Informácia o zadaní zákazky - Spravodajský servis Tlačovej agentúry slovenskej republiky


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Informácia o zadaní zákazky 21.02.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu