Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
18.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Diferenciálny tepelný analyzátor Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Kuchyňa, Letisko - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO 1 - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nitra, Kasárne obrancov mieru, autopark - výmena radiátorov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Dodanie tovaru Vojenský poľný nábytok - stôl poľný skladací kovový, sedačka poľná skladacia kovová, lôžko poľné skladacie kovové Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Opravy a údržba malotraktorov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
17.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra Krškanské kasárne, b.č. 151 - oprava komína nadstrešná časť - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - OP a OS náhradných zdrojov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kas., b.č. 007, 025, 035, 041, 110, 114, 118 - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č. 114 - oprava kotla GND-3 - Havária - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Močiar, RTH - pripojenie kontajnerov k inžinierskym sieťam" - realizácia prác, ev. zn. TZ-42-14-1501 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - MS Kubra - oprava oplotenia technického priestoru (poškodené oplotenie, bavolety, žiletková ochrana a pod.) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa - ceilometrov a transmissometrov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.08.2017 VÚ 4977 Sliač - Nákup technických plynov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.08.2017 VÚ 4977 Sliač - Nákup hydraulických hadíc k vyslobodzovaciemu zariadeniu LUKAS Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Kurzy - obrábači kovov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.08.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Kurz - kuchár Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Cvičisko Biela Hora - vybudovanie žumpy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, kasárne 4.čsb., b.č. 28 - oprava nádrže na predohrev vody do kotla BK 6 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kas., b.č. 007, 025, 035, 041, 110, 114, 118 - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, Strelnica Veľké Ozorovce - oprava technologického zariadenia vodárne Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Insígnie - šnúry audienčné, doplnky výstroja pre generálov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
26.07.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ročná kontrola, servis a revízia technologického zariadenia MIVA-UV na dezinfekciu vody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.07.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Nižná Šebastová, Letisko - oprava spevnených letiskových plôch Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu