Sliač kasárne, trafostanica hlavná - Oprava transformátorov po vykonaných OP a OS


Typ zákazky:Nadlimitná zákazka
Dátum vyhlásenia súťaže:10.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 31.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)31.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Výzva 11.03.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu