P. Gajdoš: Obrana a bezpečnosť nemôžu byť predmetom politického súboja

Obrana Slovenskej republiky a bezpečnosť jej občanov nemôžu byť v žiadnom prípade predmetom politického súboja. Uviedol to dnes minister obrany SR Peter Gajdoš na tlačovej konferencii, v rámci ktorej predstavil spolu s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a podpredsedom Slovenskej národnej strany Antonom Hrnkom a ďalšími predstaviteľmi rezortu obrany strategické dokumenty. Obranná a Vojenská stratégia SR a Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 boli minulý týždeň schválené Bezpečnostnou radou a vládou SR a teraz smerujú do výborov a pléna Národnej rady SR.
 
Chcem poďakovať členom Bezpečnostnej rady SR a vláde za to, že tieto dokumenty minulý týždeň schválili a verím, že rovnako nájdeme podporu aj u poslancov Národnej rady SR, a to naprieč politickým spektrom,“ povedal šéf rezortu obrany. Zároveň zdôraznil, že prioritou ministerstva obrany pod vedením Slovenskej národnej strany je aj naďalej pokračovať v systémovom a systematickom rozvoji a budovaní ozbrojených síl. „Jednoznačne chceme moderné, akcieschopné a dôveryhodné sily disponujúce adekvátnym potenciálom,  ktoré budú schopné zaručovať obranu Slovenskej republiky a podieľať sa na kolektívnej obrane v rámci NATO a EÚ,“ uviedol. Zároveň zdôraznil potrebu maximálneho možného zapojenia slovenského obranného priemyslu do modernizácie Ozbrojených síl SR, čím rezort splní ďalší z bodov Programového vyhlásenia vlády SR.
 
Predseda branno-bezpečnostného výboru Anton Hrnko ocenil, že ministerstvo obrany pod vedením Slovenskej národnej strany tieto dokumenty pripravilo. „Sú dôležité tak z hľadiska bezpečnosti ako aj budúcej podoby ozbrojených síl, pretože doteraz v rezorte obrany takýto plán investícií absentoval takmer 25 rokov,“ uviedol. Osobitne vyzdvihol Dlhodobý plán rozvoja, ktorý sa týka budovania vlastných ozbrojených síl. „V zmysle článku 3 Washingtonskej zmluvy je našou povinnosťou rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku,“ pripomenul.
        
Predsedom komisie a koordinátorom pre tvorbu a posudzovanie strategických dokumentov rezortu obrany bol generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko. „Od samého začiatku sme venovali maximálnu pozornosť okrem zabezpečenia štandardnej, bežnej činnosti v ozbrojených silách, predovšetkým úsiliu, ako čo v najkratšej dobe a požadovanej kvalite spracovať uvedené strategické dokumenty,“ zdôraznil. Ako ďalej uviedol, rovnako dôležitou oblasťou, ktorej je potrebné venovať pozornosť aj v nadväznosti na plán obranných investícií je personálna otázka.
 
„Tu musíme ísť do hlbších analýz ako len konštatovaní, že ide o potrebu navýšenia miezd profesionálnych vojakov. Určite sa budeme musieť vrátiť do roku 2006, resp. pred uvedený rok, kedy sa politicky rozhodlo a v podstate „z večera do rána“ prešlo na plne profesionálnu armádu,“ uviedol generálny tajomník, že súčasný stav si vyžaduje analýzu, čo to prinieslo, čo motivuje jednotlivcov a ako sa zmenil celý systém doplňovania.
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim uviedol, že Vojenská stratégia charakterizuje, aké funkcionality a kapacity majú spĺňať jednotlivé spôsobilosti ozbrojených síl, systém velenia a riadenia, spôsobilosti pozemných síl, teda  bojové jednotky, jednotky bojovej podpory, bojového zabezpečenia, vojenského zdravotníctva, vzdušných síl a síl špeciálneho určenia. „Cieľom dlhodobej transformácie taktických jednotiek bude dosiahnuť ich vyššiu mobilitu, odolnosť, palebnú účinnosť, použiteľnosť a udržateľnosť, flexibilitu a interoperabilitu, ako aj schopnosť plniť úlohy v rôznych geografických a klimatických podmienkach,“ zdôraznil gen. Maxim.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 12.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 480


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu