Akvizičná agentúra Bratislava - Opravy, revízie a technické kontroly motorových lokomotív a ich modifikácií


Dátum:18.02.2016
Číslo vestníka:33/16
Linka:http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/328958
Typ obstarávania:oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Uverejnené v profile:Nie

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu