Obstarávanie majetku


Dátum Predmet Typ obstarávania
24.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Háj Nicovô, areál piety - zhotovenie pomníka Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Topoľčany - rozšírenie skladu zbraní v budove č.33 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Podháj - rekonštrukcia 1. NP v budove č. 79 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Biela Hora - vybudovanie žumpy - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen + Sliač + Banská Bystrica - klimatizačné zariadenia - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.04.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Poistenie exponátov MO SR a OS SR na veľtrhu IDEB 2018 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, Kasárne SNP, b.č. 5 + budova na Jiskrovej ulici č. 25 - vzduchotechnika - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.04.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Poistenie exponátov MO SR a OS SR na veľtrhu IDEB 2018 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Topoľčany - rozšírenie skladu zbraní v budove č.33 - projektová dokumentácia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne - oprava stropu v konferenčnej miestnosti v b. č. 19 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne - Pasportizácia dopravného značenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2 a v MK budovy č. 1. - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.04.2018 Zásobovacia základňa II. Martin - Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu na vojenských železničných vlečkách Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - kasárne SNP - sklad zbraní budova č.2 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, kasárne Obrancov mieru - spoločný sklad zbraní - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kas. Kpt. Nálepku - rekonštrukcia budovy č. 2 - elektroinštalácie a soc. zariadenia - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.04.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Prešov, Sokolovské kas. - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.04.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Likvidácia nebezpečných odpadov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ruskov, Muničný sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, VÚ 4650 - rekonštrukcia krytej umývacej plochy - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.04.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do bojovej pásovej a kolesovej techniky, do podvozkov tankov, OT a BV Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
09.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní b.č.3 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Liptovský Mikuláš, Ondrašová - vybudovanie kanalizácie v zdravotných skladoch - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu