MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mil.sk 

Akciové spoločnosti


Vzory zmlúv


Ponukové konania