MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Pozorovateľská misia OBSE, Gruzínsko


Základné informácie:

oficiálny názov: The OSCE Mission to Georgia
vznik: 1992

Mapa Gruzínsko

miesto pôsobenia: Gruzínsko
status: misia OBSE
legislatívny proces: uznesenie NR SR č. 899/2000
účasť slovenských vojakov: jún 2000
dislokácia: Abcházsko
začlenenie: pozorovateľ
veliteľ skupiny: -
počet príslušníkov: 0
striedanie príslušníkov: na požiadanie
webová stránka: web OBSE - Gruzínsko

 

Pozorovateľská misia OBSE v Gruzínsku bola zriadená v roku 1992. Jej úlohou je vytvárať podmienky na rokovania konfliktných strán, podporovať politické riešenia konfliktu, ako aj budovanie demokratických inštitúcií a dozerať na rešpektovanie ľudských práv.

 

Slovenská republika je v priestore pôsobenia misie OBSE v Gruzínskej republike zastúpená jedným príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ten plní pozorovateľské úlohy na hraniciach medzi Gruzínskom, Čečenskom a Ingušskou republikou. Jeho činnosť pozostáva v rozhodujúcej miere v pešom hliadkovaní v horskom teréne v nadmorskej výške 2000 až 4000 metrov nad morom. Náročný charakter činnosti si vyžaduje fyzicky disponovaných jednotlivcov najmä z hľadiska pôsobenia v horskom teréne v zimnom období.

 

Velitelia jednotky: