Aktuálne obstarávania NSIP v účastníckych krajinách v roku 2013


Proces NSIP | Pozvánka | Kvalifikačný systém dodávateľov | Aktuálne obstarávania |

Poradové číslo

Názov, oblasť, rozsah

Termín na zaslanie
stanoviska o úmysle
(záujme) zúčastniť
sa súťaže pre firmy
z databázy NSIP

Termín na predkladanie ponúk

Poznámka


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu