Vojenský historický ústav podporuje duálne vzdelávanie, študenti pomáhajú s údržbou historickej techniky

Vojenský historický ústav podporuje duálne vzdelávanie. Študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy na Exnárovej ulici v Bratislave tak majú jedinečnú možnosť podieľať sa v rámci odbornej praxe na údržbe a repasovaní historickej leteckej techniky. To všetko pod dohľadom skúsených zamestnancov Vojenského historického ústavu, priamo vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch. 
 
„V rámci tejto odbornej praxe robia montážne a demontážne práce, jednoduché opravárenské a údržbárske činnosti, prípadne pomocné práce pri konzervovaní múzejnej vojenskej techniky. Získavajú tak základné praktické zručnosti a teoretické vedomosti, potrebné pre ich odborný rast v študijnom odbore mechanik lietadiel,“ vysvetlil riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník Miloslav Čaplovič.
 
Ako ďalej doplnil, študenti z bratislavskej školy, s ktorou majú vojenskí historici uzatvorenú zmluvu, tiež pomáhajú udržiavať a obnovovať zbierkové predmety zo zbierkového fondu VHM Piešťany a tým sa podieľajú na zachovávaní kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. „Doteraz pomáhali napríklad pri oprave trupov lietadiel L-410MA a L-410FG, údržbe a príprave interiéru na renováciu vrtuľníka Mi-4A, čistení draka a krídel lietadla MiG-15. Zároveň sa podieľali aj na údržbe a čistení podvozkov, drakov a krídel lietadiel MiG-21, MiG-23, Su-22 a Su-25,“ doplnil plk. Čaplovič.

Autor: MO SR - KOd, Foto: VHÚ - Dátum: 16.12.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 2323


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu