Štátny tajomník rezortu obrany M. Saloň diskutoval so stredoeurópskymi partnermi o možnostiach riešenia nelegálnej migrácie

Štátny tajomník ministerstva obrany Marián Saloň sa dnes v Prahe stretol s hlavnými predstaviteľmi partnerských rezortov obrany Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Chorvátska, s ktorými diskutoval o možnostiach riešenia problému nelegálnej migrácie do Európskej únie. Stretnutie sa uskutočnilo vo formáte Regionálnej obrannej spolupráce (CEDC).

Spolupráca CEDC vznikla v roku 2010 na základe rakúsko-maďarskej iniciatívy a zhoršeného bezpečnostného prostredia ako vo vnútri Európskej únie, tak aj v jej bezprostrednom východnom a južnom susedstve. Jej cieľom je hľadanie možností užšej spolupráce v oblasti rozvoja spôsobilostí na regionálnej úrovni zapojených krajín, avšak nemá formálny základ ani riadiace orgány. Napriek tomu sa krajiny dohodli na užšej spolupráci a spoločných postojov najmä v súvislosti s problémom nelegálnej migrácie do únie. „Je dôležité vytvárať aj takéto formáty, aby sme mohli prijímať spoločné projekty, ktoré nakoniec prinesú výsledok nám všetkým v riešení týchto závažných problémov, či už je to bezpečnosť Európskej únie alebo migračná kríza. Chcem sa zároveň poďakovať ministrovi obrany Rakúska, ktorý pripravil akčný plán. Verím, že vytvorí nový základ a fungujúci dokument do budúcna, ktorý pomôže riešiť situáciu a témy, ktoré sme dnes preberali,“ povedal štátny tajomník M. Saloň

Migrácia stále zostáva aktuálnym problémom, ale vďaka prijatým opatreniam už nedosahuje také rozmery, ako tomu bolo v priebehu roku 2015. Hlavnou a najaktívnejšou trasou migračných tokov je centrálna stredomorská cesta. Slovenská republika sa v tejto záležitosti zasadzuje za alternatívne formy solidarity, ako je vysielanie policajtov do operácií a aktivít, pričom odmieta povinné relokácie migrantov. Kľúčovou zostáva stabilizácia Líbye pomocou podpory agentúry FRONTEX, finančnej podpory Líbyjskej pobrežnej stráže, ale aj pomocou účasti slovenských príslušníkov Vojenskej polície v operácii EUNAVFOR MED Sophia od augusta 2017, ktorí v nej budú pôsobiť v dvoch rotáciách.

„Aj ozbrojené sily a ministerstvá obrany jednotlivých krajín vedia prispieť spoluúčasťou k riešeniu tejto problematiky. Individuálne robíme vo svojich krajinách asistenčné úlohy, čo sa týka podpory policajného zboru a ochrany Schengenských hraníc,“ ozrejmil štátny tajomník. Taktiež zdôraznil, že krajiny musia zabezpečiť svojim občanom komfort a zároveň pocit bezpečia v rámci voľného pohybu v Schengenskom priestore. Na stretnutí sa preto opäť hovorilo o možnom zorganizovaní spoločného cvičenia na ochranu tejto hranice.

Témou diskusií bol aj posun pri implementácii Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorý Slovensko oceňuje. Hovorilo sa aj o bojových skupinách EÚ, kde je stále nedoriešené zvýšenie ich nasaditeľnosti a udržateľnosti, či rozšírenie spoločného financovania. Dôležité však bolo informovanie o procese príprav a finalizácii Spoločného akčného plánu (Joint Action Plan), ktorého účelom je vypracovanie akčného plánu na zvládanie krízovej situácie. Za slovenskú stranu je jeho koordinátorom ministerstvo vnútra.

Potenciál spolupráce v rámci stredoeurópskeho regiónu dokazuje aj zámer českého predsedníctva vypracovať Spoločnú deklaráciu ministrov obrany CEDC ako hlavný výstup stretnutia, ktorý následne bude možné prezentovať aj na pôde EÚ. Okrem prezentovania spoločných pozícií k bezpečnostným otázkam na pôde EÚ ponúka spolupráca vo formáte CEDC aj priestor na hľadanie možných projektov v oblasti obrany.

Autor: MO SR - KOd, Foto: VHÚ MO - Radko Janata, Viktor Meca - Dátum: 19.06.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 1023


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu