Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
08.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 5728 Nováky, sklad Trebianka - oprava prepojenia pitnej vody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.01.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemecká, zvýšenie kapacity trafostanice - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.01.2019 Prápor podpory velenia PS Trenčín - Odber ostatných a nebezpečných odpadov, preprava odpadov a zneškodňovanie odpadov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.12.2018 VÚ 2790 Žilina - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.12.2018 VÚ 2790 Žilina - Zemiaky - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.12.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Dodávanie denného monitoringu médií Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.12.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
20.12.2018 VÚ 2207 Levice - Zákusky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.12.2018 VÚ 2207 Levice - Zákusky - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.12.2018 Hospodárska správa MO SR - Zákusky a pagáče Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.12.2018 22. mechanizovaný prápor Michalovce - Nápoje a koreniny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.12.2018 VÚ 2790 Žilina - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.12.2018 22. mechanizovaný prápor Michalovce - Ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.12.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kasárne SNP, b. č. 20 - oprava parovodu" - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.12.2018 Prápor podpory velenia PS Trenčín - Čerstvé ovocie a zelenina (spracované - očistené, upravené) nie konzervované Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.12.2018 Prápor podpory velenia PS Trenčín - Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.12.2018 Prápor podpory velenia PS Trenčín - Ostatné trvanlivé potraviny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.12.2018 VÚ 2207 Levice - Čerstvé zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.12.2018 VÚ 2207 Levice - Čerstvé zemiaky - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.12.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Redizajn webovej stránky Ministerstva obrany SR www.mosr.sk - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.12.2018 VÚ 2207 Levice - Čerstvé zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.12.2018 VÚ 2207 Levice - Zákusky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.12.2018 VÚ 2207 Levice - Čerstvé ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.12.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Veľká Ida 2019 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.12.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Močiar 2019 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu