Hronsek - rekonštrukcia b.č. 21


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:13.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 27.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)27.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Výzva 13.03.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu