Oznámenie Ministerstva obrany SR o možnosti zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh


Vojaci sú pripravovaní pre Ženijný prápor Sereď, predpokladaný dátum zaradenia do funkcie je do 15.12.2016. Termín podávania žiadosti: 2.9. - 30.9.2016.


P.č. Funkcia Hodnosť Počet Kvalifikačné predpoklady Odborné požiadavky
1. veliteľ družstva rotný 1  - úplné stredné odborné vzdelanie  - úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 - vodičské oprávnenie B,C
2. operátor čatár 1  - úplné stredné odborné vzdelanie  - úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 - vodičské oprávnenie B,C
3. vodič špeciálneho vozidla desiatnik 3  - stredné odborné vzdelanie  - stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 - vodičské oprávnenie B,C
4. starší ženista slobodník 2  - stredné odborné vzdelanie  - stredné odborné vzdelanie technického zamerania
5. ženista vojak 2. stupňa 1  - stredné odborné vzdelanie  - stredné odborné vzdelanie technického zamerania
6. veliteľ družstva rotný 7  - úplné stredné odborné vzdelanie  - úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania
7. ženista-obsluha vojak 2. stupňa 28  - stredné odborné vzdelanie  - stredné odborné vzdelanie technického zamerania
8. veliteľ družstva rotný 1  - úplné stredné odborné vzdelanie  - úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 - vodičské oprávnenie B,C
9. obsluha vojak 2. stupňa 3  - stredné odborné vzdelanie  - stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 - vodičské oprávnenie B,C
10. veliteľ družstva rotný 1  - úplné stredné odborné vzdelanie  - úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania
11. vodič tanku desiatnik 1  - stredné odborné vzdelanie  - stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 - vodičské oprávnenie B,C
12. vodič špeciálneho vozidla desiatnik 1  - stredné odborné vzdelanie  - stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 - vodičské oprávnenie B,C


Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak:

 1. spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť zaradený
 2. dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený,
 3. spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú,
 4. je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý, je bezúhonný a spoľahlivý,
 5. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 6. je občanom,
 7. uzatvoril dohodu o zaradení.
 Zoznam požadovaných dokladovprikladaných k žiadosti:
 1. výpis zo zdravotnej dokumentácie (par.14 ods. 4 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 2. výpis z registra trestov (par. 14 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 3. osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 4. osvedčenú kópiu dokladu o získanom oprávnení (podľa par.14 odseku 2 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 5. čestné vyhlásenie o spoľahlivosti (podľa par.14 odseku 7 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 
Záujemci sa môžu hlásiť v Regrútačných skupinách Personálneho úradu OS SR:
 • Regrutačná skupina Bratislava, Špitálska 22, Bratislava, 0960 317 755, rsk.ba@mil.sk
 • Regrutačná skupina Trnava, Jána Bottu 4, Trnava, 0960 395 700, rsk.tt@mil.sk
 • Regrutačná skupina Trenčín, Hviezdoslavova 16, Trenčín, 0960 333 880, rsk.tn@mil.sk
 • Regrutačná skupina Žilina, Rajecká cesta 18, Žilina, 0960 442 801, rsk.za@mil.sk
 • Regrutačná skupina B. Bystrica, Československej armády 7, B. Bystrica, 0960 412 147, rsk.bb@mil.sk
 • Regrutačná skupina Nitra, Novozámocká 1, Nitra, 0960 372 401, rsk.nr@mil.sk
 • Regrutačná skupina Prešov, Mukačevská 22, Prešov, 0960 524 988, rsk.po@mil.sk
 • Regrutačná skupina Košice, Komenského 39/A, Košice, 0960 515 777, rsk.ke@mil.skSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu