MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Profil verejného obstarávateľa


Dňa 1.7.2013 vstúpila do platnosti novela zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá verejným obstarávateľom zverejňovať v profile verejného obstarávateľa vybrané dokumenty z procesu verejného obstarávania.

Metodický pokyn
 

Bratislava, Kutuzovove kasárne - oprava náhradného zdroja elektrickej energie


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:21.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 01.04.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)01.04.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:24.03.2014
Dokument:/data/att/31467_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Žilina, MaSÚ - vybudovanie klimatizácie v budove č. 53 a 57 - projektová dokumentácia


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:20.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 31.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)31.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:24.03.2014
Dokument:/data/att/31465_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Nové Mesto nad Váhom - vodovodná prípojka - projektová dokumentácia - opakovaná výzvna


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:19.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 31.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)31.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:24.03.2014
Dokument:/data/att/31469_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

VO Malacky, ubytovňa - oprava výťahu


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:19.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 03.04.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)03.04.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:24.03.2014
Dokument:/data/att/31471_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Detekčné trubičky na BOL a na priemyselné škodliviny


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:13.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 21.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)21.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:13.03.2014
Dokument:/data/att/31393_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Hronsek - rekonštrukcia b.č. 21


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:13.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 27.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)27.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:13.03.2014
Dokument:/data/att/31395_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Rožňava, Delostrelecké kasárne - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove č. 3 a 4 - Projektová dokumentácia


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:12.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 26.03.2014, 00:00
Dátum podpisu zmluvy:26.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:13.03.2014
Dokument:/data/att/31389_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Sliač kasárne, trafostanica hlavná - Oprava transformátorov po vykonaných OP a OS


Typ zákazky:Nadlimitná zákazka
Dátum vyhlásenia súťaže:10.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 31.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)31.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:11.03.2014
Dokument:/data/att/31369_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:06.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 13.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)13.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:06.03.2014
Dokument:/data/att/31339_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Bratislava, KK, KJB - Oprava výťahu


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:06.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 24.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)24.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:11.03.2014
Dokument:/data/att/31367_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Hlohovec, Duklianske kasárne, b.č. 30 - Oprava kondenzačnej nádrže - havária


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:04.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 14.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)14.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:04.03.2014
Dokument:/data/att/31326_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Zvolen, kasárne SNP, sklad PHM - Úprava manipulačnej plochy


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:03.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 13.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)13.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:04.03.2014
Dokument:/data/att/31324_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Rožňava DK b č 17 - oprava živičnej strešnej krytiny


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:28.02.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 11.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)11.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:03.03.2014
Dokument:/data/att/31306_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Trenčín, kasárne kpt. Nálepku - oprava klimatizačnej jednoty - havária


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:26.02.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 10.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)10.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:26.02.2014
Dokument:/data/att/31255_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Nové Mesto nad Váhom - vodovodná prípojka - projektová dokumentácia


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:26.02.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 12.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)12.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Výzva


Dátum zverejnenia:26.02.2014
Dokument:/data/att/31257_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

1 2 3 4 >>

Informácia o zadaní zákazky - Spravodajský servis SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Informácia o zadaní zákazky


Dátum zverejnenia:21.02.2014
Dokument:/data/att/31223_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Informácia o zadaní zákazky - Spravodajský servis Tlačovej agentúry slovenskej republiky


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Informácia o zadaní zákazky


Dátum zverejnenia:21.02.2014
Dokument:/data/att/31221_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Odkúpenie hygienických dávkovačov


Typ zákazky:Priame rokovacie konanie
Dátum vyhlásenia súťaže:

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania


Dátum zverejnenia:18.10.2013
Dokument:/data/att/30160_file.pdf
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/0

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy

Projekt zabezpečenia súboru odborných služieb pre potreby správy portfólia nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa


Typ zákazky:Nadlimitná zákazka
Dátum vyhlásenia súťaže:

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Predbežné oznámenie


Dátum zverejnenia:27.09.2013
Dokument:
Linka na ÚVO:http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/215015

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy