MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

3DS/2019 - Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov vo vojenskej polícii

16.10.2018 - 3DS/2019 - Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov vo vojenskej polícii
Ak v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.