Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
12.09.2011 Ponukové konanie PK 51/2011 ND na zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Z dôvodu rušenia VÚ 5728 Moldava nad Bodvou bude s neodpredaným majetkom ukončené nakladanie.
24.08.2011 Ponukové konanie PK 46/2011 Náhradné dielce - vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Z dôvodu rušenia VÚ 5728 Moldava nad Bodvou bude s neodpredaným majetkom ukončené
24.08.2011 Ponukové konanie PK 45/2011 Vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.9.2011.
24.08.2011 Ponukové konanie PK47/2011 Výstrojný materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
24.08.2011 Ponukové konanie PK-42/2011 ND - elektrotechnický materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
24.08.2011 Ponukové konanie PK 50/2011 Vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.9.2011.
24.08.2011 Ponukové konanie PK-43/2011 Náhradné dielce na ZB-5 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.9.2011.
24.08.2011 Ponukové konanie PK-48/2011 Výstrojné súčiastky bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
24.08.2011 Ponukové konanie PK-53/2011 Náhradné dielce na SiPi bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Z dôvodu rušenia VÚ 5728 Moldava nad Bodvou bude s neodpredaným majetkom ukončené nakladanie.
24.08.2011 Ponukové konanie PK-44/2011 Náhradné dielce nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.9.2011.
11.08.2011 Ponukové konanie PK 41/2011 Zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
11.08.2011 Ponukové konanie PK 40/2011 Vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
26.07.2011 Ponukové konanie PK 35/2011 Športové zbrane, bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-31/2011 Zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-33/2011 Optika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu