Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie - akciové spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Dátum Názov výberového konania
08.02.2018 Výberové konanie na obsadenie dvoch (2) funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti HOREZZA, a.s.,
Výberové konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
19.01.2018 3DS/2018 – výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov
13.11.2017 2K/2018 – Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia
13.11.2017 1K/2018 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program

Ak v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu