náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim


Osobné údaje:
Dátum
narodenia
13. apríla 1956, Michalovce
   
Vzdelanie:
2000 - 2001 vyšší akademický kurz GŠ, Akadémia obrany ozbrojených síl v Paríži
1987 - 1990 Vojenská akadémia Brno - postgraduálne štúdium
1977 - 1980 Vysoká vojenská škola pozemného vojska Vyškov na Morave
1975 - 1976 jednoročná dôstojnícka škola
   
Vykonávané funkcie:
6. mája 2014 náčelník Generálneho štábu OS SR
2009 - 2014 pridelenec obrany SR v Českej republike
2004 - 2009 veliteľ Pozemných síl Trenčín
2002 - 2004 veliteľ Síl výcviku a podpory Trenčín
2001 - 2002 náčelník Štábu logistiky, GŠ ASR Bratislava
1996 - 2000 zástupca veliteľa 2. armádneho zboru Prešov
1995 - 1996 veliteľ 21. mechanizovanej brigády, Michalovce
1990 - 1995 veliteľ pluku a brigády, 63. motostrelecký pluk, Michalovce
1980 - 1987 veliteľ roty, práporu, zástupca veliteľa pluku, 21. tankový pluk Žatec
1976 - 1977 veliteľ tankovej čaty, 21. tankový pluk Holýšov
   
Jazykové znalosti:
  anglicky, francúzsky, rusky
   
Záujmy:  
  záhradkárstvo, dielenské práce, literatúra faktu
   
Generál Ing. Milan Maxim je ženatý a má tri deti.
   
Kontakt:
  E-mail: Gen. Ing. Milan Maxim

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu