Trenčín, kasárne kpt. Nálepku - oprava klimatizačnej jednoty - havária


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:26.02.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 10.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)10.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Výzva 26.02.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu