MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Súťažné podklady


Dňa 18.4.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý v § 43 ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť uverejňovať v profile verejného obstarávateľa dokumenty z procesu verejného obstarávania a poskytnúť k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R - Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska


Názov súťaže:Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R
Dátum súťaže:20.12.2018

Súťažné podklady

20.12.2018 - Súťažné podklady

Výkaz výmer v editoveteľnej forme

20.12.2018 - Výkaz výmer v editoveteľnej forme

Výkaz výmer v PDF

20.12.2018 - Výkaz výmer v PDF

Projektová dokumentácia časť 1.

20.12.2018 - Projektová dokumentácia časť 1.

Projektová dokumentácia časť 2.

20.12.2018 - Projektová dokumentácia časť 2.

Projektová dokumentácia časť 3.

20.12.2018 - Projektová dokumentácia časť 3.

Projektová dokumentácia časť 4.

20.12.2018 - Projektová dokumentácia časť 4.

Korigenda súťažných podkladov

17.01.2019 - Korigenda súťažných podkladov

Reverzná verejná súťaž - Pozáručné opravy nákladných automobilov, prívesov, podvalníkov a návesov


Názov súťaže:Pozáručné opravy nákladných automobilov, prívesov, podvalníkov a návesov
Dátum súťaže:06.07.2017

Súťažné podklady

06.07.2017 - Súťažné podklady

ÚpIA-17/2017 - Pozáručné opravy a údržba OMV vrátane súvisiaceho vybavenia


Názov súťaže:Pozáručné opravy a údržba OMV vrátane súvisiaceho vybavenia
Dátum súťaže:25.04.2017

Súťažné podklady

25.04.2017 - Súťažné podklady