Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
21.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK b.č. 1,6,7 - vybudovanie sociálneho zariadenia - (realizácia práce) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky - modernizácia oplotenia technického priestoru Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Zneškodnenie nebezpečných odpadov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, Kasárne SNP, b.č. 5 + budova na Jiskrovej ulici č. 25 - vzduchotechnika Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2 a v MK budovy č. 1. Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.09.2018 Hospodárska správa MO SR - Realizácia terénneho zberu údajov v rámci výskumu verejnej mienky na základe dotazníka Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
13.09.2018 Zásobovacia základňa II., Martin - Laboratórne vybavenie- piezoelektrický snímač Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad - Kvetnica, Muničný sklad - oprava mosta pri b. č. 14 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2018 Zásobovacia základňa II., Martin - Laboratórne vybavenie - piezoelektrický snímač - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Neplánované opravy malotraktorov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Neplánované opravy reťazových motorových píl Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
10.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody Obchodná verejná súťaž
07.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava zariadení dátových sietí - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - zdvíhacie zariadenia- Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ondrašová, Zdravotné sklady - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen + B. Bystrica + Vlkanová, plynové kotolne - tlakové zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne b.č.23 - oprava podlahy v sklade PHM - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu