Prebúdzajúci sa lev na Lešti

V rámci prípravy deklarovaných jednotiek do NRF 2012 (Sily rýchlej reakcie NATO – NRF – NATO  Response Forces), vo vojenskom  výcvikovom priestore Lešť prebieha výcvik predurčených  jednotiek  z  levického mechanizovaného práporu. Jeho vyvrcholením je certifikačné cvičenie v dňoch 7. až 9. júna Woken Lion 2011 (Prebúdzajúci sa lev). Ten názov cvičenia nie je náhodný, keďže lev je práve v znaku levického práporu.
 
Veliteľsko - štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk sa zúčastňuje viac ako 300 profesionálnych vojakov z levického mechanizovaného práporu. Podľa veliteľa útvaru podplukovníka Ľudovíta Valentínyho majú k dispozícii 18 kusov pásovej techniky (BVP-2, OT- 90), 42 kusov kolesovej techniky a 13 prívesov. Na cvičení sa podieľa aj chemické prieskumné družstvo z práporu radiačnej chemickej a biologickej  ochrany z Rožňavy, ženijné prieskumné družstvo zo ženijného práporu v Seredi a taktiež raketometná čata z raketometného oddielu z Rožňavy. Tie majú na Lešti ďalších 56 kusov kolesovej techniky (ženijná technika, prostriedky RCHBO i raketomety Modular).
 
Podľa riadiaceho cvičenia, veliteľa topoľčianskej mechanizovanej brigády brigádneho generála Ivana Hirku je výcvik je zameraný na plnení úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a na pôsobenie v NRF. „Jednotky precvičujú široké spektrum úloh, ktoré plnia v súčinnosti s ostatnými vyčlenenými jednotkami pozemných síl. Sústreďujú sa na plnenie úloh, ktoré by reálne plnili počas svojho prípadného nasadenia v rámci NATO v niektorej krízovej oblasti sveta. Preto počas cvičenia sú zámerne nahrávané incidenty, ktoré napríklad v súčasnosti zažívajú vojaci v operácii ISAF v Afganistane. Dokonale preveria reakciu vojakov na prípadný prepad kolóny, nástražné výbušné systémy, ale aj ich schopnosť vyjednávať s miestnymi obyvateľmi, ich predstaviteľmi, získať si dôveru obyvateľov, čo je v prípade medzinárodných operácií obzvlášť dôležité. Teší ma aktívny prístup príslušníkov levického práporu k cvičeniu a ich veľká snaha splniť čo najlepšie všetky úlohy. Som rád, že to konštatoval aj zástupca náčelníka generálneho štábu generálporučík Jaroslav Vývlek“, so spokojnosťou konštatuje brigádny generál Hirka.
 
Jadro jednotiek vyčlenených do síl NRF tvorí predovšetkým 1. mechanizovaná rota levického práporu a čata prepráv. Veliteľ roty kapitán Ján Mlynárik pripomína, že prípravu začali už na jeseň minulého roka. „Využili sme skúsenosti, ktoré značná časť roty získala v operácii KFOR v Kosove, kolektív bol doplnený najmä o poddôstojníkov z iných jednotiek práporu. Musím povedať, že sa nám podarilo vytvoriť spoločne veľmi dobrý kolektív. Svedčia o tom výsledky z prípravných zamestnaní, aj zo súčasného cvičenia. Som rád, že sa môžem plne spoľahnúť na svojho zástupcu nadporučíka Gabriela Molnára, veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Zoltána Vargu, veliteľa prvej čaty poručíka Juraja Veliča, ale aj na veliteľov družstiev rotných Adriána Klemana a Rolanda Cvengela. Zreálneniu celého priebehu cvičenia veľmi pomáha, že môžeme využívať aj jednotlivé súčasti taktického simulátora MILES 2000,“ hovorí kapitán Mlynárik.

Keď cvičenie i previerka zo strany CREVAL tímu dopadne dobre budú Levičania v priebehu celého budúceho roku v pohotovosti a budú čakať na prípadne vyzvanie zo strany velenia NATO na plnenie úloh v niektorej z krízových oblastí sveta.


Autor: MO SR Jozef ŽIAK, Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 07.06.2011
Hodnotenie:
Čítanosť: 1379

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu