Tlačové správy


Obrázok k článku: Zasadanie Komisie Katolíckeho biblického diela

Zasadanie Komisie Katolíckeho biblického diela

Dňa 28. októbra 2017 sa v Ružomberku na svojom pravidelnom zasadaní stretli členovia „Katolíckeho biblického diela“, ktoré zastupujú kňazi, bibl...
Obrázok k článku: 62. celoeurópska konferencia vojenských katolíckych duchovných v Berlíne

62. celoeurópska konferencia vojenských katolíckych duchovných v Berlíne

  V dňoch od 23. do 27. novembra 2017 v mestskej časti Berlína Steglitz sa konala už v poradí 62. celoeurópska konferencia vojenských katolíck...
Obrázok k článku: Svätá omša za zosnulých príslušníkov Ozbrojených síl a Ozbrojených  zborov

Svätá omša za zosnulých príslušníkov Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov

Dňa 2. novembra 2017 sa o 18:00 na Spomienku všetkých verných zosnulých v Katedrále svätého Sebastiána v Krasňanoch slúžila svätá omša za zosnul...
Obrázok k článku: Pietna pobožnosť na Akadémii OS

Pietna pobožnosť na Akadémii OS

Dňa 30. októbra 2017 sa na Akadémii OS v Liptovskom Mikuláši uskutočnila pietna pobožnosť za zomrelých vojakov. Táto duchovná aktivita bola z dô...
Obrázok k článku: Svätá omša v Čajkove

Svätá omša v Čajkove

V nedeľu 29. októbra 2017 sa o 10:30 vo farskom Kostole svätého Mikuláša v Čajkove slávila farská svätá omša za živých i zosnulých príslušníkov ...
Obrázok k článku: Konferencia vojenských kaplánov vo Viedni

Konferencia vojenských kaplánov vo Viedni

  Na základe pozvania vojenského biskupa armády Rakúska Dr. Wernera Freistettera prijalo účasť na medzinárodnej konferencii vojenských katolíckych...
Obrázok k článku: Posvätenie novej brány

Posvätenie novej brány

„Ja som brána k ovciam.“ (Jn 10, 7) je Kristov výrok z Podobenstva o dobrom pastierovi, ktorého vyobrazenie je i na novoposvätenej bráne do Kate...
Obrázok k článku: Októbrová ružencová pobožnosť vojakov v Liptovskom Mikuláši

Októbrová ružencová pobožnosť vojakov v Liptovskom Mikuláši

Tak ako v minulosti, aj v tomto roku sa dňa 17. októbra 2017 vo farskom  kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši konala ružencová pobožnos...
Obrázok k článku: Formačný týždeň kňazov a diakonov Ordinariátu

Formačný týždeň kňazov a diakonov Ordinariátu

  V dňoch 9. - 13. októbra 2017 sa v prešovskom exercičnom dome pátrov Jezuitov uskutočnila pravidelná formácia kňazov a diakonov Ordinariátu o...
Obrázok k článku: 5.výročie vojenskej farnosti v dk Kuchyňa

5.výročie vojenskej farnosti v dk Kuchyňa

Presne na 5.výročie erigovania Vojenskej farnosti sv. Jána Pavla II. pri dopravnom krídle Kuchyňa prišiel ordinár OS a OZ SR Mons. František Ráb...
Obrázok k článku: 12. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma.

12. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma.

  V dňoch 17. – 23. septembra 2017 sa vojaci, policajti, hasiči, colníci, zástupcovia ZVJS a čestná stráž zúčastnili 12. Národnej púte Ordinariátu...
Obrázok k článku: Ordinár OS a OZ SR Mons. Rábek na Kriváni.

Ordinár OS a OZ SR Mons. Rábek na Kriváni.

V rámci XXII. Medzinárodného  vojenského  výstupu na Kriváň, sa dňa 2.9.2017 vybralo aj niekoľko pracovníkov a sympatizantov  Ordinariátu OS a O...
Obrázok k článku: ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RYTIERA NEPOŠKVRNENEJ V ÚVTOS HRNČIAROVCE NAD PARNOU.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RYTIERA NEPOŠKVRNENEJ V ÚVTOS HRNČIAROVCE NAD PARNOU.

Dňa 12. 8. 2017 oslávila Personálna farnosť sv. Maximiliána Máriu Kolbeho ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, titul kaplnky tohto vzácneho mučeníka. ...
Obrázok k článku: 26. medzinárodná vojenská  pešia púť z Varšavy do Čenstochovej

26. medzinárodná vojenská pešia púť z Varšavy do Čenstochovej

 V dňoch 4. – 14. augusta 2017 skupina dvanástich slovenských vojakov pod vedením vojenského duchovného 21. zmiešaného mechanizovaného práporu T...
Obrázok k článku: Vysluhovanie akolytátu v kaplnke MO a poďakovanie za viacročnú službu na Vikariáte OS SR

Vysluhovanie akolytátu v kaplnke MO a poďakovanie za viacročnú službu na Vikariáte OS SR

Čas sa dotýka aj života v Ordinariáte OS a OZ SR. Týmito slovami uviedol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek bohoslužbu dňa 31.7.2017 v kap...
Obrázok k článku: 25. výročie posviacky kaplnky

25. výročie posviacky kaplnky

Dňa 30.07.2017 navštívil Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR obec Setechov, kde si spolu s prítomnými veriacimi po 25 rokoch pripomenul po...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici

Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici

„Ježiš Kristus, Syn Boží, sa obetoval za nás. Tento jeho veľký dar sa sprítomňuje vo svätej liturgii, preto sv. Cyril, sv. Metod a s nimi i sv. ...
Obrázok k článku: Ďakovná sv. omša a sviatosť birmovania na AOS v Liptovskom Mikuláši

Ďakovná sv. omša a sviatosť birmovania na AOS v Liptovskom Mikuláši

            V piatok 7. júla 2017 sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika slávila ďakovná sv. omša, ktorú celebroval ordinár OS a OZ...
Obrázok k článku: Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

 Aj v tomto roku v čase od 2.júla do 11.júla sa uskutočnil Letný detský tábor pre deti profesionálnych vojakov vo veku od 6 do 16 rokov. Už sa s...
Obrázok k článku: Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

 Tradičné stretnutie seniorov s Ordinárom OS a OZ SR sa v tomto roku uskutočnilo 28.06.2017, v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu