Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie - akciové spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Dátum Názov výberového konania
16.11.2017 Výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu – Riaditeľ príspevkovej organizácie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica
Výberové konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
20.11.2017 2P/2018 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba
13.11.2017 2K/2018 – Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia
13.11.2017 1K/2018 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program

Ak v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu