Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie - akciové spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Dátum Názov výberového konania
06.07.2018 Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti HOREZZA, a.s..doc
Výberové konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
25.05.2018 4P/2018 – výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Ak v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu