Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
23.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Topoľčany - rozšírenie skladu zbraní v budove č.33 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - KS-30 - Neplánované opravy a ošetrenia spojovacej techniky typu TADIRAN - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
22.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do rádiovej techniky Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
22.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do rádiovej techniky - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Podháj - rekonštrukcia 1. NP v budove č. 79 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kasárne SNP - sklad zbraní, budova č.2 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní budova č.3 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Udržiavací výcvik pre posádky lietadiel na simulátore L-410 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, kasárne Obrancov mieru - spoločný sklad zbraní - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie znaleckého posudku Obchodná verejná súťaž
16.03.2018 VÚ 4977 Sliač - Pranie a chemické čistenie pre vojenský útvar 4977 Sliač v roku 2018 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.03.2018 VÚ 4977 Sliač - Pranie a chemické čistenie pre vojenský útvar 4977 Sliač v roku 2018 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do rádiovej techniky Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
13.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, VÚ 4650 - rekonštrukcia krytej umývacej plochy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dodávka teplometov - plynových ohrievačov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne - výmena technológie plynovej kotolne, b.č. 114 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.03.2018 Kancelária ministra obrany SR - Billboardy - prenájom APRÍL 2018 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS - svetelnotechnických systémov letísk VzS OS SR Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia spojovacej techniky zabudovanej v obrannej technike a prenosnej (ručnej) spojovacej techniky typovej rady TADIRAN Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
09.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Alekšince, B, C - zmena systému vykurovania areálu - projektová dokumentácia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Topoľčany - rozšírenie skladu zbraní v budove č.33 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.03.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
02.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, Mestské kasárne - Rekonštrukcia budovy č.20 TOV Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu