Slovensko predsedá Fóru OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu

Obrázok k článku
Slovenská republika predsedá od začiatku roka Fóru OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu. Otváracie zasadnutie v rámci slovenského predsedníctva vo fóre sa uskutoční v Hofburgu vo Viedni už túto stredu, 17. januára 2018.

Cieľom fóra je podporovať aktívnu spoluprácu účastníckych štátov na vojenskej úrovni vo fundamentálnych vojensko-politických otázkach bezpečnosti a stability Európy. Úlohou Ministerstva obrany SR bude preto v zmysle svojej pôsobnosti zabezpečiť a v plnej miere podporovať, aby záväzky Slovenska, ktoré vyplývajú z medzinárodných politicky a právne záväzných dokumentov v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a opatrení zameraných na budovanie dôvery a bezpečnosti v uvedených oblastiach, boli plne implementované.

„Hlavným zámerom Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu je budovanie bezpečnostného prostredia v Európe pomocou nástrojov akými sú Viedenský dokument 2011 a z neho vyplývajúce regionálne zmluvy,“ vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš. Ako dodal, v tejto súvislosti je dôležité aj budovanie vojenských kontaktov v zmysle uvedených dokumentov. Implementáciu Viedenského dokumentu 2011 a regionálnej bilaterálnej zmluvy s Ukrajinou plnohodnotne v informačnej, verifikačnej oblasti a v oblasti budovania vojenských kontraktov totiž zabezpečuje Ministerstvo obrany SR.

Predsedníctvo vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu je zároveň dôležitou súčasťou príprav na predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE v roku 2019. Fórum totiž patrí medzi tri rozhodovacie orgány organizácie. Slovenská republika sa tým spoločne s Rakúskom a Talianskom stáva súčasťou tzv. predsedníckej Trojky OBSE, na základe čoho sa bude spolupodieľať na predsedaní OBSE s poradným hlasom pri prijímaní najvýznamnejších rozhodnutí organizácie. Z politicko-bezpečnostného hľadiska je významné najmä preto, že do oblasti výmeny informácií, ako aj verifikačných režimov sú zahrnuté všetky vojenské veľmoci, ktorých ozbrojené sily sú na území Európy alokované. Slovensko bude predsedníckou krajinou na základe rotačného princípu, v ktorom sa striedajú členské štáty OBSE, pričom takúto možnosť má každý štát jedenkrát za 19 rokov.

Záverečné zasadnutie fóra je naplánované na 14. marca 2018.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 13.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1694


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu