZ SR a vojenského ordinariátu Maďarskej republiky do Blatnohradu (dnešný  Zalavár), bola jedným z impozantných m...
Obrázok k článku: Návšteva biskupa v Liptovskom Mikuláši - Ondrášovej

Návšteva biskupa v Liptovskom Mikuláši - Ondrášovej

Vojenská farnosť Liptovskom Mikuláši slávila 29. mája 2017 svoje patrocínium a odpustovú slávnosť – sviatok sv. Jany z Arku. Pri tejto príležito...
Obrázok k článku: Pútnici Ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Lurdoch

Pútnici Ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Lurdoch

Na pozvanie vojenského biskupa Ozbrojených síl Francúzskej republiky Mons. Luca Ravela sa 206 členná delegácia príslušníkov Ozbrojených síl a oz...
Obrázok k článku: Pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove

Pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove

Dňa 16.5.2017 sa v Prešove konal pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove. Pohrebné obrady viedol Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rá...
Obrázok k článku: Duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR.

Duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR.

  V dňoch 30.4. – 5.5. 2017 sa v exercičnom dome sv. Ignáca z Loyoly v Prešove, konali duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR. Na pozvanie...
Obrázok k článku: Birmovka v Liskovej

Birmovka v Liskovej

Dňa 23. apríla 2017 – v nedeľu Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Liskovej udelil ordinár Mons. František Rábek iniciačné sviatosti jednej ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu