Ukončené ponuky


Ukončené ponuky

Dátum Názov výberu
09.10.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-20/2012 Nevojenský materiál - kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
19.09.2012 Informácia - Ponuka ÚŠZV MO SR Lešť o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu z 28.8.2012 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu.
28.08.2012 ÚŠZV MO SR Lešť - Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu z 19.3.2012 bola rozhodnutím Ministerstva financií č. MF 19305/2012-82 zrušená.
21.05.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-18/2012 ND vojenský materiál bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.6.2012.
21.05.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-6/2012 Nevojenský materiál – technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
21.05.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-19/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
19.04.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-16/2012 ND na U426 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
19.04.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-17/2012 ND na MTLB bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. S neodpredaným majetkom z ponukového konania bude ukončené nakladanie.
09.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-13/2012 ND na MTLB bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.4.2012
09.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-12/2012 ND na U426 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok nebol odpredaný v celom rozsahu. Nová ponuka neodpredaného majetku bude zverejnená do termínu 30.4.2012
08.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-11/2012 ND na BTR60 bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
08.03.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-10/2012 ND na pásovú techniku bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
27.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-3/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu
27.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-1/2012 Nevojenský materiál – kolesová technika bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.
27.02.2012 Informácia - Ponukové konanie PK-2/2012 Nevojenský materiál - vozidlá bolo vyhodnotené v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol odpredaný v celom rozsahu.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu