Formáty mnohonárodnej spolupráce ako hlavné témy diskusie štátneho tajomníka R. Ondrejcsáka v Berlíne

Štátny tajomník MO SR R. Ondrejcsák rokoval 14. novembra 2017 v Berlíne s predstaviteľmi spolkového ministerstva obrany a vedúcimi nemeckými zahranično-politickými expertmi.
 
S rezortným kolegom, parlamentným štátnym tajomníkom R. Brauksiepem prediskutovali možnosti mnohonárodnej spolupráce zameranej na odstránenie nedostatkových spôsobilostí  v rôznych formátoch – Framework Nations Concept (Koncepcia rámcových krajín) a Stála štruktúrovaná spolupráca EÚ (známa pod skratkou PESCO). Bilaterálnu obrannú spoluprácu zhodnotili z pohľadu posilneného, štruktúrovaného medzivládneho dialógu, schváleného v apríli tohto roku.
 
Návšteva nemeckého ministerstva obrany sa uskutočnila deň po prihlásení sa oboch krajín do Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (na rokovaní Rady pre zahraničné záležitosti 13. novembra 2017). Práve pod nemecko-francúzskou taktovkou bol vedený proces vytvárania PESCO, vrátane zadefinovania záväzkov a kritérií, riadiacej štruktúry a konkrétnych projektov, ktoré budú realizované pod touto značkou. „Ide o európsky proces, ktorý v úplnosti vedú členské štáty a nastavujú procesy tak, aby neboli delegované inštitúciami, ale aby vyhovovali národným prioritám a reagovali na spoločné nedostatky našich ozbrojených síl“, uviedol štátny tajomník po rokovaní. „Pristúpením k PESCO sa obe krajiny stretli v klube, ktorý chce v oblasti bezpečnosti a obrany spoločne robiť viac. Práve táto oblasť je prvou, kde európska integrácia ukazuje rýchlejšie a intenzívnejšie tempo už rok po bratislavskom samite“, dodal.

Nemecko je jedným z lídrov procesov mnohonárodnej spolupráce zameraných na odstránenie nedostatkových spôsobilostí európskych krajín NATO a EÚ. Z tohto pohľadu boli prediskutované možnosti spolupráce v rámci Framework Nations Concept v oblasti zdravotníckej, logistickej, RCHBO a i.. Operačná spolupráca je od augusta 2017 deklarovaná spoločným pôsobením v Stredozemnom mori v operácii EUNAVFOR MED Sophia, kde na nemeckom plavidle pôsobí zásahový tím OS SR. „Vzhľadom na to, že ide o námornú operáciu, je výcvik a pôsobenie pre našich príslušníkov unikátnou skúsenosťou,“ uviedol R. Ondrejcsák.

Autor: MO SR - KaSTAT, Foto: MO SR - KaSTAT - Dátum: 14.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 2009


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu