Dokumenty


Odporúčanie k leteckému fotografovaniu a leteckému filmovaniu Otvoriť PDF dokument
Oznámenie k procesu leteckého fotografovania a leteckého filmovania Otvoriť PDF dokument
Aplikácia ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 1.júna 2019 Otvoriť PDF dokument

Posledná aktualizácia: 29.11.2018, 09:51

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu