Slovensko splnilo svoj záväzok, NFIU má plnú spôsobilosť

Slovenská republika splnila ďalší zo svojich záväzkov zo samitu vo Walese. Styčný tím pre integráciu síl NATO (NATO FORCE INTEGRATION UNIT – NFIU) dosiahol po ukončení certifikačného procesu plnú spôsobilosť. Jednotka, ktorá sídli vo vajnorských kasárňach mala svoj záväzok v súlade s Implementačným plánom, dosiahnuť štatút certifikovanej NATO jednotky splniť najneskôr do 1 júna 2017. Stihla to ešte skôr.

Minister obrany Peter Gajdoš dnes počas slávnostného nástupu v priestoroch NFIU pripomenul, že vybudovanie styčného tímu výrazne posilnilo našu bezpečnosť. „Slovensko ako člen Aliancie plne vníma zásadné zmeny v súčasnom bezpečnostnom prostredí. Styčný tím NFIU s medzinárodným zastúpením je dôkazom, že kolektívna obrana je naša spoločná záležitosť. Úlohy sú stanovené jasne- zabezpečovať a koordinovať nasadenie spojeneckých síl v regióne, podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese a asistencia pri výcviku a cvičeniach,“ povedal Zároveň zdôraznil, že v žiadnom prípade nejde o základňu NATO, ako je to občas nesprávne interpretované.

Podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima je naša spoločná obrana najvyšší cieľ. „Musím oceniť podporu siedmych účastníckych krajín pri výstavbe jednotky NFIU. Spoločne sme vykonali kus práce a ako výsledok môžeme vidieť dnešnú úspešnú certifikáciu,“ povedal.

„Styčný tím bol po úspešnom hodnotení a certifikačnom cvičení deklarovaný národnými autoritami ako plne spôsobilý plniť stanovené úlohy pri zabezpečení a koordinácii rýchleho nasadenia spojeneckých síl a podporu kolektívnej obrany s cieľom zabezpečenia požadovanej reakcie-schopnosti NATO,“ vysvetlil veliteľ NFIU na Slovensku plukovník Jozef Zekucia. Ako doplnil záverečná Deklarácia plnej spôsobilosti (Full Capability) bola vykonaná národnými autoritami a podpísaná náčelníkom Generálneho štábu OS SR. Tým bol proces certifikácie jednotky plne ukončený.

Jednotka NFIU na Slovensku bola oficiálne aktivovaná 1. septembra 2016. Od tohto dátumu je pod velením Mnohonárodného zboru NATO Sever-východ Štetín. Počiatočnú spôsobilosť dosiahla k 1. januáru 2017.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Michal Psota - Dátum: 19.05.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 154


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu