Oznámenie Ministerstva obrany SR o možnosti zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh


Vojaci sú pripravovaní pre Ženijný prápor Sereď, prápor RCHBO Rožňava a raketometný oddiel Rožňava predpokladaný dátum zaradenia do funkcie je do 15.12.2017. Termín podávania žiadosti: 28.9. - 12.10.2017.


prápor RCHBO Rožňava
P.č. Funkcia Hodnosť Počet Kvalifikačné predpoklady Odborné požiadavky
1. veliteľ čaty poručík 2 vysokoškolské vzdelanie  
2. veliaci poddôstojník rotmajster 2 najmenej stredné všeobecné alebo úplne stredné odborné vzdelanie (chemické alebo ekvivalent)  
3. veliteľ družstva rotný 6 najmenej stredné všeobecné alebo úplne stredné odborné vzdelanie (chemické alebo ekvivalent)  
4. veliteľ družstva rotný 2 najmenej stredné všeobecné alebo úplne stredné odborné vzdelanie (chemické alebo ekvivalent)  
5. vedúci starší operátor rotný 6 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
6. starší operátor - špecialista čatár 6 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
7. ženista-obsluha čatár 3 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
8. zástupca veliteľa družstva čatár 2 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra alebo zdravotnícky záchranár, zdravotnícky asistent
9. vodič - špecialista desiatnik 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
10. operátor - špecialista desiatnik 2 najmenej stredné odborné vzdelanie  
11. operátor - špecialista (vodič) desiatnik 4 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“
12. operátor - špecialista (vodič) desiatnik 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“
13. operátor - špecialista (vodič) desiatnik 4 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“
14. starší odmorovač (vodič) slobodník 8 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“
15. starší odmorovač (vodič) slobodník 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“
16. starší vodič slobodník 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
17. starší vodič slobodník 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“ „E“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
18. starší strojník (vodič) slobodník 4 najmenej stredné odborné vzdelanie (odbor mechanik opravár - stroje a zariadenia alebo ekvivalent) vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
19. starší odmorovač slobodník 2 najmenej stredné odborné vzdelanie  
20. starší prieskumník (vodič) slobodník 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
21. vodič (skladník) vojak 2. stupňa 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“„E“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
22. vodič (strojník) vojak 2. stupňa 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“„E“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
23. vodič vojak 2. stupňa 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“
24. vodič vojak 2. stupňa 3 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“„E“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
25. odmorovač vojak 2. stupňa 12 najmenej stredné odborné vzdelanie  
26. odmorovač vojak 2. stupňa 4 najmenej stredné odborné vzdelanie  
27. odmorovač (vodič) vojak 2. stupňa 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“
28. vodič vojak 2. stupňa 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „B“ „C“
doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča


RMO Rožňava
P.č. Funkcia Hodnosť Počet Kvalifikačné predpoklady Odborné požiadavky
1. veliaci poddôstojník nadrotmajster 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
2. veliaci poddôstojník rotmajster 3 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
3. strelec vojak 2. stupňa 2 najmenej stredné odborné vzdelanie  
4. veliteľ družstva rotný 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
5. technik batérie rotmajster 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
6. starší vodič špeciálneho vozidla slobodník 1 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, kurz vedenia kolesovej bojovej techniky raketometu vz. 70/85 MODULAR
7. vodič špeciálneho vozidla - špecialista desiatnik 8 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, kurz vedenia kolesovej bojovej techniky raketometu vz. 70/85 MODULAR
8. starší vodič slobodník 1 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
9. starší vodič (skladník) slobodník 1 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
10. vodič vojak 2. stupňa 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
11. starší vodič špeciálneho vozidla slobodník 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ a „E“, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, kurz vedenia kolesovej bojovej techniky - muničné vozidlo MODULAR
12. vodič - špecialista desiatnik 1 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ a „E“, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, kurz vedenia kolesovej bojovej techniky - muničné vozidlo MODULAR
13. výkonný poddôstojník rotmajster 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
14. operátor - špecialista desiatnik 2 najmenej stredné odborné vzdelanie kurz odborníkov delostreleckého prieskumu a výpočtu prvkov streľby
15. starší výpočtár slobodník 1 najmenej stredné odborné vzdelanie kurz odborníkov delostreleckého prieskumu a výpočtu prvkov streľby
16. veliteľ družstva rotný 2 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie kurz odborníkov delostreleckého prieskumu a výpočtu prvkov streľby
17. veliteľ batérie kapitán 1 vysokoškolské vzdelanie  
18. zástupca veliteľa batérie nadporučík 1 vysokoškolské vzdelanie  
19. veliteľ čaty poručík 3 vysokoškolské vzdelanie  
20. veliteľ družstva rotný 4 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie kurz obslúh raketometu vz. 70/85 MODULAR
21. veliteľ družstva (vodič) rotný 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ a „E“, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, kurz vedenia kolesovej bojovej techniky - muničné vozidlo MODULAR
22. zástupca veliteľa družstva čatár 4 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie kurz obslúh raketometu vz. 70/85 MODULAR
23. operátor - špecialista desiatnik 8 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie kurz obslúh hydraulickej ruky munično manipulačného zariadenia (MMZ)
24. starší spojár slobodník 1 stredné odborné vzdelanie v štud. odbore elektrotechnika, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo technik informačných a telekomunikačných technológií kurz obslúh RF-13
25. spojár vojak 2. stupňa 1 stredné odborné vzdelanie v štud. odbore elektrotechnika, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo technik informačných a telekomunikačných technológií kurz obslúh RF-13


ŽPr Sereď
P.č. Funkcia Hodnosť Počet Kvalifikačné predpoklady Odborné požiadavky
1. veliteľ čaty poručík 2 vysokoškolské vzdelanie  
2. veliaci poddôstojník nadrotmajster 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
3. veliaci poddôstojník rotmajster 3 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
4. veliteľ družstva rotný 2 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie prioritne ženijná odbornosť, vojak v zálohe, ktorý vykonával vojenskú službu u ženijnej jednotky, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - MO 634
5. zástupca veliteľa družstva čatár 2 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie prioritne ženijná odbornosť, vojak v zálohe, ktorý vykonával vojenskú službu u ženijnej jednotky, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - MO 634
6. strojník - špecialista desiatnik 2 najmenej stredné odborné vzdelanie preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - MO 634
7. starší ženista slobodník 2 najmenej stredné odborné vzdelanie preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - MO 634, RuSb
8. strojník vojak 2. stupňa 8 najmenej stredné odborné vzdelanie preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - MO 634, RuSb
9. veliteľ družstva rotný 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie prioritne ženijná odbornosť, vojak v zálohe, ktorý vykonával vojenskú službu u ženijnej jednotky, vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“, preukaz obsluhy vzdelanie ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - PTS 10, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
10. zástupca veliteľa družstva (vodič) čatár 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - PTS 10, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
11. strojník - špecialista desiatnik 3 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - PTS 10, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
12. veliteľ družstva rotný 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie prioritne ženijná odbornosť, vojak v zálohe, ktorý vykonával vojenskú službu u ženijnej jednotky
13. ženista vojak 2. stupňa 13 najmenej stredné odborné vzdelanie fyzicky zdatný, plavec
14. veliteľ družstva rotný 1 najmenej úplne stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné vzdelanie prioritne ženijná odbornosť, vojak v zálohe, ktorý vykonával vojenskú službu u ženijnej jednotky, vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) -KN 251, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
15. strojník - špecialista desiatnik 1 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičský preukaz - C, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) -KN 251, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
16. starší ženista slobodník 1 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičský preukaz - C, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) -KN 251, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
17. starší spojár (vodič) slobodník 1 najmenej stredné odborné vzdelanie - elektrotechnické vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“, Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 21 elektrotechnik alebo §22 samostatný elektrotechnik alebo §23 el. na riadenie činnosti, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, preukaz obsluhy ženijných stavebných a cestných strojov (kupón strojníka) - EC 1 kW
18. starší radista slobodník 1 najmenej stredné odborné vzdelanie - elektrotechnické Vyhláška MPSVaR SR najmenej stredné č. 508/2009 Z. z. § 21 elektrotechnik alebo §22 stupňa - elektrotechnické samostatný elektrotechnik alebo §23 el. na riadenie činnosti
19. obsluha vojak 2. stupňa 1 najmenej stredné odborné vzdelanie - elektrotechnické Vyhláška MPSVaR SR najmenej stredné č. 508/2009 Z. z. § 21 elektrotechnik alebo §22 stupňa - elektrotechnické samostatný elektrotechnik alebo §23 el. na riadenie činnosti
20. vodič - špecialista desiatnik 2 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ a „E“, Žeriavnicky preukaz AD-08, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
21. starší vodič slobodník 15 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ a „E“, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
22. vodič vojak 2. stupňa 7 najmenej stredné odborné vzdelanie vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny „C“ a „E“, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča


Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak:

 1. spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť zaradený
 2. dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený,
 3. spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú,
 4. je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý, je bezúhonný a spoľahlivý,
 5. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 6. je občanom,
 7. uzatvoril dohodu o zaradení.
 Zoznam požadovaných dokladov prikladaných k žiadosti:
 1. výpis zo zdravotnej dokumentácie (par.14 ods. 4 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 2. výpis z registra trestov (par. 14 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 3. osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 4. osvedčenú kópiu dokladu o získanom oprávnení (podľa par.14 odseku 2 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 5. čestné vyhlásenie o spoľahlivosti (podľa par.14 odseku 7 zákona č. 570/2005 Z.z o brannej povinnosti...),
 
Záujemci sa môžu hlásiť v Regrútačných skupinách Personálneho úradu OS SR:
 • Regrutačná skupina Bratislava, Špitálska 22, Bratislava, 0960 317 755, rsk.ba@mil.sk
 • Regrutačná skupina Trnava, Jána Bottu 4, Trnava, 0960 395 700, rsk.tt@mil.sk
 • Regrutačná skupina Trenčín, Hviezdoslavova 16, Trenčín, 0960 333 880, rsk.tn@mil.sk
 • Regrutačná skupina Žilina, Rajecká cesta 18, Žilina, 0960 442 801, rsk.za@mil.sk
 • Regrutačná skupina B. Bystrica, Československej armády 7, B. Bystrica, 0960 412 147, rsk.bb@mil.sk
 • Regrutačná skupina Nitra, Novozámocká 1, Nitra, 0960 372 401, rsk.nr@mil.sk
 • Regrutačná skupina Prešov, Mukačevská 22, Prešov, 0960 524 988, rsk.po@mil.sk
 • Regrutačná skupina Košice, Komenského 39/A, Košice, 0960 515 777, rsk.ke@mil.sk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu