Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
15.07.2011 Ponukové konanie PK-33/2011 Optika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-37/2011 ND na zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-26/2011 Náhradné diely – elektrotechnický materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 20.7.2011.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-36/2011 Zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-27/2011 Munícia - broky bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-31/2011 Zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-32/2011 Náhradné diely na zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
10.06.2011 Ponukové konanie PK-28/2011 Nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
10.06.2011 Ponukové konanie PK-30/2011 Výstrojné súčiastky bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.7.2011.
10.06.2011 Ponukové konanie PK-29/2011 Výstrojný materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.7.2011.
09.06.2011 Opakované ponukové konanie č. BARMO-41-13/2009-21 na hnuteľný majetok v Novom Meste nad Váhom bolo rozhodnutím riaditeľa BARMO zrušené.
09.06.2011 Opakované ponukové konanie č. BARMO-41-15/2009-25 na hnuteľný majetok v Liptovskom Mikuláši bolo rozhodnutím riaditeľa BARMO zrušené.
01.06.2011 Ponukové konanie PK-2/2011 - VFS Jánošík Nevojensky materiál bolo ukončené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol z časti odpredaný. Po neúspešnom opakovanom ponukovom konaní u nepredaného materiálu ukončujeme nakladanie.
27.05.2011 Ponukové konanie PK 25/2011 Náhradné diely - Optika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
27.05.2011 Ponukové konanie PK 19/2011 Špeciálna letecká technika bolo na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA zrušené v celom rozsahu.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu