Rožňava DK b č 17 - oprava živičnej strešnej krytiny


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:28.02.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 11.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)11.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Výzva 03.03.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu