Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
24.08.2011 Ponukové konanie PK-48/2011 Výstrojné súčiastky bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
24.08.2011 Ponukové konanie PK 46/2011 Náhradné dielce - vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Z dôvodu rušenia VÚ 5728 Moldava nad Bodvou bude s neodpredaným majetkom ukončené
11.08.2011 Ponukové konanie PK 41/2011 Zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
11.08.2011 Ponukové konanie PK 40/2011 Vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
26.07.2011 Ponukové konanie PK 35/2011 Športové zbrane, bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-37/2011 ND na zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-34/2011 Vzduchové zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-26/2011 Náhradné diely – elektrotechnický materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 20.7.2011.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-27/2011 Munícia - broky bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-31/2011 Zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-32/2011 Náhradné diely na zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-36/2011 Zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-39/2011 Vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.8.2011.
15.07.2011 Ponukové konanie PK-33/2011 Optika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
10.06.2011 Ponukové konanie PK-28/2011 Nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu