MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu - riaditeľ príspevkovej organizácie - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

19.12.2018 - Výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu - riaditeľ príspevkovej organizácie - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok4P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

10.01.2019 - 4P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

3P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

10.01.2019 - 3P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

2P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

10.01.2019 - 2P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

1P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

10.01.2019 - 1P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

2K/2019 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia.

10.12.2018 - 2K/2019 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia.

1K/2019 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program

10.12.2018 - 1K/2019 - Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program
Ak v niektorej kategórii nie sú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.