Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
09.12.2011 Ponukové konanie PK-70/2011 Špeciálna vojenská technika bolo zrušené na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA o zrušení ponukového konania č.ÚIA-1131-21/2011-OddNMŠ zrušené v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená na webe MO.
09.12.2011 Ponukové konanie PK-67/2011 Nevojenský materiál bolo zrušené na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA o zrušení ponukového konania č.ÚIA-1124-2/2011-OddNMŠ zrušené v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená na webe MO.
09.12.2011 Ponukové konanie PK-69/2011 ND - nevojenský materiál bolo zrušené na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA o zrušení ponukového konania č.ÚIA-1130-2/2011-OddNMŠ zrušené v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená na webe MO
09.12.2011 Ponukové konanie PK-68/2011 ND - vojenský materiál bolo zrušené na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA o zrušení ponukového konania č.ÚIA-1129-3/2011-OddNMŠ zrušené v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená na webe MO.
09.12.2011 Ponukové konanie PK-71/2011 Nevojenský materiál bolo zrušené na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA o zrušení ponukového konania č.ÚIA-1140-2/2011-OddNMŠ zrušené v celom rozsahu.
09.12.2011 Ponukové konanie PK-65/2011 Špeciálna delostrelecká technika bolo zrušené na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA o zrušení ponukového konania č.ÚIA-1078-22/2011-OddNMŠ zrušené v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená na webe MO.
15.11.2011 Na základe rozhodnutia riaditeľa ÚIA MO SR č. ÚIA-988-16/2011-OddNMŠ v súlade s podmienkami súťažných podkladov „PK-60/2011 Nevojenský materiál“ sa vyníma množstvo odpredávaného prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR o položky 7-10.
11.11.2011 Ponukové konanie PK-62/2011 Vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
11.11.2011 Ponukové konanie PK-63/2011 ND - vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Z dôvodu rušenia VÚ 5728 Moldava nad Bodvou bude s neodpredaným majetkom ukončené nakladanie.
11.11.2011 Ponukové konanie PK-61/2011 Vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
11.11.2011 Ponukové konanie PK-64/2011 Nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka na odpredaj majetku bude zverejnená do termínu 30.11.2011.
05.10.2011 Ponukové konanie PK 57/2011 ND na zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
05.10.2011 Ponukové konanie PK 58/2011 ND na zbrane bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
05.10.2011 Ponukové konanie PK-59/2011 ND na ZB-5 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
27.09.2011 Ponukové konanie PK-1/2011-ÚVSTN-VAZ 21099 nevojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 31.10.2011.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu