Projekt zabezpečenia súboru odborných služieb pre potreby správy portfólia nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa


Typ zákazky:Nadlimitná zákazka
Dátum vyhlásenia súťaže:

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Predbežné oznámenie 27.09.2013

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu