Spracované dotácie


Dotácie podľa písmena a) až d) | Dotácie podľa písmena e) až k) | Dotácie podľa písmena l) a m) |

Dotácie na účely podľa §2 písmeno e) až k) zákona číslo 435/2010 Z.z.

 


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu