Psychologická starostlivosť


Na základe schválenej Koncepcie psychologickej služby v rezorte obrany poskytujú vojenskí psychológovia pôsobiaci v rámci Ministerstva obrany Slovenskej republiky psychologickú starostlivosť záujemcom z radov vojnových veteránov aj po skončení služobného pomeru. Psychologická starostlivosť je určená vojnovým veteránom s  ťažkosťami, ktorých pôvod je spätý s vystavením extrémnej záťaži v rámci plnenia úloh v rámci mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.

Vyhľadať psychologickú pomoc je žiaduce, ak vojnový veterán zažil počas nasadenia traumatizujúcu udalosť, ktorá sa mu opakovane vracia v dotieravých a obťažujúcich spomienkach, je dlhodobo a trvale znechutený, podráždený alebo otupený. Medzi ďalšie typické príznaky posttraumatickej stresovej poruchy patrí:
  • vyhýbanie sa akýmkoľvek situáciám a činnostiam, ktoré pripomínajú traumatizujúcu udalosť
  • problémy s koncentráciou alebo pocit prázdna v hlave
  • beznádej, hnev, ľútosť, sebaľútosť
  • nemožnosť zažívať radosť alebo iné pozitívne emócie
  • stále napätie a ľakavosť, s tým spojená únava a poruchy spánku
V prípade, že uvedené ťažkosti pretrvávajú dlhodobejšie po traumatizujúcej udalosti (viac ako pol roka), prognóza ďalšieho vývoja nebýva spravidla priaznivá a preto sa odporúča vyhľadať pomoc odborníka.

Vojnoví veteráni sa v prípade ťažkostí môžu obrátiť na vojenských psychológov pôsobiacich v rámci Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom kontakte poskytnú Vojenskí psychológovia vojnovým veteránom psychologickú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako profesionálnym vojakom v rámci Programu psychologickej starostlivosti o profesionálnych vojakov po návrate z operácií medzinárodného krízového manažmentu. Požiadavky vojnových veteránov na zabezpečenie psychologickej starostlivosti nad rámec vyššie uvedeného môžu zabezpečiť vojenskí psychológovia výhradne v rozsahu svojich kompetencií so súhlasom svojich nadriadených a metodického vedenia.

Psychológ Útvar Adresa Kontakt
kpt. Martin Bittner Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Borovianska cesta 1,
Zvolen
0960 462 105,
martin.bittner@mil.sk
z. Jana Ceľuchová Personálny úrad OS SR Demänová 393,
Liptovský Mikuláš
0960 428 134,
marianna.zahorova@mil.sk
por. Mária Čapkovičová Prápor podpory velenia Pozemných síl Železničná 3,
Trenčín
0960 339 213,
maria.capkovicova@mil.sk
por. Štefánia Dobozová 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Ulica kpt. Nálepku 1,
Trebišov
0960 550 226,
stefania.dobozova@mil.sk
kpt. Monika Ďurďovičová Sekcia ľudských zdrojov MO Kutuzovova 8,
Bratislava
0960 317 534,
monika.durdovicova@mil.sk
por. Petra Hadvabová Prápor ISTAR Čapajevova 38,
Prešov
0960 524 608,
petra.hadvabova@mil.sk
por. Andrej Hutira Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Jilemnického 6,
Martin
0960 483 208,
andrej.hutira@mil.sk
mjr. Oľga Koháryová Generálny štáb OS SR Kutuzovova 8,
Bratislava
0960 312 759,
olga.koharyova@mil.sk
kpt. Radovan Kristl Protilietadlová raketová brigáda Jelenecká ulica,
Nitra
0960 374 437,
radovan.kristl@mil.sk
z. Tatiana Kumorová Personálny úrad OS SR Demänová 393,
Liptovský Mikuláš
0960 428 141,
tatiana.kumorova@mil.sk
npor. Petra Labašová Taktické krídlo Sliač Československej armády 1,
Sliač
0960 452 530,
petra.labasova@mil.sk
por. Ladislav Müller Personálny úrad OS SR Demänová 393,
Liptovský Mikuláš
0960 428 138,
ladislav.muller@mil.sk
npor. Želmíra Nemcová Centrum výcviku Lešť Pliešovce,
Pliešovce
0960 465 534,
zelmira.nemcova@mil.sk
npor. Andrea Olekšáková Prápor RCHBO Šafárikova 109,
Rožňava
0960 581 669,
andrea.oleksakova@mil.sk
npor. Michaela Rajnohová Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Jilemnického 6,
Martin
0960 483 203,
michaela.rajnohova@mil.sk
por. Zuzana Sabo Vrtuľníkové krídlo Vranovská 68,
Prešov
0960 527 252,
zuzana.sabo@mil.sk
npor. Andrea Sabová Prápor logistiky Dukelská 3613/7,
Hlohovec
0960 396 461,
andrea.sabova@mil.sk
npor. Jana Slezáková Dopravné krídlo Kuchyňa,
Kuchyňa
0960 390 400,
jana.slezakova2@mil.sk
z. Ivan Sopoliga Odbor kynológie a výcviku Vojenskej polície Vlkanová,
Hronsek
0960 466 253,
ivan.sopoliga@mil.sk
npor. Zlatica Struňáková 22. mechanizovaný prápor Užhorodská 1,
Michalovce
0960 540 283,
zlatica.strunakova@mil.sk
z. Emil Šíma Personálny úrad OS SR Demänová 393,
Liptovský Mikuláš
0960 428 082,
emil.sima@mil.sk
mjr. Michaela Štammová Akadémia Ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Demänová 393,
Liptovský Mikuláš
0960 423 086,
michaela.stammova@mil.sk
por. Ivan Varačka Ženijný prápor Kasárenská 1005/54,
Sereď
0960 386 212,
ivan.varacka@mil.sk
por. Miroslava Varmeďová Raketometný oddiel Šafárikova 109,
Rožňava
0960 581 309,
miroslava.varmedova@mil.sk
npor. Iveta Velčická 12. mechanizovaný prápor Novozámocká 1,
Nitra
0960 372 214,
iveta.velcicka@mil.sk
npor. Martin Zajak Prápor CSS Lesík delostrelcov 1,
Prešov
0960 522 547,
martin.zajak@mil.sk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu