Darney 2017

Obrázok k článkuGaléria
Dňa 24. júna 2017 sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri vojenskom pamätníku vo francúzskom mestečku Darney. Akcia sa konala pri príležitosti 99. výročia zloženia prísahy a odovzdania bojovej zástavy pre 21. československý strelecký pluk vtedajším prezidentom Francúzskej republiky Raimondom Poincaré (30. 6. 1918). Súčasne s týmto aktom bola zo strany Francúzska, ako vôbec prvej krajiny vo svete, uznaná oprávnenosť Čechov a Slovákov na samostatný štát. Nastúpené jednotky v Darney sa stali taktiež základom pre vznik armády ČSR.

Pripomienka týchto udalostí sa koná každoročne, striedavo pod záštitou veľvyslanectiev a Úradov pridelencov obrany ČR a SR. V tomto roku organizáciu spomienky zastrešovala ČR, pre ktorú je tento deň od roku 2002 Dňom AČR a to aj s účasťou jednotky Čestnej stráže, predstaviteľov veteránskych organizácií, ako aj partnerského mesta Slavkov. Tradičnou súčasťou spomienkovej slávnosti v Darney bolo aj krátke zastavenie sa delegácií SR a ČR pri miestnych pamätníkoch pripomínajúcich československých prezidentov T.G. Masaryka a Václava Havla spojené s položením kytice kvetov.

Na spomienkovom podujatí sa za Slovenskú republiku zúčastnil veľvyslanec SR pán Marek Eštok, pridelenec obrany SR vo FR plk. Peter Knánik a prvá tajomníčka ZÚ SR pani Dagmar Kopáčová. Okrem delegácií SR a ČR sa spomienky zúčastnili viacerí významní politickí činitelia a členovia regionálnej správy, predstavitelia asociácií vojnových veteránov a krajanských spolkov vo Francúzsku.

V Darney sa nachádza miestne múzeum francúzsko-československého priateľstva, jediné svojho druhu na území FR, ktoré založil v priestoroch miestneho zámočku v r. 1938 senátor a vtedajší starosta obce André Barbier. V priestoroch múzea sú vystavené výnimočné fotografie a dokumenty pripomínajúce samotnú historickú udalosť, ako aj samostatná expozícia venovaná Slovensku prostredníctvom zbierky historických, ľudových a umeleckých artefaktov.

Veľvyslanec SR vo svojom príhovore poďakoval starostovi Darney za starostlivosť, ktorú obec venuje vojenskému pamätníku pripomínajúcemu významný medzník v dejinách Čechov a Slovákov, ako aj spoločný boj za slobodu a demokraciu. V príhovore zdôraznil význam tohto historického medzníka v našich moderných dejinách, ktorého 100. výročie, ako aj 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky si pripomenieme v budúcom roku 2018. Z pohľadu slovenského vojaka je nutné zdôrazniť aj to, že aj keď slávnostný akt v roku 1918 bol vykonaný za prítomnosti vtedy už prezidenta T.G. Masaryka, v pozadí prípravy a diplomatického úsilia kreovania československej jednotky a štátu stál gen. Štefánik, ktorý sa však nezúčastnil slávnostného aktu, ale ďalej rokoval s USA a Veľkou Britániou pre získanie podpory novému štátu.

Predstavitelia miestnej radnice tiež boli informovaní o zámere usporiadať v roku 2018 v Darney slávnostný spomienkový ceremoniál k 100. výročiu odovzdania zástavy pre československú jednotku, ktorý bude koncipovaný aj ako vrcholné podujatie k 100. výročiu vzniku Československej republiky vo Francúzsku za plánovanej účasti hláv štátov SR, ČR a FR.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Dátum: 10.07.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 85


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu