MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Fotogaléria


Viera Stehlíková sa vo veku 95 rokov stala oficiálne vojnovou veteránkou, trúfa si byť aj ministerkou obrany

Vo veku 95 rokov sa dnes Viera Stehlíková, ako priama účastníčka národného boja za oslobodenie, stala oficiálne vojnovou veteránkou. Preukaz vojnového veterána jej dnes pri príležitosti včerajších narodenín odovzdal osobne minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako pani Vierka uviedla, veľmi si dnešnú návštevu cení a trúfla by si byť aj ministerkou obrany. Mohli by sme si to vymeniť,” povedala ministrovi Gajdošovi.
 
„Starostlivosť o vojnových veteránov je jednou z našich priorít. Ľudia, ktorí bojovali za našu slobodu a lepšiu budúcnosť si zaslúžia našu pozornosť a úctu. Preto som sa rozhodol osobne zablahoželať pani Stehlíkovej, vojnovej veteránke a účastníčke národného boja za oslobodenie, k jej  jubilejným 95. narodeninám a privítať ju v elitnom klube vojnových veteránov, kam už síce viac ako 70 rokov patrí, no formálne sa ňou stala až teraz,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej zdôraznil, vojnoví veteráni sú pripomienkou a dôkazom toho, že sloboda a mier neboli a nie sú samozrejmosťou.
 
Viera Stehlíková bola priamou účastníčkou národného boja za oslobodenie a od augusta 1944 do februára 1945 aj členkou partizánskej brigády kpt. Nálepku. Po splnení zákonných podmienok jej bolo priznané postavenie vojnového veterána. V súčasnosti eviduje ministerstvo obrany viac ako 140 veteránov 2. svetovej vojny a viac ako 7500 novodobých veteránov.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 16.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 250

Do operácie EUFOR ALTHEA odchádzajú ďalší vojaci, v Bosne a Hercegovine prispejú k bezpečnosti a stabilite

Do operácie EUFOR ALTHEA odchádza plniť úlohy ďalších 18 slovenských vojakov. V Bosne a Hercegovine tak budú počas nasledujúceho roka prispievať k budovaniu bezpečného a stabilného prostredia, ako aj kapacít a spôsobilostí bosnianskych ozbrojených zložiek. V priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine sa dnes s nimi rozlúčil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.
 
„Relatívne malý počet špičkových odborníkov Ozbrojených síl SR už viac ako 14 rokov prispieva k zabezpečeniu mieru, pokoja a rozvoja v minulosti tak ťažko skúšaného regiónu Bosny a Hercegoviny. Misia EUFOR ALTHEA je symbolom, ako práve vojaci dokážu podporiť demokraciu a humanizmus v konfliktných regiónoch,“ povedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.
 
Slovenskí vojaci budú v Bosne a Hercegovine pôsobiť v priestore kempu Butmir v Sarajeve, pričom časť z nich bude plniť úlohy aj pre styčné a pozorovacie tímy v Novo Sarajeve, Foči a Višegrade. Na plnenie úloh sa príslušníci Ozbrojených síl SR pripravovali vo výcvikovom centre v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Počas piatich týždňov sa sústredili najmä na komunikáciu a schopnosť zbierať a spracovať informácie, pričom súčasťou výcviku bola aj mínová bezpečnosť a zdravotná príprava.
 
Operácia EUFOR ALTHEA vznikla v roku 2004. Medzi hlavné ciele operácie patrí stabilizácia prostredia Bosny a Hercegoviny, podpora budovania spôsobilostí tamojšieho ministerstva obrany a ozbrojených síl, ako aj napĺňanie Daytonskej mierovej dohody.

Autor: MO SR - KOd, Foto: OS SR - Dátum: 10.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 569

P. Gajdoš: Prijmeme všetky možné opatrenia, aby sme profesionálnym vojakom zamedzili pôsobiť v Slovenských brancoch, vrátane personálnych

Ministerstvo obrany SR prijme všetky možné legislatívne opatrenia smerujúce k zamedzeniu participácie profesionálnych vojakov na činnostiach zoskupení, akými sú Slovenskí branci a im podobné. „V prípade potreby prijmeme aj účinné personálne opatrenia vrátane prepustenia profesionálnych vojakov participujúcich na takýchto aktivitách zo služobného pomeru,“ uviedol dnes na tlačovej konferencii minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Podľa ministra je alarmujúce, že toto zoskupenie sa verejne prezentuje vojenskou hierarchiou, jednotnou terminológiou, výcvikom s vojenskými prvkami za použitia vojenského výstroja a rôznych druhov zbraní. „Ako vážny problém vnímam, že Slovenskí branci niekoľkokrát verejne spochybnili úlohy a funkcie štátnych bezpečnostných subjektov pri ochrane štátnych záujmov,“ zdôraznil minister. Podľa jeho slov sa toto zoskupenie svojimi aktivitami snaží nahrádzať funkciu štátu v oblasti obrany a bezpečnosti, čo už niekoľkokrát verejne nielen prezentovali, ale aj praktizovali. „Situáciu berieme vážne, sme aktívni a konáme. Naše odborné tímy už pracujú na zmene legislatívy v príslušných zákonoch v gescii ministerstva obrany,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Daniel Zmeko vyjadril plnú podporu prijímaným opatreniam zo strany vedenia ministerstva. „Je absolútne naivné domnievať sa, že úlohy, ktoré plnia zo zákona ozbrojené sily, môže prevziať akýkoľvek súkromný subjekt bez podpory štátu. Takéto aktivity podkopávajú jednotu spoločného úsilia pri obrane Slovenskej republiky a zároveň môžu byť jednoducho zneužité proti našim národným záujmom a bezpečnosti. A vzhľadom na to, že z existujúceho rizika aktívneho pôsobenia profesionálnych vojakov sa veľmi rýchlo môže stať hrozba, nielen pre ozbrojené sily, ale aj pre Slovenskú republiku, na úrovni velenia  ozbrojených síl aktuálne prijímame celý rad opatrení a spolupracujeme na prijatí legislatívnych zmien,“ povedal. Ako ďalej priblížil, opatrenia sa budú týkať personálnej práce, dodržiavania etického kódexu a povinností profesionálneho vojaka, ale aj zákona o ochrane utajovaných skutočností. „Je preto mimoriadne dôležité, aby si každý profesionálny vojak uvedomil, že zjavné, alebo aj skryté podporovanie týchto aktivít môže mať veľmi vážne spoločenské, ale aj osobné následky pre neho samotného,“ dodal náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Zmeko.
 
Minister Gajdoš tiež zdôraznil, že v zmysle platnej legislatívy sa musí profesionálny vojak pri výkone štátnej služby, ako aj mimo nej, správať tak, aby svojím konaním neohrozil dôveru občanov k ozbrojeným silám a tým nespochybnil úlohy ozbrojených síl v súvislosti s ich poslaním. „A my nedovolíme, aby naše ozbrojené sily stratili dôveru občanov pre individuálne zlyhania jednotlivcov,“ povedal.
 
Rezort obrany sa v zmysle programu Slovenskej národnej strany a príslušných strategických dokumentov nebráni spolupráci s mimovládnym sektorom a občianskymi združeniami, ktoré majú profesijný vzťah k ozbrojeným silám. To však len v úzkej spolupráci so štátom tak, aby nedochádzalo k svojvoľnému konaniu bez podpory zložiek, ktoré za túto činnosť zodpovedajú.
 
Minister obrany SR Peter Gajdoš podal minulý týždeň na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie zákonnosti polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Dôvodom bol ich výcvik a príprava občanov s nejasným cieľom, ako aj možné zneužívanie vyradenej bojovej techniky ozbrojených síl a znakov Ozbrojených síl SR. Zároveň tiež odstúpil spravodajské informácie, ktoré sa týkajú pôsobnosti rezortu vnútra, ministerke vnútra Denise Sakovej.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 03.08.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1056

Minister Gajdoš a náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Zmeko rokovali s viceadmirálom C. J. Kilrainom

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Danielom Zmekom na pôde rezortu obrany prijal veliteľa Veliteľstva špeciálnych operácií NATO viceadmirála Colina J. Kilraina. Témou stretnutia bol predovšetkým júlový samit NATO, plnenie záväzkov, ale aj príspevky Slovenska do operácií medzinárodného krízového manažmentu.

„Na samite NATO naša delegácia deklarovala jednak navýšenie počtu vojakov v Afganistane v rámci platného mandátu, ale aj pokračovanie plnenia úloh v Lotyšsku. Rovnako sme pripravení zapojiť sa do novej výcvikovej misie NATO v Iraku, pretože jednoznačne platí, že sa chceme aktívne podieľať na zlepšení bezpečnostnej situácie,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.

Viceadmirál Kilrain na stretnutí vysoko ocenil pripravenosť príslušníkov špeciálnych síl zo Slovenska, ktorí pôsobia v operácii Resolute Support v Afganistane, ale aj na veliteľstve v Monse.

Počas dnešného stretnutia informoval minister Gajdoš viceadmirála Kilraina aj o  modernizačných projektoch, ktoré vyplývajú z Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. V tejto súvislosti uviedol, že Slovenská republika v súčasnosti disponuje už 2 dopravnými lietadlami Spartan a 4 viacúčelovými vojenskými vrtuľníkmi UH-60M Black Hawk. Zároveň pripomenul, že vláda SR schválila návrh na obstaranie 14 kusov stíhacích lietadiel F-16, ako aj obmenu rádiolokačnej techniky stredného, malého a blízkeho dosahu. A rovnako tak pokračuje modernizačný proces v súvislosti s bojovými vozidlami 8x8 a 4x4.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 27.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1006

Minister Gajdoš si v Košariskách pripomenul 138. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika

Minister obrany SR Peter Gajdoš si dnes pri rodnom dome gen. M. R. Štefánika v obci Košariská pripomenul 138. výročie jeho narodenia. Spolu s ním vzdal hold jednému z najvýznamnejších mužov našich novodobých dejín aj zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genmjr. Miroslav Kocian.

„Generál Štefánik obetoval boju za slobodu svojho národa prakticky celý život. Preto by sme si mali jeho odkaz pripomínať ešte intenzívnejšie práve v časoch, keď sa mylne zdá, že sloboda je samozrejmosťou,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a zároveň pri tejto príležitosti zdôraznil, že obrana štátu by mala byť v prvom rade vecou cti pre každého jedného občana. „Veď napokon, sám generál Štefánik hovoril: Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden“,“ pripomenul šéf rezortu obrany. Ako doplnil, zvyšovanie záujmu mladej generácie o obranu vlasti patrí medzi priority rezortu obrany.

Milan Rastislav Štefánik  sa narodil 21. júla 1880 v obci Košariská. Zahynul tragicky počas návratu do vlasti 4. mája 1919 pri havárii lietadla.


Autor: MOSR - KOd, Foto: MOSR - Ivan Kelement - Dátum: 21.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 902

Minister Gajdoš odovzdal vojakom ďalšie dva vrtuľníky Black Hawk, využívať ich budú aj na pomoc v krízových situáciách

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v priestoroch Vrtuľníkového krídla v Prešove slávnostne odovzdal vojakom do užívania dva nové viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Súčasťou výzbroje Vzdušných síl Ozbrojených síl SR sú tak už 4 vrtuľníky tohto typu, pričom prílet ďalších 5-tich je očakávaný v priebehu nasledujúceho roka. 
 
„Verím, že aj tieto ďalšie dva vrtuľníky budú spoľahlivo plniť úlohy nielen v rámci výcviku, ale predovšetkým v prospech našich občanov v rámci domáceho krízového manažmentu, čiže pri riešení rôznych krízových situácií,“uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M disponujú rozšíreným vybavením: „Súčasťou výbavy týchto vrtuľníkov je napríklad už aj žeriav, “fast rope”, či systém prídavnej palivovej nádrže. Zároveň sú predpripravené modulom na hasenie a po doplnení bambi-vakmi a vycvičení posádok môžu teda rovnako ako Mi-17 hasiť lesné požiare v ťažko dostupných terénoch,“ dodal. 
 
Šéf rezortu obrany ďalej zdôraznil, že vzdušné sily majú v súčasnosti pripravených v rôznom stupni vycvičenosti 6-dvojčlenných posádok vrtuľníkov UH-60M. „Ďalšie tri posádky sa v súčasnosti školia v Spojených štátoch amerických,“ doplnil. 
 
„Nová bojová technika nielen vo vzdušných silách môže skutočne výrazne zvýšiť obranyschopnosť našej vlasti. Som presvedčený, že po naplnení celého kontraktu bude toto krídlo jednou z najlepších bojových jednotiek v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“uviedol predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko.
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko poďakoval rezortu obrany za úsilie, ktoré vynakladá v prospech modernizácie ozbrojených síl. „Chcem všetkých ubezpečiť, že táto nová letecká technika bude plnohodnotne využitá v prospech obrany štátu a pomoci občanom v rôznych krízových situáciách,“ dodal a zároveň poprial príslušníkom Vzdušných síl OS SR veľa šťastných letových hodín. Veliteľ Vzdušných síl OS SR genmjr. Ľubomír Svoboda rovnako ocenil, že vzdušné sily majú k dispozícii už štyri nové moderné vrtuľníky. “Prvé dva, dodané v minulom roku, už nalietali 640 hodín a môžem povedať, že sme plne pripravení na plnenie úloh,” dodal.
 
Obstaranie viacúčelových vojenských vrtuľníkov UH-60M Black Hawk sa realizuje prostredníctvom amerického vládneho programu FMS (Foreign Millitary Sales). V celkovej hodnote 261 miliónov amerických dolárov je okrem ceny vrtuľníkov zahrnutá aj dvojročná logistická podpora, výcvik leteckého a technického personálu, a výdavky spojené s prepravou vrtuľníkov na územie Slovensko republiky.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 20.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1956

Študenti Detskej univerzity Komenského strávili v Leviciach deň s vojakmi

Aj v tomto roku pripravili profesionálni vojaci pre študentov Detskej univerzity Komenského bohatý program. Už po 8.-krát tak mohli vojaci v priestoroch vojenského útvaru priblížiť deťom svoju každodennú prácu, zoznámiť ich s technikou, s ktorou pracujú a zapojiť ich do reálnych výcvikových aktivít. Účastníkov „Army Workshopu“ dnes v priestoroch 13. mechanizovaného práporu Levice navštívil aj minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
„Je mimoriadne dôležité vzbudzovať u mladých ľudí záujem o tému obrany našej vlasti. Spolu s podporou budovania vlastenectva je to jedna z veľmi dôležitých úloh, ktoré sa ako rezort snažíme plniť tak v rámci Programového vyhlásenia vlády, napĺňania programu Slovenskej národnej strany, ale predovšetkým pre zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej republiky,“ uviedol šéf rezortu obrany. Ako doplnil veliteľ 13. mechanizovaného práporu Levice pplk. Richard Király, vojaci si pre deti pripravili ukážky a výcvik sebaobrany a ukážky zbraní a ťažkej vojenskej techniky. „Deti si zároveň vyskúšali streľbu zo vzduchovky, ako aj taktickú a topografickú prípravu a tiež prípravu RCHBO,“ dodal.
 
Súčasťou programu pre deti bol aj pravý vojenský obed v poľnom stane, ktorý účastníkom detskej univerzity pripravili vojaci. Záver dňa patril vyhodnoteniu úspešnosti družstiev v jednotlivých aktivitách. Rezort obrany a ozbrojené sily participujú na Detskej univerzite Komenského už od roku 2011. V tomto roku sa „Army Workshopu“ zúčastnilo takmer 160 žiakov základných škôl.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 16.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1524

Minister Gajdoš rokoval so švédskou veľvyslankyňou H. Eduardsovou

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva Helen Eduardsovú. Pri tejto príležitosti jej poďakoval za veľmi serióznu ponuku švédskej vlády na obstaranie stíhacích lietadiel JAS Gripen. Témam spoločného stretnutia dominovali aj otázky bezpečnosti a ďalšia bilaterálna spolupráca.  
 
„Verím, že spolupráca našich krajín bude pokračovať na vynikajúcej úrovni tak, ako tomu bolo doteraz, napriek tomu, že vláda prijala iné riešenie budúcnosti nadzvukového letectva. My sme ďalšej spolupráci maximálne otvorení,“ povedal počas stretnutia minister obrany Peter Gajdoš. 
 
Šéf rezortu obrany informoval švédsku veľvyslankyňu aj o aktuálnom stave modernizácie Ozbrojených síl SR, pripravovaných projektoch a tiež možných štábnych rozhovoroch na úrovni generálnych štábov v rámci budovania bojových skupín Európskej únie a realizácie projektov PESCO.

Autor: , - Dátum: 16.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 889

Minister Gajdoš rokoval s americkým veľvyslancom A. Sterlingom

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal veľvyslanca USA Adama H. Sterlinga. Pri tejto príležitosti mu poďakoval za ponuku, ktorú pripravil Kongres USA v súvislosti s nákupom nových stíhacích lietadiel v rámci modernizácie Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Témou bilaterálneho stretnutia boli okrem modernizačných projektov a možností vzájomnej spolupráce, aj otázky týkajúce sa bezpečnostných výziev a samit NATO, ktorý sa konal tento týždeň v Bruseli.
 
„Verím, že uzatvorenie kontraktu sa nám podarí dotiahnuť v čo najkratšom čase a naše vzdušné sily budú mať čo najskôr špičkové stíhacie lietadlá,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň doplnil, že súčasťou uzatvoreného kontraktu bude aj splátkový kalendár za samotné stíhacie lietadlá.
 
Šéf rezortu obrany informoval amerického veľvyslanca aj o prílete dvoch  viacúčelových vojenských vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, ktoré včera večer pristáli v priestoroch Vrtuľníkového krídla v Prešove. Počas dnešného stretnutia sa zároveň venovali aj témam plnenia záväzkov v rámci medzinárodného krízového manažmentu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 13.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 974

Do výzbroje ozbrojených síl pribudli ďalšie dva vrtuľníky UH-60M Black Hawk

V priestoroch Vrtuľníkového krídla v Prešove pred chvíľou pristáli ďalšie dva viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Vzdušné sily tak majú od dnešného dňa vo výzbroji už štyri vrtuľníky tohto typu.  Zvyšných 5 bude v zmysle kontraktu dodaných v priebehu budúceho roka.
 
„Tieto dva vrtuľníky sú už vybavené aj systémom rýchleho zlaňovania, vnútornou prídavnou palivovou nádržou a záchranným žeriavom,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, rovnaká výbava bude postupne doplnená aj do prvých dvoch. Vrtuľníky tak budú môcť byť už plnohodnotne nasadené na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu, čiže pri záchranných akciách a živelných pohromách. 
 
„Modernizácia techniky však musí vždy prebiehať súbežne s výcvikom personálu. Preto som veľmi rád, že dopravu nových vrtuľníkov z nemeckého prístavu už zabezpečovali naši vycvičení piloti,“ dodal minister Gajdoš. V súčasnosti je na let s novými vrtuľníkmi vyškolených celkovo 6 posádok a ďalšie tri sa doškoľujú. Ozbrojené sily plánujú nové vrtuľníky UH-60M Black Hawk využiť už aj v rámci medzinárodného cvičenia „Atlas Comon Challenger 2.0“ v októbri tohto roka. 
 
Ministerstvo obrany SR obstaralo celkovo deväť viacúčelových vrtuľníkov v celkovom objeme 261 miliónov amerických dolárov, a to prostredníctvom amerického vládneho programu FMS (Foreign Military Sales).

Autor: MO SR - KOd, Foto: OS SR - VzS - Dátum: 12.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 2163

Ozbrojené a záchranárske zložky si precvičujú spoločné postupy pri riešení krízových situácií

Obrázok k článku
Vojaci, policajti, hasiči si spolu so záchranármi a zástupcami samosprávy si v týchto dňoch v rámci  cvičenia Nový horizont 2018 precvičujú reakcie a spoločné postupy pri riešení krízových situácií v prípade  vojny a vojnového stavu. Tohtoročné cvičenie 2018 prebieha v obci Trnava pri Laborci a v priestoroch Posádkového cvičiska Biela Hora.
 
„Základom celého záchranného cvičenia je schopnosť vzájomné spolupracovať. Iba tak vieme odstrániť možné nedostatky a byť spoločne ešte lepšie pripravení na pomoc obyvateľom Slovenskej republiky,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.
 
„Každoročné cvičenie Nový Horizont je jedinečnou príležitosťou pre vojakov precvičiť si mimoriadne dôležitú úlohu spolupráce s orgánmi štátnej správy v čase vojny  a vojnového stavu. Toto pravidelné cvičenie zároveň dáva príležitosť aj príslušníkom ďalších zložiek zladiť si svoje postupy s našimi vojakmi tak, aby bola zaručená čo najväčšia miera ochrany obyvateľstva v oblasti vedenia bojovej činnosti a čo najskoršie odstránenie jej následkov a návrat obyvateľstva v prípade jeho evakuácie,“ uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Daniel Zmeko.
 
Na cvičení Nový horizont 2018 sa zúčastňuje celkovo 227 profesionálnych vojakov a príslušníkov Vojenskej polície a ďalších 33 príslušníkov zložiek ministerstva vnútra, ako aj orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy. Cieľom cvičenia je preverenie spolupráce a súčinnosti pri ochrane obyvateľstva v priestore predpokladanej bojovej činnosti, ako aj odstraňovania jej následkov.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 12.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 720

Slovensko sa zapojí do projektu NATO v oblasti obstarávania a skladovania presne riadenej munície

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v Bruseli v rámci samitu NATO podpísal so svojimi rezortnými kolegami z 15 krajín NATO, ako aj s ministrami obrany Rakúska, Fínska a Republiky Severné Macedónsko memorandum o porozumení na podporu projektu LBDM - Land Battle Decisive Munitions. Cieľom tohto projektu je podporiť mnohonárodnú spoluprácu v obstarávaní a skladovaní presne riadenej munície. 

 

V rámci dnešného rokovania Severoatlantickej rady lídri Aliancie vyjadrili podporu integračným snahám Gruzínska a Ukrajiny. V súlade s aliančnou politikou otvorených dverí ich podporuje aj Slovensko. „Samozrejme, môžeme deklarovať, že sme pripravení pomôcť týmto krajinám v prístupovom procese. V prípade Ukrajiny budeme pokračovať ako vedúca krajina vo Zvereneckom fonde v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície a boja s improvizovanými výbušnými zariadeniami. V Gruzínsku bude zase naďalej pôsobiť náš expert na obranné vzdelávanie v rámci iniciatívy budovania obranných kapacít (Defence Capacity Building),“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.

 

Slovenská republika ako súčasná predsednícka krajina Vyšehradskej skupiny spolu s ostatnými členskými štátmi vydali na okraj samitu spoločné vyhlásenie ministrov obrany krajín V4, ktorými krajiny deklarujú zvyšovanie obranných výdavkov  a pokračujúce plnenie záväzkov, ktoré z členstva v NATO vyplývajú. 


Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 12.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 851

Slovenská delegácia potvrdila na samite NATO v Bruseli plnenie záväzkov, politiku otvorených dverí a užšiu spoluprácu NATO a EÚ

Slovenská delegácia pod vedením prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Andreja Kisku dnes na samite NATO v Bruseli potvrdila plnenie svojich záväzkov z pohľadu zvyšovania výdavkov na obranu, ako aj účasti na zahraničných operáciách a misiách. Vyjadrila tiež podporu tzv. politike otvorených dverí ako aj užšej spolupráci Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. 
 
„Po zapojení sa do tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti v Lotyšsku, sme pripravení zapojiť sa aj do novej výcvikovej – nebojovej misie NATO v Iraku. Zároveň zvýšime počet našich vojakov v Afganistane v rámci súčasného mandátu,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň uviedol, že Slovensko tiež opätovne potvrdilo postupné zvyšovanie obranných výdavkov tak, aby dosiahli úroveň 1,6 % HDP do roku 2020 a 2 % HDP do roku 2024. 
 
Členské krajiny sa počas samitu zhodli aj na potrebe prehlbovania spolupráce medzi NATO a EÚ, pričom „vojenskú mobilitu“ určili za jednu z kľúčových a vzorových oblastí tejto spolupráce. Jednou z dôležitých tém tohtoročného samitu je tiež pozvánka na začatie prístupových rokovaní do NATO pre Republiku Severné Macedónsko. Podporu tomuto rozhodnutiu vyjadrila aj slovenská delegácia. Slovensko rovnako v rámci politiky otvorených dverí oceňuje pokrok, ktorý v  euroatlantických integračných snahách dosiahla Ukrajina, Gruzínsko, či Bosna a Hercegovina. 
 
Program samitu bude pokračovať pracovnými večerami ministrov obrany a náčelníkov generálnych štábov, ktorí obrannými a vojenskými témami nadviažu na diskusiu o našej schopnosti reagovať a posilniť spojencov v akomkoľvek strategickom smere.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 11.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 826

Príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy majú za sebou prvé dni výcviku

Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy majú za sebou prvé dni výcviku. Celkovo 87 účastníkov, z toho 23 žien cvičí od pondelka 2. júla v priestoroch Základne vojenského a mobilizačného doplňovania v Martine. Počas 11 týždňov získajú príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy základné vojenské vedomosti zručnosti a po jeho úspešnom ukončení aj viac ako 1100 eur. Do Martina ich dnes prišli podporiť aj minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl  SR genpor. Daniel Zmeko.
 
„Vážim si, že títo mladí ľudia sa rozhodli vymeniť prázdniny, či letnú dovolenku za «vojenský drill», pretože majú záujem byť pripravení na obranu svojej vlasti. Navyše v súčasnosti je to jediný legálny spôsob, ako môžu získať základné vojenské vedomosti a zručnosti bez toho, aby vstúpili do profesionálnych ozbrojených zložiek,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a zároveň zdôraznil, že hlavnou motiváciou pre  absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy by malo byť v prvom rade vlastenectvo a záujem o obranu Slovenskej republiky.
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko zdôraznil, že výcvik vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy je dôležitou súčasťou systému tvorby záloh. “A podporuje tak, náš primárny cieľ, čiže zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zároveň je to vynikajúca príležitosť, aby si mladí ľudia, ktorí zatiaľ nie sú rozhodnutí pre službu v profesionálnych ozbrojených silách, skúsili jej aspekty,” uviedol.
 
Veliteľ Základne vojenského a mobilizačného doplňovania v Martine plk. Ľubomír Podhorec vysvetlil, že príslušníci tohtoročnej dobrovoľnej vojenskej prípravy zatiaľ prešli úvodnou administratívou, zdravotnými prehliadkami, boli vystrojení a začali plniť úlohy 11-týždňového výcviku. “Z toho 7 týždňov ich čaká základný a 4 týždne odborný. A dobrovoľnú vojenskú prípravu ukončia slávnostným nástupom a zložením prísahy,” dodal.
 
Výcvik, ktorého súčasťou je telesná, poradová, ženijná, topografická, psychologická, zdravotnícka, taktická a strelecká príprava bude pokračovať do 14. septembra 2018. Absolventi tak získajú vedomosti a zručnosti z odbornosti strelec, ženista, odmorovač a spojár a budú povýšení na vojakov 2. stupňa. Zároveň sa stanú jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik. 
 
Rezort obrany zabezpečuje pre účastníkov počas celého výcviku bezplatné ubytovanie, stravu, výstroj a výzbroj a náhradu cestovného.

Autor: MOSR - KOd, Foto: MOSR - Ivan Kelement - Dátum: 06.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1401

Ozbrojené sily majú nových dôstojníkov

Celkovo 69 absolventov bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši dnes slávnostnými promóciami a vyradením kadetov ukončilo prvý stupeň vysokoškolského štúdia. 66 z nich bude pokračovať v diaľkovom štúdiu na akadémii v magisterských a inžinierskych odboroch, pričom budú zároveň pôsobiť v ozbrojených silách. Od dnešného dňa im zároveň patrí prvá dôstojnícka hodnosť „poručík“. Zvyšní traja absolventi budú pokračovať v štúdiu na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Na vyradení kadetov sa za rezort obrany zúčastnil generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko a za ozbrojené sily náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.

„So školou sa síce ešte úplne nelúčite, no zároveň sa už stávate reálnou súčasťou armádneho sveta. A práve mladých, dynamických ľudí s chuťou ďalej sa vzdelávať akútne potrebujeme,“ uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. Ako ďalej dodal, prvá zlatá hviezdička na výložkách nových poručíkov znamená okrem vyššej vojenskej hodnosti aj vyššiu zodpovednosť a dôveru, ktorú do nich ozbrojené sily vkladajú. „Počas celej vojenskej kariéry budú na vás kladené vysoké nároky, či už fyzické, alebo psychické. Povolanie profesionálneho vojaka je preto predurčené iba pre tých, ktorí sa nezľaknú žiadnych výziev a sú telom aj dušou odhodlaní brániť svoju vlasť za každých okolností,“ zdôraznil.
 
„Akadémia pripravuje dôstojníkov pre potreby tak pozemných, ako aj vzdušných síl. Zároveň však rozširujeme spoluprácu aj s civilnými vysokými školami, ako napríklad s Fakultou vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, alebo s Leteckou Fakultou Technickej univerzity v Košiciach, kde tento rok na bakalárske štúdium v odbore pilot nastupuje 6 našich profesionálnych vojakov,“ uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.
 
 Rektor Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Jozef Puttera zdôraznil význam dnešného dňa pre absolventov: „Končíte jednu dôležitú etapu prípravy na výkon vášho náročného povolania. Od zajtra vás čaká zodpovednosť nielen za vaše správanie, ale aj za podriadenú jednotku a vojakov,” povedal.
 
Noví dôstojníci budú už v najbližších dňoch zaradení do funkcií prioritne v útvaroch Pozemných síl OS SR napríklad ako velitelia čiat. Popri plnení služobných úloh budú ďalej pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia v externej forme.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 04.07.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1421

P. Gajdoš: Pri realizácii projektu EuroArtillery chceme maximálne využiť domáci obranný priemysel

Slovensko chce pri realizácii projektu nepriamej palebnej podpory (EuroArtillery) naplno využiť kapacity domáceho obranného priemyslu. Potvrdil to dnes minister obrany SR Peter Gajdoš v Luxemburgu počas stretnutia ministrov obrany a zahraničných vecí členských štátov Európskej únie na rokovaní Rady pre zahraničné veci.
 
„Slovensko má bohatú tradíciu v oblasti vývoja a výroby delostreleckých systémov, a preto príležitosť, akou slovenský projekt „EuroArtillery“ je, umožňuje plne využiť potenciál nášho obranného priemyslu. Zároveň ide o nedostatkovú spôsobilosť v rámci EÚ aj NATO, preto je rozhodne významným príspevkom k bezpečnosti v Európe,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, cieľom slovenského projektu je vyvinúť presnú mobilnú delostreleckú platformu s ďalekým dostrelom na koordinované použitie v mnohonárodných operáciách. „Na našom projekte participuje aj Taliansko a pozorovateľský status zatiaľ  deklarovalo 7 členských štátov Európskej únie, pričom ďalšie z nich o zapojení do projektu uvažujú,“ dodal.
 
Ministri obrany a zahraničných vecí členských štátov EÚ na dnešnom zasadnutí zároveň zhodnotili implementáciu Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Schválili spoločné pravidlá riadenia projektov PESCO a diskutovali aj o poradí plnenia záväzkov, či špecifikácií presnejších cieľov štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany. 
 
Slovensko bude v rámci PESCO participovať aj na projekte vojenskej mobility, ktorá bola jednou z dominantných tém diskusie. Zámer zlepšiť vojenskú mobilitu si vyžaduje odstrániť legislatívne a fyzické bariéry, ktoré sťažujú a spomaľujú cezhraničný pohyb našich ozbrojených síl, ako aj ozbrojených síl našich spojencov z EÚ a NATO, a to najmä na rôzne medzinárodné cvičenia. Zefektívnenie vojenskej mobility zároveň prispeje k zvýšeniu reakcieschopnosti na prípadné krízové situácie, čím sa v konečnom dôsledku posilní bezpečnosť v európskom priestore. Uvedený zámer si bude vyžadovať širokospektrálne zapojenie relevantných orgánov štátnej správy, samosprávy či súkromných subjektov. Vrátane inštitúcií zodpovedných za dopravnú infraštruktúru, či vnútorné záležitosti a financie.
 
Šéfovia rezortov obrany a zahraničných vecí dnes rokovali aj za účasti  generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Počas stretnutia diskutovali o pokroku v otázkach strategickej spolupráce medzi EÚ a NATO s dôrazom na vojenskú mobilitu, boj proti hybridným hrozbám a posilnenie obranných spôsobilostí.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 25.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 456

Minister Gajdoš si uctil pamiatku obetí vypálenej obce Kalište

Minister Gajdoš si dnes uctil pamiatku obetí vypálenej obce Kalište, ktorú na konci 2. svetovej vojny vypálili nacisti. Na pietnom akte, ktorý je súčasťou 13. ročníka podujatia Stretnutie generácií organizovaného Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, sa zúčastnil aj predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

 

„Tak, ako milióny vojakov na frontoch, aj civilné obete, obyvatelia miest a obcí, ktorí bojovali proti útlaku a okupácii, alebo ktorí si len jednoducho chceli chrániť holé životy, padli v tejto strašnej vojne a sú pre nás večným mementom, ako tragicky môže dopadnúť predstava o nadradenosti a svetovláde,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, slobodu a život v mieri nesmieme nikdy považovať za samozrejmosť. „Žiaľ, aj 73 rokov od skončenia najkrvavejšej vojny v dejinách ľudstva sú medzi nami takí, ktorí by radi privítali návrat pre spoločnosť nezdravého režimu. Vyžívajú sa v ideách fašizmu a nacizmu, snívajú o nadvláde bielej rasy a pohŕdajú spoluobčanmi, ktorí sa od nich líšia pôvodom alebo farbou pleti. A my nesmieme dovoliť, aby nás vohnali do ďalšej nezmyselnej vojny,“ dodal.

 

Obec Kalište v okrese Banská Bystrica mala na začiatku 2. svetovej vojny 209 obyvateľov. Tí sa aktívne zapájali do protifašistického odboja, materiálne, zdravotnícky a spravodajsky podporovali partizánov pôsobiacich v Nízkych Tatrách. S blížiacou sa frontovou líniou podnikli nacistické vojská niekoľko útokov na obec, ktoré však partizáni úspešne odrazili. Posledný útok prišiel 18. marca 1945, keď sa nemeckým vojakom podarilo vtrhnúť do obce, v ktorej zastrelili alebo upálili 14 obyvateľov, pričom vypálili 42 domov. Obec Kalište po vojne nebola obnovená a jej územie je dnes národnou kultúrnou pamiatkou.


Autor: MOSR - KOd, Foto: MOSR - Ivan Kelement - Dátum: 23.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 431

Minister Gajdoš rokoval s veľvyslankyňou Švédskeho kráľovstva H. Eduardsovou

Minister obrany SR Peter Gajdoš prijal dnes na pôde rezortu obrany veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva Helen Eduardsovú. Hlavnou témou stretnutia boli modernizačné projekty a odovzdanie listu od národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Ministerstva obrany Švédskeho kráľovstva Görana Mårtenssona, ktorý je potvrdením oficiálnej ponuky švédskej vlády. Stretnutie sa uskutočnilo na základe požiadavky švédskej strany.
 
Šéf rezortu obrany diskutoval so švédskou veľvyslankyňou aj o spolupráci medzi oboma krajinami v oblasti výcviku a vzdelávania.  Minister Gajdoš pri tejto príležitosti vyzdvihol spoluprácu oboch krajín v rámci centier výnimočnosti pre oblasť likvidácie nevybuchnutej munície. Zároveň informoval švédsku veľvyslankyňu o plánovanom medzinárodnom cvičení Toxic Valley 2018 a privítal účasť švédskej strany na cvičení vo forme vyslania pozorovateľov.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 22.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 427

Slovensko podporuje vstup Gruzínska do NATO

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák na pôde rezortu prijal veľvyslanca Gruzínska v SR Revaza Gačečiladzeho.

Diskutovali o nadchádzajúcom samite NATO v Bruseli, perspektívach členstva Gruzínska v NATO a o spolupráci NATO – Gruzínsko.

R. Ondrejcsák potvrdil, že SR je dlhodobo zástancom tzv. politiky otvorených dverí NATO a vstupom Čiernej Hory do NATO sa prístupový proces do NATO nezastavil. Rovnako SR podporuje integračné úsilie Gruzínska i ďalších krajín do NATO.

Partneri sa zhodli, že nadchádzajúci samit NATO vyšle silný signál partnerstva s Gruzínskom. Už dnes je spolupráca NATO – Gruzínsko veľmi intenzívna. Slovensko k tomu prispieva aj pôsobením experta na obranné vzdelávanie v Tbilisi.

Autor: MO SR - KaŠTAT, Foto: MO SR - KaŠTAT - Dátum: 21.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 413

Do Lotyšska odchádza plniť úlohy 150 vojakov

Do Lotyšska odchádza plniť úlohy ďalších 150 slovenských vojakov. Nadviažu tak na minuloročné pôsobenie príslušníkov Ozbrojených síl SR v Pobaltí a pripoja sa k dvom styčným dôstojníkom, ktorí v Lotyšsku pôsobia v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti už od novembra minulého roka. Počas slávnostného nástupu v priestoroch 11. mechanizovaného práporu Martin sa dnes s nimi rozlúčili aj minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko. 
 
„Chcem zdôrazniť, že naši vojaci nebudú plniť bojové úlohy. Práve naopak, do Lotyšska odchádzajú plniť úlohy založené na princípe solidarity, budú sa podieľať na eliminovaní akýchkoľvek hrozieb, ktorým Aliancia čelí a spoločne sa pripravovať na reakciu voči akejkoľvek možnej agresii,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že aj týmto krokom Slovensko potvrdzuje, že nie je iba konzumentom, ale je aktívnym prispievateľom ku kolektívnej bezpečnosti.
 
Podľa slov náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniela Zmeka sú príslušníci vysielanej jednotky plne pripravení na všetkých úrovniach. „Preto pevne verím, že všetky náročné úlohy operácie, či už výcvikové, alebo operačné, budú splnené v plnom rozsahu,“ dodal. 
 
„Počas prípravy sme sa zodpovedne venovali najmä otázkam taktiky a operačných postupov, ktoré sme súčasne za účelom zjednotenia konzultovali aj so zahraničným partnerom,“ doplnil veliteľ vysielaného kontingentu Štefánik II mjr. Vladimír Moško.
 
Slovensko vysiela v rámci svojho príspevku príslušníkov mechanizovanej roty, Vojenskej polície, Národného podporného prvku, čaty opráv a zdravotníkov. V rámci bojovej skupiny vo výcvikovom priestore Adaži budú pod velením Kanady pôsobiť celkovo šesť mesiacov a v januári ich vystrieda ďalšia rotácia.

V mnohonárodnej bojovej skupine „NATO eFP BG Lotyšsko“ je zastúpených 8 spojeneckých krajín: Kanada (rámcová krajina eFP), Albánsko, Česká republika, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 21.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>