Slávnosť výročia posviacky Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

Obrázok k článku
          Vojenský Ordinariát dňa 11. 6. 2017 slávil VIII. výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Pontifikálnu sv. omšu slúžil ordinár, Mons. František Rábek, biskup, spolu s kňazmi Ordinariátu OS a OZ SR.
V homílii sv. omše o. biskup Mons. František Rábek vyzdvihol skutočnosť, keď Boh nás prostredníctvom sv. Trojice pozýva k perspektívam svojho plánu, tzn. prijať Krista ako Záchrancu, ktorého ak prijmeme,  prejaví na nás svoj zámer záchrany. Ide o to, aby sme nezostali ako tí, ktorí sa nechcú zachrániť, nestoja o evakuáciu a potom hynú. Takisto sa dôležitou stáva aj ďalšia skutočnosť, a síce, aby sme nielen prijímali Jeho zachraňujúcu iniciatívu, ale aby sme sa stali Jeho spolupracovníkmi na diele záchrany- vykúpenia. To sa môže udiať cez poznanie a prijatie jednoty vo vzájomných vzťahoch. Mons. Rábek v závere poznamenal, že pre sprostredkovanie viery druhým nestačí len o P. Bohu hovoriť, ale prijať jednotu s Kristom v skutkoch každého dňa. Potom môžu platiť slová Sv. Písma - „ ...aby svet spoznal, že Ty si nás poslal“.

Autor: PaedDr. Milan jozek, PhD., Foto: PaedDr. Milan Jozek, PhD. - Dátum: 14.06.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 24


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu