Šéfovia rezortov obrany členských krajín EÚ rokovali o dosiahnutom pokroku v oblasti spoločnej obrany

Minister obrany Peter Gajdoš dnes v Bruseli rokoval so svojimi partnermi z členských štátov Európskej únie na zasadnutí Rady EÚ. Rokovanie nadviazalo na neformálne stretnutie na Malte (27. 4. 2017) a poslúžilo na prijatie Záverov Rady EÚ pre oblasť bezpečnosti a obrany v kontexte Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku (EUGS). Závery poskytujú usmernenie pre implementáciu EUGS v oblasti vytvorenia Stálej štruktúry pre plánovanie a vedenie vojenských misií s neexekutívnym mandátom (MPCC), posilnenie spolupráce a podpory partnerov, zefektívnenie schopnosti rýchlej reakcie, Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a projektov Európskej obrannej agentúry (napr. zriadenie Koordinovaného medziročnému prehľadu o obrane - CARD) a Európskej komisie (najmä v kontexte implementácie Európskeho obranného akčného plánu - EDAP) zameraných na skvalitnenie budovania spôsobilostí umožňujúcich efektívnejšiu a komplexnejšiu reakciu EÚ na krízy vo svete. Minister obrany Peter Gajdoš upozornil, že „budovanie spôsobilostí nie je samoúčelné. V prvom rade sa snažíme chrániť bezpečnosť našich občanov.“

Rokovanie ministrov sa začalo vo formáte riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry (EDA), ktoré sa sústredilo primárne na diskusiu o prijatí rozhodnutí súvisiacich s Dlhodobou revíziou EDA. Tento proces, na ktorom počas 6 mesiacov pracovali experti participujúcich členských štátov vrátane slovenského tímu povedie k zvýšeniu efektivity EDA a jej pridanej hodnoty pre jej štáty. Minister obrany Peter Gajdoš v tejto súvislosti uviedol, že „dôležitým prvkom práce EDA a členských štátov je prioritizácia v celom spektre úloh agentúry, založená aj na kľúčových prioritách participujúcich krajín. V tejto súvislosti chcem upozorniť na to, že agentúru vnímame v prvom rade ako platformu pre spoluprácu a podporu úsilia participujúcich členský štátov“. Ako dodal, vystúpenie Veľkej Británie z únie prinesie tlak na rozpočet EDA, preto je dôležité zefektívniť procesy v rámci agentúry a nájsť alternatívne možnosti financovania projektov obrannej spolupráce z rozpočtu EÚ.

V rámci diskusie o implementácii obranno-bezpečnostných aspektov EUGS sa ministri venovali aktuálnym iniciatívam v zhode s textom prijímaných záverov. „V súvislosti s PESCO, CARD a EDAP je vhodné uplatniť najmä štyri princípy: efektivita, pridaná hodnota, harmonizácia a vzájomná podpora členských štátov. Nebudujeme ďalšie iniciatívy, ktoré zázračne vyriešia všetky naše problémy a nedostatky v oblasti obrany a bezpečnosti. Naopak, mali by sme sa sústrediť na vytvorenie previazaného a harmonizovaného systému, ktorý by umožnil všetkým členom zapojiť sa a maximalizovať svoj prínos podľa možností,“ uviedol šéf rezortu obrany. Slovensko zároveň partnerov ubezpečilo, že pracuje na splnení svojich záväzkov súvisiacich s výdavkami na obranu a ich štruktúrou, ako aj na modernizácii Ozbrojených síl SR.

Minister Gajdoš rovnako ocenil zlepšenie obrannej spolupráce medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou, a to najmä v oblasti implementácie Varšavskej deklarácie. „Súčasný rozvoj vzájomných vzťahov je pozitívny, ale nesmieme zaspať na vavrínoch. Musíme sa sústrediť na prehĺbenie aktuálnej spolupráce a identifikáciu nových oblasti pre vzájomnú podporu“ upozornil minister obrany Peter Gajdoš. Pokrok nastal najmä v operačnej spolupráci. Okrem toho sa EÚ a NATO sústredili na kooperáciu v boji proti hybridným hrozbám, vo vojenských misiách a operáciách, kybernetickej bezpečnosti, rozvoji spôsobilostí, podpore obranného priemyslu, výcvikových a vzdelávacích aktivitách a posilňovaní odolnosti partnerov. Výrazne ďalej sa posunul aj politický dialóg a obe organizácie sa snažia výraznejšie zdieľať informácie v boji proti terorizmu.

Rokovanie skončilo historicky prvým spoločným pracovným obedom ministrov obrany a ministrov vnútra, ktorý sa sústredil na posilnenie koherencie jednotlivých nástrojov EÚ používaných v boji proti terorizmu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 18.05.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 129


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu