Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
19.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Motešice - oprava poškodenej strešnej krytiny a odkvapov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemšová H.K.- výmena vonkajších dverí na vystrojovacej linke zahraničných misií budova č. 5 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.10.2017 Taktické krídlo Sliač - Kontrola hasiacich prístrojov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Motešice - oprava poškodenej strešnej krytiny a odkvapov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Zem. Kostoľany, Chem. Zbroj., Kasárne Kaštiel, Nováky, Sklad Trebianka, Duklianske kasárne - odstránenie nedostatkov po OPaOS bleskozvodov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.10.2017 VÚ 4444 Hlohovec - Pravidelný výcvik vodičov na získanie kvalifikačnej karty Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemšová H.K.- výmena vonkajších dverí na vystrojovacej linke zahraničných misií budova č. 5 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín kasárne SNP- oprava a epoxidový ochranný náter podláh skladov PHM č.36 a č.43 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Diferenciálny tepelný analyzátor - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Motešice - oprava poškodenej strešnej krytiny a odkvapov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, kasárne, ČOV MBČ 1400 - oprava miešadla č. 2 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemšová H.K.- výmena vonkajších dverí na vystrojovacej linke zahraničných misií budova č. 5 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, Budova na Smetanovej č. 6 - úprava terasy (zatekanie do kancelárskych priestorov) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Súprava osobných ochranných pomôcok pre vodiča motocykla Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Kostoľany - Chemická zbrojnica - odstránenie nedostatkov po OP a OS výťahov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava -Kuchyňa, Letisko - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO 1 - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Kurz - rozšírenie vodičského oprávnenia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nitra, Kasárne obrancov mieru, autopark - výmena radiátorov Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 111 - úprava malých jedální v KJB - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany - uzemnenie technologických zariadení PHM v tuneloch č. 53 až 60 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, Mestské kasárne, kanalizácia splašková - oprava technologickej časti prečerpávacej stanice Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Zvolen - opravy bleskozvodov po OP a OS v pôsobnosti SPO Zvolen -1 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.09.2017 Zásobovacia základňa II. Martin - Prístroje na meranie a kontrolu - laboratórny multimeter precízny digitálny laboratórny 8a1/2 miestny multimeter pre veličiny AC/DC napätie, AC/DC prúdu, odporu a frekvencie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa - ceilometrov a transmissometrov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu