Obstarávanie majetku


Dátum Predmet Typ obstarávania
24.01.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - rádionavigačných systémov TACAN Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
24.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Výzva na predkladanie cenových ponúk za vypracovanie znaleckého posudku - Zrušenie Obchodná verejná súťaž
19.01.2018 VÚ 4444 Hlohovec - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.01.2018 Zásobovacia základňa II. Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR - príslušníkov Zásobovacej základne II. Martin v posádke Poprad-Kvetnica Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Motešice - oprava poškodenej strešnej krytiny a odkvapov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemšová H.K.- výmena vonkajších dverí na vystrojovacej linke zahraničných misií b. č. 5 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.01.2018 VÚ 2206 Topoľčany - Chleba a pekárenské výrobky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, kasárne SNP - vyregulovanie vykurovacej sústavy b.č. 24 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO - 2. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.01.2018 VÚ 2790 Žilina - Zákusky - cukrárske výrobky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.01.2018 VÚ 2790 Žilina - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Odber ostatných a nebezpečných odpadov, preprava odpadov a zneškodňovanie odpadov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Dodávky chleba a pekárenských výrobkov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Ostatné trvanlivé potraviny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.12.2017 Hospodárska správa Bratislava - Nákup zákuskov a pagáčov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 111 - úprava jedální v KJB Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
19.12.2017 VÚ 2207 Levice - Čerstvé ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.12.2017 VÚ 2207 Levice - Zákusky k výdaju stravy vo vojenskej kuchyni útvaru. Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Dodávanie denného monitoringu médií Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
13.12.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO - 2. časť - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu