Profil verejného obstarávateľa


Dňa 1.7.2013 vstúpila do platnosti novela zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá verejným obstarávateľom zverejňovať v profile verejného obstarávateľa vybrané dokumenty z procesu verejného obstarávania.

Metodický pokyn
 

Vyhlásenie súťaže Názov súťaže
01.07.2013 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
11.06.2013 Traktor malý s príslušenstvom
07.06.2013 Pozáručné opravy a údržba osobných motorových vozidiel továrenskej značky AUDI, VOLKSWAGEN, ŠKODA
01.06.2013 Kontajnerová skladovacia prevozná nádrž s vlastnou výdajnou skupinou na pohonné hmoty
22.05.2013 Kalibrácie meracích prístrojov
<<1 2 3 4Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu