generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko


Osobné údaje:
Dátum
narodenia
10. novembra 1954, Humenné
   
Vzdelanie:
  Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne, mechanizácia – automatizácia (postgraduálne štúdium)
  Vysoká škola ekonomická v Bratislave, ekonomické riadenie (postgraduálne štúdium)
  3. stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti ekonomického riadenia - CSc.
  Vojenská politická akadémia
  vyšší vojenský kurz Armády SR
   
Vykonávané funkcie:
  generálny tajomník služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  odborník plniaci úlohy pre člena vlády
  asistent poslanca NR SR
  vysokoškolský pedagóg
  poradca v oblasti bezpečnosti
  manažér v súkromných spoločnostiach
   
Jazykové znalosti:
  anglicky, rusky
   
Záujmy:
  šport, kultúra, čítanie, štúdium
   
Ján Hoľko je ženatý a má tri deti.
   
Kontakt:
  E-mail:
kagt@mod.gov.sk

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu