Rožňava, Delostrelecké kasárne - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove č. 3 a 4 - Projektová dokumentácia


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:12.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 26.03.2014, 00:00
Dátum podpisu zmluvy:26.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Výzva 13.03.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu