Kontakty


Rezidencia ordinára OS a OZ SR v Marianke

 

Adresa
Ordinariát OS a OZ SR, Nám. 4. apríla 18,  900 33 Marianka

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008 

Fax

+421 - 2 - 6593 6009

Služobná linka

 

e-mail

rabek@kbs.sk

Kancelária Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave

 

Adresa
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Telefón

+421 - 2 - 44250320 volať kl. 322 679

Fax

+421 - 960 - 322 681

Služobná linka

+421 - 960 - 322 679

e-mail

alena.gajdosikova@mil.sk  

 


 Vikariát Ozbrojených síl Slovenskej republiky

 

Adresa
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Telefón

+421 - 2 - 4425 2264

Fax

+421 - 960 - 312 507

Služobná linka

+421 - 960 - 313 441, 313 414

e-mail

jozef.michalov@mil.sk

Vikariát Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Adresa
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Telefón

+421 - 2 - 5094 4153

Fax

+421 - 960 -  5094 4048

e-mail

jozef.paluba@minv.sk  

Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

 

Adresa
Generálne riaditeľstvo ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava 1

Telefón

+421 - 2 - 208 31 680

Fax

02 208 31 698

e-mail

vikariat@zvjs.sk , bartolomej.juhas@zvjs.sk 

 

Rezidencia ordinára OS a OZ SR v Marianke


Mons. František RÁBEK

 

diecézny biskup - vojenský ordinár

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Fax

+421 - 2 - 6593 6009

Vojenská linka -

e-mail

rabek@kbs.sk 

 

Kancelária Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave na MOSR 
(Duklianske kasárne)

 

kpt. Mgr. Peter DZIJAK

 

riaditeľ kancelárie

Telefón

+421 - 960 - 322 677

 

Fax

+421 - 960 - 322 681

 

Mobilný telefón +421 - 903 - 820 816

e-mail
 

peter.dzijak@mil.sk 

 

PhDr. Peter HASIDLO

 

vedúci odborný referent - správca katedrály

Telefón

-

 

Fax

-

 

Mobilný telefón +421 - 903 - 820 242

e-mail
 

katedrala.sebastian@gmail.com

 

 

Marta HALENÁROVÁ

 

samostatný referent

Telefón

+421 - 960 - 322 675

Fax

+421 - 960 - 322 681

e-mail

marta.halenarova@mil.sk 

 

 

Mgr. Gabriel Benka-Rybár


 referent špecialista pre médiá - hovorca Ordinára OS a OZ SR

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Fax

+421 - 2 - 6593 6009

Mobilný telefón
+421904878909
 
e-mail
hovorca.ordinariat@gmail.com

 
Sekretariát ordinára OS a OZ SR v Marianke 

 

 Mgr. Darina BANKOVÁ

 

vedúci referent - tajomník ordinára

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Vojenská linka -

Fax

+421 - 2 - 6593 6009 

Mobilný telefón +421 - 902 - 906 865

e-mail

bankova@ordinariat.sk

 

 

mjr. Mgr. Alena GAJDOŠÍKOVÁ

 

vedúca sekretariátu

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Vojenská linka +421 - 960 - 322 679

Fax

+421 - 2 - 6593 6009 

Vojenský fax

+421 - 960 - 322 681

Mobilný telefón +421 - 902 - 906 860
e-mail
 
alena.gajdosikova@mil.sk
 

 

Ekonomické oddelenie 

 

PhDr. Stanislava
LORENCOVÁ

 

vedúci referent - ekonóm
Vojenská linka +421 - 960 - 322 676

Fax

+421 - 960 - 322 681

Mobilný telefón +421 - 902 - 906 866

e-mail

stanislava.lorencova@mil.sk

 

Andrea VIDOMANOVÁ

 

odborný referent
Vojenská linka +421 - 960 - 322 680

Fax

+421 - 960 - 322 681

Mobilný telefón +421 - 903 - 820 221

e-mail

andrea.vidomanova@mil.sk 

 

 

Gabriela Šunderlíková

 

odborný referent

Telefón

+421 - 960 - 322 678

Fax

+421 - 960 - 322 681 

Mobilný telefón +421 - 902 - 906 862
e-mail gabriela.sunderlikova@mil.sk

 

Pastoračné oddelenie 

 

Mgr. Ján Kapala

 

vedúci referent

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Vojenská linka -

Fax

+421 - 2 - 6593 6009 

Mobilný telefón +421 - 902 - 906 863

e-mail

jan.kapala@mil.sk  

 

 

Ing. Jozef GAŽO

 

vedúci referent pre diecéznu charitu

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Vojenská linka -

Fax

+421 - 2 - 6593 6009 

Mobilný telefón +421 - 902 - 906 864
e-mail jozef.gažo@ordinariat.sk

 

 

Darina JURÍČKOVÁ

 

 

pracovník pre stravovanie kúrie

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Vojenská linka -

Fax

+421 - 2 - 6593 6009 

 

 

Miloš BUČEK

 

 

referent - šofér

Telefón

+421 - 2 - 6593 6008

Vojenská linka -

Fax

+421 - 2 - 6593 6009 

Mobilný telefón +421 - 903 - 824 524

 

 

 

Posledná aktualizácia: 26.10.2017, 14:40

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu