MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Operácia Resolute Support, Afganistan


Základné informácie:

oficiálny názov:

Resolute support

vznik:

1. januára 2015

Umiestnenie v Afganistane

miesto pôsobenia:

Afganistan

veliteľstvo RS:

Kábul

veliteľ RS:

gen. Austin S. MILLER (USA)

veliteľ slovenského kontingentu:

pplk. Ing. Milan ŽILINČÁR

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

66 (uznesenie NR SR č.1531 z 11. decembra 2014)

aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

36 (Jún 2018)

webová stránka:

web NATO - RS

Operácia Resolute Support vznikla dňom 1. januára 2015 na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady NATO z 28. novembra 2014 a platnej dohody o statuse síl (SOFA). Táto operácia je svojím charakterom odlišná od predchádzajúcej operácie ISAF, nakoľko je menšia (k mesiaci apríl 2018 do 15.623 vojakov) a jedná sa o nebojovú operáciu zameranú na výcvik, poradenstvo a podporu. Jej hlavným cieľom je podpora budovania a rozvoja schopností Afganských národných obranných a bezpečnostných síl (Afghan National Defence and Security Forces - ANDSF) a Afganských bezpečnostných inštitúcií (Afghan Security Institutions - ASI), ktoré budú pod efektívnou civilnou kontrolou a riadením schopné čeliť bezpečnostným výzvam v krajine. Konečným cieľom operácie Resolute Support (RS) je dosiahnutie takého stavu, kedy je afganská vláda schopná prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, rešpektujúc ľudské práva a zákon, bez potreby podpory NATO.

Operácia Resolute Support je zameraná predovšetkým na výcvik, poradenstvo a asistenciu afganským bezpečnostným zložkám, tak aby dosiahli udržateľnú úroveň spôsobilostí v oblasti obrany a ochrany obyvateľov Afganistanu. Medzi hlavné úlohy RS patria:

Výcvik (TRAIN)

 1. Tvorba výcvikových programov
 2. Výstavba a podpora výcvikových inštitúcií s cieľom generovať a cvičiť sily ANDSF
 3. Zaviesť a rozvíjať hodnotenie výcviku
 4. Výcvik ANDSF zameraný na:
  1. opatrenia proti civilným obetiam
  2. vedenie operácií v medziach zákona
  3. ochranu ľudských práv
  4. ochranu a rešpektovanie žien a detí
  5. redukciu korupcie
  6. vojenské/policajné povinnosti v súlade s AFG ústavou a zákonmi


Poradenstvo (ADVISE)

 1. Podpora a ovplyvnenie výstavby ANDSF prostredníctvom pozorovania, vyhodnocovania a hlásenia
 2. Koordinácia a distribúcia informácií na všetkých stupňoch a medzi jednotlivými zložkami
 3. Civilná kontrola a dohľad nad ANDSF

Asistencia (ASSIST)

 1. Výstavba a rozvoj systémov, procesov a postupov ANDSF pri plánovaní, programovaní, finančnom manažmente a administratívnej podpore


Základné štruktúry velenia a riadenia pre RS boli prevzaté z bývalých štruktúr ISAF, regionálne operačné veliteľstvá boli transformované na TAAC (Train, Advise and Assist Command) nasledovne:

CSTC-A – Combined Security Transition Command – Afghanistan
TAAC - North, HQ Mazar-e Sharif
TAAC - South, HQ Kandahár (KAF)
TAAC - East, HQ Bagram (BAF)
TAAC - West, HQ Herat
TAAC - Capital, HQ Kábul (Camp HKIA)
TAAC - Air, HQ Kábul (Camp HKIA)
TF Southwest (provincie Helmand a Nimruz)
TF Southeast (provincie Paktia, Paktika, Logar, Wardak, Ghazni, Khost a BamyanPôsobenie OS SR v RS:
 

 


Posledná aktualizácia: 03.10.2018, 10:47