Štátny tajomník Ondrejcsák rokoval s ukrajinským partnerom

Obrázok k článku
Možnosti prehĺbenia obrannej spolupráce Slovenska a Ukrajiny boli hlavnou témou rokovania štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Róberta Ondrejcsáka a štátneho tajomníka Ministerstva obrany Ukrajiny Oleksandra Dublyana, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla 2017 v Kyjeve. Štátni tajomníci sa zhodli, že vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo veľmi priaznivé, z čoho profituje aj spolupráca v oblasti obrany a vojenstva. Napriek tomu existuje viacero oblastí, v ktorých skúsenosti Slovenska môžu byť pre ukrajinského partnera naďalej veľmi užitočné. „Ukrajina pre nás zostáva jednou z najdôležitejších partnerských krajín a preto sme pripravení jej ďalej pomáhať v transformácii obranného sektora na jej ceste k euroatlantickej integrácii," zhodnotil rokovanie Ondrejcsák.

Štátny tajomník Dublyan prejavil záujem o výmenu skúseností najmä v oblasti reformy civilných a vojenských štruktúr, ktorej realizačná fáza prebieha na Ukrajine od roku 2016. Jej cieľom je posilnenie štruktúr velenia a riadenia, zvýšenie civilnej kontroly ozbrojených síl, ako aj ich celkovej použiteľnosti a interoperability so silami Severoatlantickej aliancie. Požiadal preto o detailnejšie informácie z procesov, ktorými SR prešla či už pred vstupom do NATO, alebo ako člen aliancie. Róbert Ondrejcsák vyzdvihol transformačné úsilie Ukrajiny, ktoré by malo podporiť aj prípadné ukrajinské zapojenie do budovania Vyšehradskej bojovej skupiny EÚ pre rok 2019, ale tiež  pripravované projekty v rámci Zvereneckého fondu NATO pre oblasť odmínovania a likvidáciu nevybuchnutej munície, ktorého je SR vedúcou krajinou.

Štátny tajomník Ondrejcsák sa počas návštevy Ukrajiny zúčastnil aj na 10. ročníku konferencie Kyjevské bezpečnostné fórum, na ktorom vystúpil v paneli zameranom na boj proti hybridným hrozbám.
 

Autor: MO SR - KaŠTAT, Foto: MO SR - KaŠTAT - Dátum: 08.04.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 5


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu