Na prihlásenie sa do aktívnych záloh zostávajú posledné dni

Obrázok k článku
Už iba do štvrtka 12. októbra 2017 sa môžu vojaci v zálohe, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, hlásiť na regrutačných skupinách v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Výcvik ženistov, chemikov a delostrelcov je naplánovaný postupne od mája do polovice júna 2018. Ozbrojené sily SR chcú v budúcom roku vycvičiť 257 vojakov aktívnych záloh.  
 
Aktívne zálohy sú prednostne určené na zvýšenie spôsobilostí a kapacít zabezpečenia obrany štátu, zároveň však môžu byť použité aj pri riešení mimoriadnych situácií. V budúcom roku plánujú ozbrojené sily vycvičiť 94 špecialistov radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, 71 ženistov a 54 vojakov v zálohe pre raketometný oddiel. V celkovom počte (257) sú už započítaní aj vojaci, ktorí boli do aktívnych záloh zaradení v minulom roku. Aj v rámci druhého ročníka výcviku aktívnych záloh pôjde o výcvik vojakov tých spôsobilostí, ktoré sú nedostatkové a samozrejme je ich možné využiť aj v prípade mimoriadnych situácií.
 
Výcvik jednotlivých odborností bude prebiehať od 14. do 25. mája 2018 v Prápore RCHBO v Rožňave, od 11. do 22. júna 2018 v Ženijnom prápore Sereď a tiež v Raketometnom oddiele  Rožňava. V zmysle zákona patrí vojakovi v aktívnej zálohe motivačný príspevok 600 eur ročne, na ktorý však stráca nárok, ak absolvuje menej ako 75 percent cvičení.  Vojakovi naviac patrí počas výcviku pomerná časť jeho hodnostného platu a zároveň je za neho zamestnávateľovi refundovaná mzda. Náležitosti výstroje a výzbroje sú plne v réžii Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 10.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 393


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu