Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
18.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Dodávanie denného monitoringu médií Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
13.12.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO - 2. časť - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.12.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, kasárne SNP - vyregulovanie vykurovacej sústavy b.č. 24 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.12.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Výzva na predkladanie cenových ponúk za vypracovanie znaleckého posudku Obchodná verejná súťaž
08.12.2017 Zásobovacia základňa II. Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR - Muničného skladu Nováky a VÚ 1606 Nováky, formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v podriadenom útvare, vrátane je Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.12.2017 Zásobovacia základňa II. Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR - príslušníkov podriadeného Muničného skladu Sklené, formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v podriadenom útvare, v Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.12.2017 Zásobovacia základňa II. Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR - príslušníkov Muničného skladu Trenčín-Kubra, formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v podriadenom útvare, vrátane Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Ochranná maska - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
07.12.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely rádiovej techniky Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
30.11.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia spojovacej rádiovej a rádioreléovej techniky Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
28.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, kasárne SNP - vyregulovanie vykurovacej sústavy b.č. 24 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.11.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do rádiovej techniky - tovary Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
27.11.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Súprava (KIT) - náboje červené spolu s perom na vystreľovanie signálnych nábojov Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
27.11.2017 Zásobovacia základňa II. Martin - Opravy a súvisiace služby týkajúce sa vojenskej železničnej vlečky vo VÚ 5728 Trenčín a VÚ 5728 Nováky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Dodávka vysávačov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO - 2. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, kas. letecké b. č. 69 - oprava technologického zariadenia v redukčnej stanici pary - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, kasárne letecké b. č. 53 - oprava technologického zariadenia vo výmenníkových staniciach - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO - 1. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.11.2017 VÚ 4977 Sliač - Vykonanie revízií a opráv kompresorov na plnenie dýchacích prístrojov a súčastí dýchacích prístrojov značky Dräger Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.11.2017 VÚ 4977 Sliač - Vykonanie revízií a opráv súčastí dýchacích prístrojov značky AUER Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.11.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Diferenciálny tepelný analyzátor Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.11.2017 VÚ 4977 Sliač - Nákup palivovej hadice a filtračných vložiek Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.11.2017 Taktické krídlo Sliač - Vykonanie revízií výstroje pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu