Medzinárodný deň OSN

Obrázok k článku
24. októbra si pripomíname Medzinárodný deň OSN. V tento deň v roku 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN a stala sa tak nosným pilierom súčasných medzinárodných vzťahov. SR ako súčasť vtedajšieho Československa bola taktiež priamym účastníkom týchto historických chvíľ, kedy sa zachovávanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, priateľských vzťahov medzi národmi, úcta k demokracii, princípom vlády práva a dodržiavanie ľudských práv stali základnými hodnotami medzinárodného spoločenstva.

Skutočná sila OSN, ako jedinej skutočne globálnej organizácie, spočíva práve v efektívnej súčinnosti a konštruktívnej spolupráci jej takmer dvesto členských štátov. Napriek mnohým zložitým výzvam, ktorým OSN počas existencie čelila, základné ciele a princípy Charty OSN pretrvávajú a naďalej potvrdzujú svoju nadčasovosť.          

V tomto roku si SR pripomína nielen 20. výročie svojej samostatnosti, ale aj 20 rokov úspešného členstva v OSN. Hodnoty a ciele organizácie sa za posledné dve dekády stali základným stavebným kameňom slovenskej zahraničnej politiky, postavenej na princípoch efektívneho multilateralizmu. V priebehu 20 rokoch sa spolupráca SR a OSN posilňovala a prehlbovala tak, ako sa posilňovalo samotné postavenie SR ako stabilného demokratického štátu a spoľahlivého, proaktívneho partnera na medzinárodnej scéne. SR je neochvejným podporovateľom práce OSN. Prispela k širokej škále jej aktivít, či už prostredníctvom práce v hlavných orgánoch OSN, zrealizovaním viac ako štyristo humanitárnych a rozvojových projektov vo viac ako 20 krajinách alebo formou priamej účasti Ozbrojených síl SR vo vyše sedemnástich mierových operáciách.

Od roku 1993 Ozbrojené sily SR sa aktívne zúčastnili 16 misií OSN na troch kontinentoch. V súčasnosti pôsobí v misii OSN na Cypre (UNFICYP) 157 príslušníkov OS SR, ktorí plnia najmä pozorovateľské a hliadkovacie úlohy pri zabezpečení nárazníkovej zóny, ako i úlohy pre potreby velenia misie UNFICYP vyplývajúce z mandátu a poslania misie. Od  júna 2001 je Slovenské republika vedúcou krajinou v Sektore 4, čím plne zodpovedá za tento sektor.

V pozorovateľskej misii UNTSO na Golanských výšinách pôsobia ako pozorovatelia dvaja príslušníci OS SR.

Autor: MO SR - SEOP, Foto: web - ilustračné - Dátum: 24.10.2013
Hodnotenie:
Čítanosť: 53


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu