Jednou z možností ako vzbudiť záujem u žiakov o obranu vlasti je aj výtvarná súťaž "Vojaci očami detí"

Obrázok k článku
Rezort obrany vyhlásil prostredníctvom mesačníka Obrana už 16. ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí, v rámci ktorej majú žiaci základných škôl opäť možnosť kresbami zobraziť svoj pohľad na slovenských vojakov. Aj týmto spôsobom sa chcú ozbrojené sily dostať do povedomia žiakov a vzbudiť u nich záujem o obranu vlasti.
 
Túto formu spolupráce so školami považuje ministerstvo obrany za veľmi dôležitú aj v kontexte s narastajúcim počtom netolerantných a extrémistických prejavov v spoločnosti. Podporovať vlastenectvo a branné povedomie považuje preto rezort obrany za potrebné už na základných školách, k čomu prispieva aj výtvarná súťaž časopisu Obrana. V minulom roku sa do nej zapojili desiatky základných škôl a jednotlivcov a porotcovia tak hodnotili až 850 výtvarných prác z 89 škôl a od 20 samostatných autorov.
 
Možnosť prihlásiť sa do aktuálneho ročníka súťaže sa končí v pondelok 15. mája. Porota zložená z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych vojakov vyberie z prijatých súťažných prác tri najlepšie diela v kategórii mladších žiakov a ďalšie tri najlepšie v kategórii starších žiakov.
 
Výsledky súťaže budú vyhlásené 3. júna počas Dňa detí s Ozbrojenými silami SR v Lučenci. Víťazi z prvých troch miest oboch kategórií získajú pozvanie na toto podujatie, ako aj diplomy, hodnotné vecné ceny a tiež finančné prémie v nasledujúcich sumách: za prvé miesto 160 eur, za druhé miesto 130 eur a za tretie miesto 110 eur. Ich práce sa stanú súčasťou výstavy Vojaci očami detí 2017 a budú zverejnené v mesačníku Obrana a na webovej stránke rezortu obrany.
 
Výtvarné práce musia byť označené spiatočnou adresou autora, adresou a ročníkom navštevovanej školy a tiež telefónnym kontaktom a dátumom narodenia autora. Do 15. mája 2017 ich môžu záujemcovia posielať na adresu Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 11.05.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 115


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu