MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie na obsadenie dvoch (2) funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti HOREZZA, a.s.,

08.02.2018 - Výberové konanie na obsadenie dvoch (2) funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti HOREZZA, a.s.,3DS/2018 – výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov

19.01.2018 - 3DS/2018 – výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov

2K/2018 – Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia

13.11.2017 - 2K/2018 – Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia

1K/2018 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program

13.11.2017 - 1K/2018 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program
Ak v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.