Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
26.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Elektronický terčový systém na vyhodnotenie balistického parametra Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.06.2017 VÚ 4977 Sliač - Výmena motora a 4 ks pojazdových koliesok na rezači špár RK-10 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Insígnie - doplnky výstroja pre generálov, menovky kovové Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Základný kurz zvárania obalenou elektródou ZE1, plameňom ZG 1, CO2, ZM 1 - CO2 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 111 - modernizácia osvetlenia a vzduchotechniky v jedálni Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Školenie podľa dohody ADR Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisná podpora aplikačnej vrstvy - Elektronické aukcie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisná podpora aplikačnej vrstvy - Elektronické aukcie - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.06.2017 Urad pre investície a akvizície Bratislava - Kurz - rozšírenie vodičského oprávnenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 111 - modernizácia osvetlenia a vzduchotechniky v jedálni Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Posanačný monitoring podzemných vôd Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2017 VÚ 4977 Sliač - Výmena motora rezača špár RK-10 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra - kotolne - b.č. 151 - demontáž, montáž a dodávka obehového čerpadla ÚK Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2017 Úrad pre investície a akvizície - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
14.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - MS Sklené - oprava oporného múru pri budove č. 4 - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Kurz školiaceho personálu pre lietadlo L-410 UVP-E20 pre 9 osôb - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2017 VÚ 4977 Sliač - Nákup klzných (šmykových tŕňov) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Krškanské kasárne, b.č. 20 - oprava netesností stredotlakého plynového kotla OB 6 a výmena ventilov" Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Odborná prehliadka požiarnych hydrantov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Školenie inštruktorov obsluhy vozidla TATRAPAN Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Odborná prehliadka požiarnych uzáverov - požiarnych klapiek Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.06.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Kurz pre technikov a operátorov pracovných staníc LETVIS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
05.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - TZ-42-14-1706 "Zvolen, ÚFZ - kanalizačná prípojka" - projektová dokumentácia TZ. Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad, ul. 29.augusta č. 5 - zriadenie NN prípojky - projektová dokumentácia, ev. zn. TZ-42-14-1703 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu