Operácia Resolute Support, Afganistan


Základné informácie:

oficiálny názov:

Resolute support

vznik:

1. januára 2015

Umiestnenie v Afganistane

miesto pôsobenia:

Afganistan

veliteľstvo RS:

Kábul

veliteľ RS:

gen. John W. NICHOLSON (USA)

veliteľ slovenského kontingentu:

pplk. Ing. Roman MAJERČIAK

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

66 (uznesenie NR SR č.1531 z 11. decembra 2014)

aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

34 (December 2017)

webová stránka:

web NATO - RS

Operácia Resolute Support vznikla dňom 1. januára 2015 na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady NATO z 28. novembra 2014 a platnej dohody o statuse síl (SOFA). Táto operácia je svojím charakterom odlišná od predchádzajúcej operácie ISAF, nakoľko je menšia (12.813 vojakov) a jedná sa o nebojovú operáciu.  Jej hlavným cieľom je podpora budovania a rozvoja schopností Afganských národných bezpečnostných síl (ANSF), ktoré budú pod efektívnou civilnou kontrolou a riadením schopné čeliť bezpečnostným výzvam v krajine. Konečným cieľom operácie Resolute Support (RS) je dosiahnutie takého stavu, kedy je afganská vláda schopná prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, rešpektujúc ľudské práva a zákon, bez potreby podpory NATO.

Operácia Resolute Support je zameraná predovšetkým na výcvik, poradenstvo, a asistenciu afganským bezpečnostným zložkám. Medzi hlavné úlohy RS patria:

Výcvik (TRAIN)

 1. Tvorba výcvikových programov
 2. Výstavba a podpora výcvikových inštitúcií s cieľom generovať a cvičiť AFG sily
 3. Zaviesť a rozvíjať hodnotenie výcviku
 4. Výcvik ANSF zameraný na:
  1. opatrenia proti civilným obetiam
  2. vedenie operácií v medziach zákona
  3. ochranu ľudských práv
  4. ochranu a rešpektovanie žien a detí
  5. redukciu korupcie
  6. vojenské/policajné povinnosti v súlade s AFG ústavou a zákonmi


Poradenstvo (ADVISE)

 1. Podpora a ovplyvnenie výstavby ANSF prostredníctvom pozorovania, vyhodnocovania a hlásenia
 2. Koordinácia a distribúcia informácií na všetkých stupňoch a medzi jednotlivými zložkami
 3. Civilná kontrola a dohľad nad ANSF

Asistencia (ASSIST)

 1. Výstavba a rozvoj systémov, procesov a postupov ANSF pri plánovaní, programovaní, finančnom manažmente a administratívnej podpore


Základné štruktúry velenia a riadenia pre RS boli prevzaté z bývalých štruktúr ISAF, regionálne operačné veliteľstvá boli transformované na TAAC (Train, Advise and Assist Command) nasledovne:

TAAC - North, HQ Mazar-e Sharif
TAAC - South, HQ Kandahár (KAF)
TAAC - East, HQ Bagram (BAF)
TAAC - West, HQ Herat
TAAC - Capital, HQ Kábul (Camp HKIA)
TAAC - Air, HQ Kábul (Camp HKIA)Pôsobenie OS SR v RS:
 

 • vo  veliteľských štruktúrach operácie RS - na konkrétnych pozíciách  v štruktúre veliteľstva operácie RS
 • príspevok do ROLE 1&2 - vykonávanie všeobecnej zdravotníckej podpory veliteľstva RS
 • spôsobilosti špeciálnych operácií - vykonávanie výcviku, poradenstva a asistencie špeciálnym silám Afganskych bezpečnostných zložkiek  (Afghan National Security Forces - ANSF) v oblasti rozvoja spôsobilostí špeciálnych operácií, v oblasti boja proti terorizmu a v oblasti boja proti drogám
 • príspevku do národného podporného prvku (NSE)  - zabezpečenie národného velenia a riadenia, logistická, operačná a spravodajská podpora, administratívne, personálne a finančno-ekonomické zabezpečenie príslušníkov OS SR v operácii RS
 • príspevku do nasaditeľného modulu komunikačných a informačných systémov (DCM-C) - plnenie operačných úloh  organického prvku Resolute Support Signal Group
 • Letecký výcvikový tím (Air Advisory Team - AAT) - vykonávanie výcviku príslušníkov technického personálu Afganskej národnej armády (Afghan National Army - ANA) na vrtuľníkoch Mi-17/171
   

Posledná aktualizácia: 30.11.2017, 07:42

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu