Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
28.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava-Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odobratie a prevzatie neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu v správe MOSR za účelom jeho likvidácie alebo zhodnotenia-Zrušenie Obchodná verejná súťaž
26.04.2017 VÚ 7945 Rožňava - Dodávky Chleba a iných pekárskych výrobkov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboje do odstreľovacej pušky kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO MP a APS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
13.04.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 151 - vybudovanie presklenej steny" - projektová dokumentácia, ev. zn. TZ-42-14-1701 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Identifikačné štítky - známka identifikačná pre profesionálnych vojakov - Opravené Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač, rekonštrukcia náhradných zdrojov TS5 a TS6 - R Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
10.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Identifikačné štítky - známka identifikačná pre profesionálnych vojakov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových opráv a predpísaných prác meteostaniciach stanice GFS3000 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
05.04.2017 VÚ 1046 Nitra - Dodávka zemiakov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.04.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj značkovací 9 MM FX červený, náboj značkovací 9 MM FX modrý Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
04.04.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - ZS Ondrašová b.č. 20 - trafostanica, spárovanie transformátorov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
30.03.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - ZS Ondrašová - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
30.03.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - taktický mobilný pristávací systém TMPS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
29.03.2017 VÚ 1046 Nitra - Dodávka čajov, sirupov, džúsov, konzerv, prísad na pečenie, korenín a cukroviniek Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.03.2017 VÚ 1046 Nitra - Dodávka zemiakov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.03.2017 VÚ 2790 Žilina - Bujóny a koreniny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.03.2017 VÚ 4650 Trenčín - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.03.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Technické overenie a oprava skúšobnej stanice 2V8M1E Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
22.03.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu na vojenských železničných vlečkách Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.03.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Prenájom hotelových priestorov a služieb Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.03.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - RaŠÚ SOFTWARE-PROGRAM SHVP a HACCP Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.03.2017 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.03.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nemšová, Horné kasárne - zmena systému vykurovania b. č. 15 - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.03.2017 VÚ 5728 Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania pre PrV a zam. MOSR - príslušníkov útvaru podriadeného VÚ 5728 Martin pracovisko Nováky a VÚ 1606 Nováky, formou dovozu stravy, jej výdaja a stolovania. Zabezpečenie stravovania pri vzniku MU alebo KS. Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu