Hlohovec, Duklianske kasárne, b.č. 30 - Oprava kondenzačnej nádrže - havária


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:04.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 14.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)14.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Výzva 04.03.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu