Aktuálne výberové konania a výbery Osobného úradu a Personálneho úradu


Upozornenie Osobného úradu

Výberové konanie - akciové spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Dátum Názov výberového konania
23.03.2017 ÚSRK-108/2017 - Riaditeľ rozpočtovej organizácie Centrum výcviku LEŠŤ
Výberové konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
08.12.2016 2P/2017-I. - Čakateľ roty ZVV s predpokladaným nástupom v apríli 2017
24.11.2016 3DS/2017 - Voľné funkcie v štátnej službe profesionálnych vojakov vo vojenskej odbornosti ILS A-50 s predpokladaným nástupom v marci 2017
24.11.2016 2K/2017 - Kadet Akadémie ozbrojených síl II.st. vysokoškolského stúdia s predpokladaným nástupom v auguste 2017
24.11.2016 1K/2017 - Kadet Akadémie ozbrojených síl I.st. vysokoškolského stúdia s predpokladaným nástupom v auguste 2017


Výsledky niektorých výberových konaní

Dátum Názov výberu
04.05.2017 Oznámenie výsledku výberového konania na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu - riaditeľ rozpočtovej organizácie Centrum výcviku Lešť
28.02.2017 Výsledok výberového konania R ÚVN SNP Ružomberok - FNAk v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu