Ministerstvo obrany a Slovenská obchodná a priemyselná komora sa dohodli na spolupráci

Ministerstvo obrany SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora podpísali rámcovú dohodu o partnerskej spolupráci. Cieľom je vzájomne sa podporovať pri spoločných záujmoch, teda pri rozvoji obranného priemyslu v oblasti výskumu, vývoja, výroby, nákupu a predaja výzbroje, ako aj štandardizácie vojenskej techniky, technológií a investícii v tejto oblasti. K podpore domáceho obranného a zbrojárskeho priemyslu sa rezort obrany hlási aj v Programovom vyhlásení vlády SR.

V rámci spolupráce pôjde najmä o vzájomnú výmenu informácií, ale aj o propagáciu a podporu exportu a inovácií, reguláciu obchodu a spoluprácu pri vzdelávacích aktivitách.

Ministerstvo obrany a Slovenská obchodná a priemyselná komora uzatvorili dohodu na dobu neurčitú a jej plnenie plánujú vyhodnocovať aspoň dvakrát ročne. Pre efektívnejšie napĺňanie cieľov vznikne poradný orgán s názvom Poradná rada pre obranný priemysel so zástupcami oboch strán. Takisto vznikne Koordinačná komisia pre identifikáciu potenciálu obranného priemyslu SR a zosúlaďovania aktivít v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a výroby. Za komoru bude vystupovať Sekcia výrobcov obranného priemyslu SR.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 16.05.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 118


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu