Štátny tajomník R. Ondrejcsák navštívil Pobaltie

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák navštívil v dňoch 12. - 16. júna pobaltské štáty - Lotyšsko, Estónsko a Litvu. Práve v prvej zo spomínanej krajín aktuálne pôsobia aj slovenskí vojaci v rámci spoločnej iniciatívy krajín V4. Štátny tajomník ich navštívil v priestoroch výcvikovej základne v Adaži, pričom vyzdvihol ich prístup k plneniu úloh v medzinárodnom prostredí. "Táto výcviková aktivita je prospešná aj pre budúce možné pôsobenie slovenskej jednotky v regióne v rámci tzv. predsunutej prítomnosti," zdôraznil.

V rámci rokovania so štátnym tajomníkom Ministertva obrany Lotyšskej republiky Janisom Garisonsom sa partneri zamerali na tému hrozieb zo strany Ruska a na ďalšie pôsobenie NATO v Pobaltí. V tejto krajine navštívil aj styčný integračný tím NATO (NFIU), kde ho privítal veliteľ plukovník Eriks Naglisso. Spoločne s medzinárodným štábom ho informovali o činnosti NFIU v podmienkach reálneho pôsobenia jednotiek NATO v tomto priestore. Na ďalšom stretnutí, s riaditeľom Centra výnimočnosti NATO pre strategickú komunikáciu Janisom Sartsom,  prediskutovali otázky hrozbách šírenia propagandy a manipulovania verejnej mienky.
 
V Estónsku privítal štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka zástupca veliteľa a náčelník štábu Baltic Defence College plukovník Alex Pfaffenroth. Zoznámil ho s históriou školy, s úlohami, s poslaním, s aktivitami a taktiež s implementačným plánom na roky 2017 až 2025. Podčiarkol aj spoluprácu so Slovenskou republikou, kde osobitne vyzdvihol záujem ozbrojených síl o vysielanie  dôstojníkov do vyššieho veliteľského  kurzu.
 
Počas návštevy Litvy sa stretol s viceministrom Ministerstva obrany  Litovskej republiky Vytautasom Umbrasasom. Zhodli sa, že v otázkach obrany by mali mať partneri  rovnaký postoj. Na záver svojej cesty navštívil štátny tajomník miestne NFIU, kde ho privítal veliteľ plukovník Jakob Sogard Larsen. Informoval ho o úlohách a pôsobnosti NFIU v regióne, ale zameral sa aj na vzťahy s verejnosťou a národnými inštitúciami. Tie sú podľa neho nadštandardné aj vďaka transparentnosti styčného integračného tímu a informovanosti vo vzťahu k verejnosti. Zároveň ocenil aj prácu slovenského dôstojníka mjr. Mária Smiška, ktorý pôsobí v rámci personálneho a finančného štábu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: KaŠTAT 2 - Dátum: 18.06.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 597


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu